A+ | A- | Alap
2015. február 01.  
Advertisement
Kezdőlap
Információk
Kapcsolat
Weblaptérkép
Jogvédő Hírek
Tárgyalási Napló
Nemzeti Vagyonvédelmi Munkacsoport
A Magyar Gárda ügyei
Tanúkat keresünk!
2006. szeptemberi és októberi tüntetések és megtorlások
2007 őszi tüntetések
A Lelkiismeret'88 Csoport ügyei
Történelmi Igazságtétel:
- A Szabadság téri szovjet emlékmű eltávolítása
- Képíró Sándor Csendőr ügye
- Kristóf László jogi rehabilitációja
Budaházy György ügyei
Választás 2006
A váci nemzeti könyvespavilon ügyirata
Képes Krónika ügy
Kisebbségi Jogvédő Intézet
Próbaperek a délvidéki magyarok állampolgárságáért
Kvassay hídi ügy
Az egri Markoth Ferenc kórház ügye
2008. április 11-i tüntetések
Videók és Képek

Iratkozzon fel heti hírlevelünkre!
1848. MÁRCIUS 15.
2014. március 14.

1848.

MÁRCIUS 15.

a

DICSŐSÉGES FORRADALMUNK

ÉS

SZABADSÁGHARCUNK

ÜNNEPNAPJA

 
SZJA 1% a NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLATNAK!
2014. február 02.

„Az igazság kutatása súlyos erőfeszítést követel tőlünk,

s ha megtaláltuk, még súlyosabbat ró ránk’’

             (Francis Bacon : Az igazságról)

 1%

Kedves Honfitársunk!

 Kérjük, támogassa a személyi jövedelemadója

 SZJA 1%-ával

 AZ EMBERI JOGOKÉRT KÜZDŐ

 

NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT-ot!

 Jogvédő munkánk eddigi eredményei bizonyítják, hogy érdemes!

Köszönjük ha elküldi kérésünket rokonainak, barátainak  és ismerőseinek !

.

Adószámunk:

19334684-1-05

                         http://youtu.be/VEehuSpOZp8
 
A Lex Zétényi néven emlegetett, 1991-ben elfogadott felelősségrevonási törvény szövegváltozatai, végleges szövege és néhány történeti adalék.
2014. január 22.

A Lex Zétényi

 néven emlegetett, 1991-ben elfogadott felelősségrevonási törvény szövegváltozatai, végleges szövege és néhány  történeti adalék.

( A teljes szöveg megtalálható Zétényi Zsolt: Néhány adalék az igazságtétel kérdéséhez. Valóság. 1999.11 sz. 59-78.old.)

 A törvényjavaslat első  változata

„_______ szám

Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság büntető törvénykönyvéről szóló 1978. évi IV. törvény módosítására.

A Magyar Köztársaság büntető törvénykönyvéről szóló 1978. évi IV. törvény kiegészül az alábbi §-sal: „34/A. §

1990. május 2-án kezdődik az 1878: V. törvénycikk 278-280. §-a, az 1961. évi V. törvény 253. § (1)-(2) bekezdése vagy az 1978. évi IV. törvény 166. § (1)-(2) bekezdése szerint minősülő és büntetendő emberölés büntethetőségének elévülése, ha a bűncselekményt 1944. december 21. és 1990. május 2-a közötti időben követték el, és azt az állam nem üldözte.”

2. §

E törvény a kihirdetés napján lép hatályba.”

 Ebben még nem volt szó arról a feltételről, hogy az állam politikai okból nem üldözte az emberölést, s nem terjedt ki a javaslat a hazaárulásra és hűtlenségre sem. Ezt a változatot tartottam a legjobbnak!

 Egyesek akadályként értelmezik a Büntető Törvénykönyv 2.§-át, amely így szól:

A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény szerint kell elbírálni. Ha a cselekmény elbírálásakor hatályban levő új büntető törvény szerint a cselekmény már nem bűncselekmény, vagy enyhébben bírálandó el, akkor az új törvényt kell alkalmazni; egyébként az új büntető törvénynek nincs visszaható ereje.”

Ennek alapján mondják elévültnek az 1956-ban elkövetett pártállami bűntettek büntethetőségét, mert az akkor hatályban volt törvény szerint 15 év volt az elévülési idő a legsúlyosabb bűncselekményekre, míg a jelenlegi törvény szerint nem évülnek el. Az elkövetőre előnyösebb régi törvényt kell alkalmazni ezen nézet szerint, s így nincs helye büntető eljárásnak. Az elkövetőre kedvezőtlenebb elbírálás tilalma azonban a pártállami időszak bűntetteire nem érvényesülhetett azért, mert

 - az elévülés nyugodott a tudatosan nem üldözött cselekményeknél,(más kérdés, hogy ennek megállapítása törvényi szabályozás nélkül elvárható e a bíróságtól);

- jogalkalmazási szabályról van szó, amely a jogalkotóra nem kötelező, alóla kivételt állapíthat meg, amint meg is tettük;

-nem alkotmányba foglalt szabály, jogalkotói áttörésének vizsgálata így közvetlenül nem tartozik alkotmánybírósági hatáskörbe.

1991. májusában – Dr. Békés Imre professzorral való beszélgetés után, tanácsainak figyelembe vételével született a 2800-as képviselői önálló indítvány, amelyet 1991. május 9-én datálva, dr. Takács Péter képviselőtársammal is aláíratva – könnyítendő az előterjesztőt terhelő jelenléti kötelezettséget – nyújtottam be. Így került a büntetendő tényállások közé a hazaárulás és hűtlenség. Bekerült továbbá a szövegbe a Btk. 2.§ módosítása.

