A+ | A- | Alap
2018. január 17.  
Advertisement
Kezdőlap
Információk
Kapcsolat
Weblaptérkép
Jogvédő Hírek
Tárgyalási Napló
Nemzeti Vagyonvédelmi Munkacsoport
A Magyar Gárda ügyei
Tanúkat keresünk!
2006. szeptemberi és októberi tüntetések és megtorlások
2007 őszi tüntetések
A Lelkiismeret'88 Csoport ügyei
Történelmi Igazságtétel:
- A Szabadság téri szovjet emlékmű eltávolítása
- Képíró Sándor Csendőr ügye
- Kristóf László jogi rehabilitációja
Budaházy György ügyei
Választás 2006
A váci nemzeti könyvespavilon ügyirata
Képes Krónika ügy
Kisebbségi Jogvédő Intézet
Próbaperek a délvidéki magyarok állampolgárságáért
Kvassay hídi ügy
Az egri Markoth Ferenc kórház ügye
2008. április 11-i tüntetések
Videók és Képek

Iratkozzon fel heti hírlevelünkre!
Észak dél mellett!
2017. május 04.
Avagy délvidéki látlelet a Felvidéknek - felvidek.ma

Dr. Morvai Krisztina egyetemi docens, büntetőjogász, független európai parlamenti képviselő délvidéki monitorozó körútján (Fotó: Polgár Hajnalka/Felvidék.ma)

Eredj csak, – mondta egy barátom, amikor megtudta, hogy kísérőként dr. Morvai Krisztina egyetemi docens, büntetőjogász, független európai parlamenti képviselő délvidéki monitorozó körútjára készülök – ha a felvidéki magyarság helyzeténél rosszabbat akarsz megismerni, ott megtalálod!

Bár tudomásom volt a korábban sokszor hallott magyarellenes atrocitásokról, a temerini fiúk meghurcoltatásáról, mégis hittem is, meg nem is az intelmeket, hiszen Martoson a VMSz vezetőjétől egészen mást hallottam; megvalósult teljes körű területi és személyi elvű autonómiát, és számunkra vágyálomként ecsetelt jogokat.

Induláskor, mintegy felkészülésként megkaptuk a mai Szerbia területén hatályos jogszabályokat. Gyönyörű dolgokat olvastam. Például azt, hogy ha a magyarok százalékaránya eléri a 15%-ot, akkor a helyi önkormányzati egységeknél, a közigazgatási és a bírósági eljárásban, vagy a közhatalmi szervek előtt a nemzeti kisebbség nyelvének és írásának egyenrangú és kötelező a használata. Ugyanakkor „abban a helyi önkormányzati egységben, amelyben a törvény meghozatalának idején a nemzeti kisebbség nyelve hivatalos használatban van, e nyelv hivatalos használatban marad”, vagyis függetlenül a százalékaránytól használni kell.

Magyar nyomtatványok, ügyintézések, magyarul kiadott jogszabályok, oktatás, médiatér, nemzeti szimbólumok használata, stb. Ami mégis a legjobban megragadott az volt, hogy „a közszolgálatban való munkaviszony-létesítéskor, beleértve a rendőrséget is, figyelembe kell venni a lakosság nemzeti összetételét, a megfelelő képviseleti arányt és a szerv vagy szolgálati működési területén beszélt nyelv ismeretét”. Magyarán; arányos foglalkoztatás és nyelvismeret.

Óbecsére érve örömmel nyugtáztam a városházán lobogó címeres magyar zászló jelenlétét, melyet a délvidéki magyarság saját nemzeti szimbólumaként határozott meg.

Óbecse városházán magyar lobogó is lengett (Fotó: Polgár Hajnalka/Felvidék.ma)

Bent a városházán azonban kezdtem magam otthon érezni. Magyarul beszélő hivatalnokra nem akadtunk, ahogyan magyar nyelvű nyomtatványt sem tudtak rendelkezésünkre bocsátani. Az életmentő készülék használatát, vagy a menekülési útvonalakat illetve egyéb veszélyt jelző vagy tiltást feltüntető feliratok sem tájékoztattak magyar nyelven.

