A+ | A- | Alap
2015. április 19.  
Advertisement
Kezdőlap
Információk
Kapcsolat
Weblaptérkép
Jogvédő Hírek
Tárgyalási Napló
Nemzeti Vagyonvédelmi Munkacsoport
A Magyar Gárda ügyei
Tanúkat keresünk!
2006. szeptemberi és októberi tüntetések és megtorlások
2007 őszi tüntetések
A Lelkiismeret'88 Csoport ügyei
Történelmi Igazságtétel:
- A Szabadság téri szovjet emlékmű eltávolítása
- Képíró Sándor Csendőr ügye
- Kristóf László jogi rehabilitációja
Budaházy György ügyei
Választás 2006
A váci nemzeti könyvespavilon ügyirata
Képes Krónika ügy
Kisebbségi Jogvédő Intézet
Próbaperek a délvidéki magyarok állampolgárságáért
Kvassay hídi ügy
Az egri Markoth Ferenc kórház ügye
2008. április 11-i tüntetések
Videók és Képek

Iratkozzon fel heti hírlevelünkre!
NJSZ POSTACÍM
2013. szeptember 01.

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS!

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat

ÚJ POSTACÍME:

1095 Budapest, Gabona u. 10.

T: +36-30/549-4167

 
A Pesti Központi Kerületi Bíróság azonnal szabadlábra helyezte
2013. augusztus 19.
Vasárnap a Pesti Központi Kerületi Bíróság szabadlábra helyezte a Londonban kiadatási letartóztatásba helyezett 2006-os tüntetőt. Mint az korábban napvilágot látott, 2013.augusztus 7-én Londonban kiadatási letartóztatásba helyezték Kiss Dániel magyar állampolgárt, aki 2006. szeptember 18-án részt vett a Magyar Televízió előtt tartott tüntetésen. Ismeretes, hogy a tüntetés az MTV székház védelmére kirendelt rendőrökkel való összecsapásba torkollott. A londoni magyar közösségtől kapott friss információkat követően, a kiadatási letartóztatásról szóló hírek nyomán a Nemzeti Jogvédő Szolgálat haladéktalanul nekilátott a védelem megszervezésének. A büntetlen előéletű fiatalembert, az MTV székház ostroma kapcsán megvádolták. Az ügy kezdetén aktívan részt vett a nyomozati eljárásban, majd amikor a nyomozás lezárult, de még a vádemelés nem történt meg, munkavállalás céljából a brit fővárosba távozott. 2008-tól életvitelszerűen Londonban tartózkodik, ahol szabadidejében a kint élő magyarok nemzeti eseményeit szervezi, aktív közösségi életet él. Megházasodott, egy 7 éves kisfiú édesapja. A 2006-os őszi eseményekkel összefüggésben az MTV ostromban részvevő személyek ellen indult büntető eljárás befejeződött, ebben az eljárásban Kiss Dániel nem tudott részt venni, mert ugyan vele szemben is vádat emeltek hivatalos személy elleni erőszak és közérdekű üzem működésének megzavarása miatt, de tekintettel arra, hogy több tartózkodási helye is volt, a hatóság nem találta az eljárás alatt és így nem tudta részére az idézéseket kézbesíteni. Ezt követően most, az események után 7 évvel a bíróság nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene, így került a brit rendőrség kiadatási letartóztatásába. A fiatalember 16-án, a péntek esti órákba érkezett rendőri kísérettel a Liszt Ferenc repülőtérre, ahonnan a fogdába szállították. Az egész eljárásra jellemző, hogy Kiss Dániel meghatalmazott jogi képviselőjeként eljáró, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnökségi tagja, dr. Novozánszky Ilona az eljárási cselekmények egyikéről sem kapott értesítést. Sem az elfogatóparancs kiadásáról, sem arról, hogy a tárgyalásig hol helyezik el védencét, de még a tárgyalás pontos idejéről és helyszínéről sem, miközben a Büntető eljárási jog biztosítja, illetve Magyarország Alaptörvénye XXVIII. cikke (3) is kimondja, hogy „a büntetőeljárás alá vont személynek az eljárás minden szakaszában joga van a védelemhez”. Dr. Novozánszky Ilona a fogvatartás helyéről, mint ahogy a tárgyalás helyéről és idejéről is csak hosszas utánajárás után szerzett tudomást. A tárgyaláson a Pesti Központi Kerületi Bíróság az ügyészség indítványa ellenében a védői érvelést fogadta el, és Kiss Dániel azonnali szabadlábra helyezését rendelte el. Sikerült a meghurcolt fiatalember szabadságát visszaszerezni, így bebizonyosodott, hogy az ellene kiadott elfogatóparancs és kényszerintézkedés fölösleges és megalapozatlan volt. Kijelenthetjük, hogy 7 év után is vadászat folyik a Gyurcsány és Bajnai rezsimek ellen fellépő, a diktatórikus kormányok ellen tiltakozó civilek ellen, a védelmükben eljáró jogvédők, ügyvédek munkája elé pedig akadályok sokaságát gördítik. Ezzel szemben a 2006-os véres eseményekért felelős személyeket nem gyanúsították meg terrorcselekmény elkövetésével, a politikai felelősök elszámoltatására pedig gyakorlatilag lépések sem történtek, annak ellenére, hogy az elszámoltatásra tett ígéret, a társadalom igazságérzete, az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom mindezeket megkövetelné. A hatóság a jelen eljárásban meghurcolt Kiss Dánielre kívánja hárítani a kiadatással kapcsolatos mindennemű költséget, aki a rezsimmel szemben tanúsított bátor kiállása és a londoni magyarság összetartásáért végzett lelkes munkájáért nem üldözést, sokkal inkább elismerést érdemelne.
 