2800. Képviselői önálló indítvány!

Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság büntető törvénykönyvéről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról.

1. §

A Btk. 2. § jelenlegi szövege első bekezdéssé (1) változik és kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel:

„(2) Az (1) bekezdés rendelkezései nem érintik a törvény 34/A. §-ában megjelölt bűntettek elbírálását az ott meghatározott feltételek megléte esetén, az elkövetéskor hatályban volt törvény szerint.”

2. §

A Btk. kiegészül az alábbi 34/A. §-sal:

34/A. §

1990. május 2-án kezdődik az 1978: V. törvénycikk 278-280. §-a, az 1961. évi V. törvény 253. § (1)–(2) bekezdése, az 1978. évi IV. törvény 166. § (1)–(2) bekezdése szerint minősülő emberölés, az 1930: III. törvénycikk 58. § szerint minősülő hűtlenség, az 1961. évi V. törvény 129. §-a, illetve az 1978. évi IV. törvény 144. §-a szerint minősülő hazaárulás büntethetőségének elévülése, ha a bűncselekményt 1944. december 21. és 1990. május 2-a közötti időben követték el és az állam nem érvényesítette büntetőigényét.

3. §

A Btk. 87. §-a (4), (5) bekezdésének számozása (5), (6)-ra változik. A 87. § egyidejűleg kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel:

„Korlátlanul enyhíthető a Btk. 34/A. §-a alkalmazásával kiszabott büntetés.” Budapest. 1991. május 9. Dr. Zétényi Zsolt Dr. Takács Péter.

 A  következő szöveget 2961. számon nyújtottam be 1991. augusztus hó 29-én, a Szovjetunióbeli kommunista restaurációs kísérlet után. Ebben a változatban  már szerepel  a.„politikai” okból nem üldözés, mint feltétel.

 Dr. Takács Péter történész, képviselőtársam, a törvényalkotásban nem játszott szerepet. de társelőterjesztőként felszólalt Azért kértem fel társelőterjesztőnek, mert fellépését és felfogását jónak tartottam, s így az állandó jelenlét kötelme alól mentesültem.

Tovább...
 
B.U.É.K. !
2013. december 31.

BOLDOG ÚJÉVET

kíván a

NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT

 
AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ
2013. december 30.

Az MTV1 BEMUTATJA  

Jelenczki István 

AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ I-III.

című dokumentumfilmjét.

A film egymást követő két napon kerül sugárzásra az alábbi időpontokban:

2014.01.02. csütörtök 21:50 

első és második rész,

2014.01.03. péntek 22:15 

harmadik rész.

 A film az 1991 őszén Zétényi Zsolt által benyújtott, és az országgyűlés által elfogadott igazságtételi törvény sorsát mutatja be.

Gondolatok Jelenczki István filmjéhez.

„…Meg kell nevezni minden bűnt, és meg kell nevezni minden bűnöst.

A bűnelkövetőknek és utódaiknak is létérdekük minden titok feltárása, számukra is csak ez az egy járható út van. Ez az egyedüli járható út, mert csak ebből születik megbékélés, és ha van, megbocsájtás. De ennek a stációi nem megkerülhetőek! Föl kell állni, és azt kell mondani, én tettem. Megnevezni az áldozatot, megnevezni a bűnt, és elvállalni a felelősséget. Elvállalni a felelősséget, és kérni az ezzel járó büntetést.

Aki nem vállalja föl a felelősséget a múltért, nem vállalja fel a stációk kötelező bejárását, az önmagát fosztja meg a nemzethez tartozás jogától, és önmagát rekeszti ki. De nemcsak önmagát, saját utódait is kirekeszti a nemzet életéből és a nemzet jövőjéből. Örökre. „

 
Dr. Zétényi Zsolt A magyar nemzet - Az ősi Alkotmány
2013. december 17.

Dr. Zétényi Zsolt (2013. 12. 07.)

I. - A magyar nemzet ― Az ősi Alkotmány – 2012-ből/2013-ból szemlélve -

Dr. Zétényi Zsolt (2013. 12. 07.)

II.- A magyar nemzet ― Az ősi Alkotmány – 2012-ből/2013-ból szemlélve -

http://new.livestream.com/accounts/2560855/events/2489667 

 
FONTOS TÁJÉKOZTATÁS!
2013. december 17.

 FONTOS TÁJÉKOZTATÁS!

Az NJSZ ÚJ POSTACÍME:

1095 Budapest, Gabona u. 10. T: +36-30/549-4167

 

 
Gaudiék a nemzetgyilkossági kísérletről és Délvidékről (Videóval)
2013. december 15.

Gaudiék a nemzetgyilkossági kísérletről és Délvidékről (Videóval)

2013. december 15. vasárnap, 15:53

E-mailNyomtatásPDF

Ebbe a diktátumba soha nem fogunk belenyugodni, soha, semmilyen körülmények között nem mondunk le arról, hogy felülvizsgálatát követeljük"- mondta Trianonról Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselő és jogvédő a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és Morvai Krisztina EP képviselő által rendezett könyvbemutatón. Rácz Szabó László a Magyar Polgári Szövetség elnöke hasonlóan kemény hangon szólalt fel, egyebek mellett ezt mondta: "Adják vissza, amit elloptak és akkor majd beszélgetünk". A két előadás fő témája a délvidéki magyarok helyzete, jövőképe, s az anyaország részéről a lényegesen határozottabb fellépés követelése. A magyar önrendelkezés, emberi jogok és jogvédelem a Kárpát medencében című könyv letölthető itt.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Nemzeti Jogvédő Alapítvány © 2010. - Legfrisebb jogvédő hírek, magyar nemzeti jogvédelem Buy Provera online no rx.