Kísérőnk tolmácsolásában a titkárságot vezető hölgytől megtudtuk, hogy éppen testületi ülés van. A szerb polgármester mégis talált ránk időt és lelt maga mellé tolmácsot is. Mosolyogva ígérte meg minden tapasztalt hiányosság felszámolását.

Útban a bíróságra a felvidéki keverékpárt óriásplakátjairól ismerős magyartalanság köszönt rám az „SNS” jelöltjét propagáló VMSz plakátról, imígyen megszólítva: „Aleksandar Vučič a mi jelöltünk Szerbia össz lakosának elnöke lesz”.

Magyar nyomtatványokat, arányos foglalkoztatást, nyelvismeretet, csupán nyomokban találtunk Óbecsén, Zentán, Szabadkán; bíróságon, ügyészségen, a földhivatalban és a rendőrségen is.

Címeres magyar zászlót viszont már nem volt szerencsém sehol sem látni, pedig javarészt a VMSz territóriumán haladtunk keresztül. (Lehet, hogy ezt a jelképet csupán a szerb polgármesterek teszik ki? Talán a felvidéki zászlóval is valamely magyar település szlovák polgármesterénél kellene próbálkoznunk?)

Ott délen jól érzékelhető a „kisemberek” lappangó, suttogó félelme a hatalomtól.

Folyik a lakosság számarányának célirányos megváltoztatása is, részben koszovói, gyakran írástudatlan romák és mohamedánok bevándoroltatásával, letelepítésével kizárólag a nemzeti „kisebbségek” által lakott területeken. Szabadkán például 2008-ban a mohamedánok szent könyvének, a koránnak átnyújtásával és a déli imával nyitották meg az első iszlám vallási létesítményt a Délvidéken; a Muhádzsír dzsámit. Mindemellett pedig a magyar állampolgárságot felvevők tömeges kivándorlása is veszélyezteti a délvidéki magyar közösség megmaradását, felépülését, gyarapodását. Ugyanakkor az ellenzékbe szorult délvidéki magyar pártok és mozgalmak vezetői és tagjai, – hol több, hol kevesebb sikerrel, – szinte minden elérhető fórumon számon kérik az immár ott is érvényes, a lakosság összetételének megváltoztathatatlanságára vonatkozó EU-s jogszabályt. Teszik ezt az olyan látszólagos fejlesztések esetén is, amikor a lakosság igényeinek kielégítése helyett a bevándoroltatott népeknek készülnek új lakóhelyet kialakítani, s ezzel a lakosság összetételének számarányát megváltoztatni.

Szlovák nyelvű levél Szlovákiában és magyar nyelvű hivatalos levél Szerbiában (Fotó: Polgár Hajnalka/Felvidék.ma)

Minderről, és egyebekről is részletesebben számol be Bozók Antal délvidéki jogász és jogvédő nemrég megjelent A DÉLVIDÉKI/VAJDASÁGI MAGYAROK HELYZETE ÉS JOGAI (Árnyék)jelentés 2017 című könyvében. Alaposan dokumentált „jelentésében” megemlíti a 3 délvidéki közösség magyarjainak kollektív bűnösségét deklaráló törvények hatályon kívül helyezését. Ez a jogi aktus a kollektív bűnösséget csak a „jövőre nézve” szünteti meg, de „jogi értelemben a jogszabály a hatályon kívül helyezése által nem szűnik meg, sőt, továbbra is érvényes marad, csak éppen már nem vált ki joghatásokat”, viszont „az annak alapján létrejött jogviszonyt érintetlenül hagyja”, ezáltal ellehetetlenítve a rehabilitációt, restitúciót és kárpótlást. (Honnan olyan ismerős ez a módszer?)

Az esti fórumokon tenni akaró lelkes emberek jöttek össze, mondták el keserveiket, sikereiket, próbálkozásaikat, kértek tanácsot és fogadták dr. Morvai Krisztina, dr. Gaudi – Nagy Tamás és Mgr. Bozók Antal jogérvényesíthetőségi tapasztalatait, tanácsait, és magyarázatát.

Említést érdemel még a zentai önkormányzat „kórképet tükröző” döntése, mely az arrogáns hatalmi önkény iskolapéldáját írásos határozatban is kiadta. Ebben egy – a kifizetéssel jogszerűen létrejött – bérleti szerződést a közbiztonság, béke és közrend, valamint a közerkölcs megzavarására hivatkozva közigazgatási határozattal szüntette meg, de ennek megnyilvánulását semmilyen eszközzel alá nem támasztotta, megnyilvánulásának mibenlétét nem indokolta.

Apropó, hazaérkezvén az SzK kormányhivatalának egyetlen válaszlevele is megérkezett. Pedig mi az eredeti beadványunkban feltett (481 település törvénysértésére vonatkozó) öt kérdésünk ügyében megvalósított lépéseket, öt különálló levélben tudakoltuk információ kérelmeinkkel. Az SzK magyar nemzetiségű állampolgárai törvényekben garantált jogai korlátozásának és megsértésének a bejelentése és felülvizsgálatának kezdeményezése ügyében egyetlen kérdésünkre sem kaptunk választ, sőt az eddig megtett lépések és a várható eredmény iránti érdeklődésünket elintézték annyival, hogy „az SzK Kormányhivatala foglalkozik beadványukkal, miközben jelenleg az intézési stádiumban van.

Lám, a Kárpát-hazában így kerül jogállásában párhuzamba észak és dél, jogérvényesíthetőségben Felvidék Délvidék mellé. Azt ígérem mégis, és azt üzenem, hogy nem maradunk restek! Már készülnek az egykori levéltárakban majdan kutatható fellebbezések, levelek, nyomok, melyekkel következetesen továbbvisszük jogérvényesítő kezdeményezéseinket emberi és nemzeti méltóságunk helyreállásának szolgálatában itt is, ott is.

Mi lehetne számunkra a délvidéki tapasztalataim tanulsága itt, a Felvidéken? Talán elsősorban az, hogy isten óvjon meg minket a jelenlegi délvidéki autonómiától!

Összességében pedig arra jutottam, hogy nekünk, „túsz” magyaroknak, egymásról tudva és egymást segítve, a tudásból származó bátorság eszközeivel kell tovább folytatnunk küzdelmeinket jogérvényesítésért, önrendelkezésért, emberi méltóságunk megőrzéséért, és gyarapodásunk érdekében.

Elhunyt nemzeti jogvédőnk, dr. Grespik László 2016.11.30-án elhangzott szavaival élve:

„Arra kérek mindenkit, hogy tudatosan tudja, hogy igazunk van, és ne bizonytalankodjon! Attól, hogy egy, száz, vagy ezer ember mond egy igazságot, attól az még nem gyengébb igazság! Az igazság nem megszavazható kérdés! Az nem attól függ, hogy hányan mondják, hanem az igazság mibenlététől függ!

És igazunk van, és köszönöm!“

 
Pártállam, önkény, diktatúra! Morvai "betiltott" délvidéki fórumának videofelvétele - nem csak Délvidékről...
2017. április 25.
Szeretném figyelmükbe ajánlani Dr. Morvai Krisztina egyetemi docens, büntetőjogász, európai parlamenti képviselő előadását és a "betiltott" zentai fórum résztvevői hozzászólásait a múlt heti délvidéki monitorozó körútról az alábbi kiemelten fontos témában:
Pártállam, önkény, diktatúra! Morvai "betiltott" délvidéki fórumának videofelvétele - nem csak Délvidékről...

A videó linkje itt található: https://www.youtube.com/watch?v=w5nltcqXe7U 

Tartalom: Döbbenetes tapasztalatokat szerzett a Morvai Krisztina EP képviselő által vezetett nemzeti jogvédő (NJSZ) delegáció az Európai Unióhoz való csatlakozásra váró Szerbia állapotáról, ahol "klasszikus" pártállami viszonyok uralkodnak, s a mindennapokban az állami (politikai) önkény, a jogfosztottság, az emberek kiszolgáltatottsága a jellemző.
Különösen is sújtja mindez a délvidéki magyarokat.

Mi a különbség a jogállam és az önkény, a diktatúra és a demokrácia között?

Mit tehetünk annak érdekében, hogy az elszakított magyarok Trianon után is magyarként élhessenek szülőföldjükön, szerte a Kárpát-medencében, tehát Erdélyben (Székelyföldön, Partiumban), Kárpátalján, Felvidéken, Délvidéken is? - ezekre a kérdésekre keresi a választ Dr. Morvai Krisztina jogász, EP képviselő előadásában és a "betiltott" zentai fórum résztvevői hozzászólásaikban.
 Ajánljuk ezt a felvételt minden elszakított területen élő magyarnak, s azoknak, akik meg szeretnék ismerni és érteni helyzetüket, s felelősséget éreznek jogaikért, méltóságukért, jövőjükért. Mottó: "Magyarország az egységes magyar nemzet eszméjétől vezérelve felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.
(Magyarország Alaptörvénye, D cikk)”
Kérem, hogy a fenti anyagot szíveskedjék közzétenni, megosztani!
Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy Morvai Krisztina EP képviselő minden felszólalása, illetve a tevékenységeivel kapcsolatos egyéb hírek megtalálhatók a
https://www.facebook.com/morvai.krisztina oldalon.
 
Visszafelé sült el a VMSZ-es puska - A tiltás miatt még többen mentek el Morvai Krisztina zentai fórumára
2017. április 23.

delhir.info

Ahogyan arról portálunk beszámolt a VMSZ-es városvezetés tegnap visszavonta a zentai városháza dísztermének szerződésben foglalt és már kifizetett terembérletét, amiről már korábban a hivatalos végzést is kiküldték. 

 

A tiltóhatározatot megszerezte a DélHír, abból pedig az derül ki, hogy dr. Morvai Krisztina EP képviselőt és jogvédőt, az ELTE Büntetőjogi tanszékének egyetemi docensét a szerbiai közbiztonság, béke és közrend, valamint a közerkölcs megzavarásának vádjával gyanúsította meg. A határozatot Sarnyai dr. Rózsa Edit írta alá. 

 

Morvai Krisztina az eset kapcsán  "kommunista típusú jogalkalmazásnak" nevezte a városvezetés eljárását. Az EP képviselőt sokkolta, hogy az európai uniós csatlakozás előtt álló Szerbiában. "Légből kapott, minden alapot nélkülöző, elképesztő indokolásban próbálhatnak meg ellehetetleníteni, egy emberi jog érvényesülését vizsgáló rendezvényt." - mondta. 

Azonban a folyamatos tiltás és ellehetetlenítés épp a visszájára sült el, mert így sokkal több délvidéki magyar emberhez eljutott a rendezvény híre és végül száznál is többen mentek el dr. Morvai Krisztina zentai fórumára. Nagyjából dupla annyian, mint februárban, amikor a VMSZ szervezésében Deli Andor fideszes EP parlamenti képviselő tartott előadást zentán a városháza dísztermében. 

Amíg a VMSZ rombolt, addig dr. Morvai épp a nyelvi jogainkért harcolt

Miközben a VMSZ épp azzal volt elfoglalva, hogyan lehetetlenítse el dr. Morvai Krisztina és a vele együtt utazó Nemzeti Jogvédő Szolgálat szakembereinek a munkáját, addig a képviselő asszony a mai nap során épp azt a munkát igyekezett elvégezni, amelyre Pásztor István pártja évtizedek óta képtelen. 

A dr. Morvai Krisztina vezette delegáció a mai nap során az óbecsei önkormányzatnál, a helyi bíróságon és ügyészségen, illetve más egyéb hivatalokban járt és ellenőrizte a magyar nyelv használatának megvalósulását.

Ennek során az érintett hivatalok vezetői és munkatársai részéről együttműködő hozzáállást tapasztaltak, ugyanakkor komoly hiányosságokat tártak fel.

 Egyetlen magyar nyelvű nyomtatványt sem találtak Morvai Krisztináék a bíróság kezelőirodáján

A hivatalos tájékoztatások és formanyomtatványok rendszerint nem érhetőek el magyar nyelven. A jogvédők konkrét kritikai felvetéseire a város és a bíróság vezetése is ígéretet tett a hiányosságok haladéktalan pótlására, amelyet a Morvai Krisztina vezette csapat a közeljövőben ellenőrizni is kíván.

 

H. Á. 

 
HIÁBA AKARTÁK BETILTANI, TÖBB MINT SZÁZAN MENTEK EL A NEMZETI JOGVÉDŐK ZENTAI ELŐADÁSÁRA
2017. április 22.

alfahir.hu

Nem szegték Morvai Krisztináék kedvét a soviniszta szerbek és a magyarságukat eláruló pásztoristvánok. 

Munkatársunk tudósítása szerint az EP-képviselő több mint száz főnek ad tájékoztatást ezekben a pillanatokban is, a helyiek folyamatosan érkeznek akorábban betiltásra ítélt eseményre.

dr. Morvai Krisztina, az Európai Parlament képviselője és dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat vezetője háromnapos délvidéki körutat tart. 

Ennek során több délvidéki települést is felkeresnek, ahol közintézményeket, hivatalokat és közvállalatokat látogatnak meg,megvizsgálva mennyire valósul meg a magyar nyelvhasználathoz való jog, vagy a részarányos foglalkoztatottság elve. Mindemellett a délvidéki polgárok panaszait is meghallgatják, annak érdekében, hogy azt tolmácsolni tudják az Európai Parlamentben, ahol május közepén szavaznak majd a szerbiai országjelentés elfogadásáról.

Morvai és Gaudi-Nagy ma este Zentán találkozik a helyi magyarsággal. A kormányzó haladók, illetve a VMSZ koalíciója alkotta városvezetés azonban a nemzeti jogvédők munkásságnak "veszélyességére" hivatkozva megtiltotta, hogy az eredetileg lefoglalt helyszínen, a városházán tartsák meg a rendezvényt. 

A VMSZ politikai nyomására meghiúsították azt is, hogy egy zentai szállodába tegyék át a helyszínt. A rendezők azonban nem nyugodtak bele a tiltásba, s így végül egy helyi kávézóban tartják meg a rendezvényt.  

Morvai Krisztina az előadás előtt nyilatkozva "kommunista típusú jogalkalmazásnak" nevezte a városvezetés eljárását. Az EP képviselőt sokkolta, hogy az európai uniós csatlakozás előtt álló Szerbiában "légből kapott, minden alapot nélkülöző, elképesztő indokolásban próbálhatnak meg ellehetetleníteni, egy emberi jog érvényesülését vizsgáló rendezvényt."

 

 
Délvidéki jogsértések (meghívó+videó)
2017. április 20.

Magyarországnak mindaddig vétót kell emelnie Szerbia uniós csatlakozása ellen, amíg az őshonos magyar közösség nem jut tényleges, valódi autonómiához, nemzeti önrendelkezéshez, azaz amíg a délvidéki magyarok nem élhetnek magyarként szülőföldjükön! Ezt a meggyőződést képviseli Morvai Krisztina az Európai Parlamentben és ez volt Bozóki Antal délvidéki jogász könyvbemutatójának tanulsága is. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat és Morvai április 20-23-ig jogvédő-monitorozó körútra megy a vajdasági/délvidéki magyarok egyéni és kollektív emberi jogi helyzetének tanulmányozására. Szeretettel hívják és várják az érdeklődőket, illetve a tapasztalataik átadására kész helyieket a mellékelt meghívó szerinti helyszíneken és időpontokban. Kérjük, tekintsék meg a délvidéki magyarok helyzetét röviden összegző 13 perces videót!


 
Árnyékjelentés a délvidéki magyarok jogfosztottságáról: vétó és önrendelkezés kell!
2017. április 15.

2017. április 7-én Budapesten dr. Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő (Függetlenek Csoportja) és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat közös rendezvényén bemutatták Bozóki Antal újvidéki magyar jogász (a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tagja) az Európai Bizottság, illetve az Európai Parlament Szerbiáról szóló jelentéseiről készített, kötetbe foglalt magyar árnyékjelentését, amely tényekre és bizonyítékokra alapozva szembesít délvidéki magyarok sanyarú valós helyzetével. Az Európai Parlament idén májusban dönt a szerbiai jelentésről.

A könyvbemutató célja a valóság bemutatása volt a hivatalos jelentések által festett rózsaszín képpel szemben az EU-csatlakozási folyamat oltárán egyre inkább végveszélybe kerülő délvidéki magyarság helyzetével kapcsolatban, és arra figyelmeztessen, hogy a csatlakozási tárgyalások során kemény feltételek kell szabni Szerbiának a délvidéki magyarság egyéni és közösségi jogainak magas szintű biztosítása érdekében.

Almási Lajos és dr. Gaudi-Nagy Tamás videós tudósítása a könyvbemutató legfontosabb pillanatait idézi fel, amelyben többek között a szerző egy interjú keretében is nyilatkozik.

Az esemény összefoglalója a videót követően olvasható:Tovább...
 
MORVAI A DÉLVIDÉKI MAGYAROKÉRT AGGÓDIK
2017. április 13.
magyaridok.hu

Minden, ami nem a délszláv jelleget erősíti, állambiztonsági kockázatot jelent Szerbiában – mondta el Morvai Krisztina, az Európai Parlament független képviselője az Árnyékjelentés című könyv bemutatóján. A képviselő hamarosan monitorozó-körútra indul a Délvidékre, ahol felméri az ott élő magyarok nemzeti önrendelkezésének állapotát és azt, hogy milyen esetleges diszkriminá­ciót tapasztalnak.


Forrás: MTI

Az EP képviselője úgy vélte: amíg az őshonos magyar nemzeti közösség nem az európai normáknak megfelelően él a Délvidéken, addig Magyarországnak meg kell vétóznia Szerbia uniós csatlakozását. Morvai Krisztina és a könyv szerzője, Bozóki Antal Szerbia csatlakozása feltételeként szabná, hogy biztosítsák a balkáni országban élő mintegy háromszázezer fős magyar közösség teljes körű nemzeti önrendelkezését, területi autonómiáját és a magyar nyelv használatát.
A válság jeleként említették, hogy Szerbiában sorra szűnnek meg a magyar nyelvű rádióadók, mert privatizálják őket.

– Ha ki kell állnunk a határon túli magyarok jogaiért, akkor felül kell emelkednünk a pártkülönbségeken, hiszen csak egységes állásponttal lehet megvédeni, illetve erősíteni az autonó­miát – hangsúlyozta.
Bozóki Antal elmondta: az EU-hoz való csatlakozáshoz szükséges jelentést a szerb állami hivatal írja, az ottani Magyar Nemzeti Tanács nem vesz részt a megalkotásában, ezért az nem ad hiteles képet. A fő problémák között említette az országban lévő 31 százalékos munkanélküliséget, az 1,3 millió szegénységben élő embert, valamint a népességfogyást, amely a magyarlakta területeken a legnagyobb arányú. Ezek közül egyet sem említ a szerb jelentés.
Bozóki javaslata szerint minden évben helyzetjelentést kellene készíteni a határon túl élő magyarokról, hiszen pontos tények, adatok nélkül az EP-ben sem lehet érdemi vitát folytatni. A könyvből angol nyelvű összefoglaló készül, amelyet Morvai Krisztina elküld majd az európai parlamenti képviselőtársainak.
 
KÖSZÖNJÜK, HA TOVÁBBÍTJA BARÁTAINAK, ISMERŐSEINEK!
2017. április 10.

„Az igazság kutatása súlyos erőfeszítést követel tőlünk,

s ha megtaláltuk, még súlyosabbat ró ránk’’  (Francis Bacon : Az igazságról)

1%

Kedves Honfitársunk!

Kérjük, támogassa a személyi jövedelemadója,

SZJA 1%-ával

AZ EMBERI JOGOKÉRT KÜZDŐ

NEMZETI  JOGVÉDŐ ALAPÍTVÁNY-t

Adószám:

18 446 081-1-05

vagy a

NEMZETI  JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT-ot

Adószám:

19 334 684 -1-05

Jogvédő munkánk eddigi eredményei bizonyítják, hogy érdemes!

Köszönjük ha elküldi kérésünket rokonainak, barátainak  és ismerőseinek!

.www.nja.hu          www.njsz.hu

  
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

buy generic bactrimn online http://infopillsrx.com/buy-generic-bactrim-cheap.html
metronidazole cost at http://bestpillsforsale.com
buy ivermectin
buy wellbutrin online

Nemzeti Jogvédő Alapítvány © 2010. - Legfrisebb jogvédő hírek, magyar nemzeti jogvédelem