Dr.Novozánszky Ilona
2013. augusztus 14.
Dr.Novozánszky Ilona volt az Echo TV vendége http://www.youtube.com/watch?v=9UxglheavUM
 
&még mindig börtönben a hét adai, óbecsei és temerini magyar fiatal&
2013. augusztus 10.
ÚJABB HOSSZABBÍTÁS http://bozokiantal.blogspot.com/ Ivan Bogosavljev bíró, a szabadkai Felső Bíróság tanácsának elnöke aláírásával augusztus 9-én – amikor éppen letelt volna ez előző hosszabbítás – kézbesítették a végzést, miszerint 2013. október 9-ig meghosszabbították a még tavaly október 22-én letartóztatott és az óta is börtönben lévő hét adai, óbecsei és temerini magyar fiatal vizsgálati fogságát. Az indoklás (mint az összes eddigi hosszabbításról szóló végzés) megismétli: „Továbbra is fennállnak a Büntető Eljárási Törvény (BET) 142. szakasza 1. bekezdésének 5. pontjába foglalt, a vizsgálati fogság meghosszabbítását indokoló okok”. A BET idézett szakasza szerint „vizsgálati fogságot lehet (ami azt jelenti, hogy nem kötelező – B. A. megj.) elrendelni”, amennyiben – a hivatkozott rendelkezés szerint – a vádlottat olyan bűncselekménnyel terhelik, amely elkövetése miatt „tíz évet meghaladó börtönbüntetés van előírva, illetve öt év, olyan bűncselekmény esetében, amely az erőszak elemeit is tartalmazza, és ha az indokolt a bűncselekmény különösen súlyos körülményei miatt”. – Az esemény relatív kisszámú és többnemzetiségű helységben – Temerinben történt, ahol az emberek egymást jól ismerik, ami miatt a kritikus esemény a polgárok és a közvélemény nagy nyugtalanságát okozta, minek alapján a bírói tanács úgy találja, hogy az említett körülmények annak a bűncselekmények a különösen súlyos körülményeit képezik, amely elkövetésével a vádlottakat ebben a büntető eljárásban alapozottan gyanúsítják, és amely indokolttá teszi a vizsgálati fogságban való további tartásukat, az említett törvényi alapon. A fentiek miatt, mivel nincsenek olyan új körülmények, amelyek a BTE 142. sz. 1. bek. 5. pontjával ellenkezőre utalnának, a bírói tanács úgy tekinti, hogy a vizsgálati fogság a vádlottak jelenlétéhez szükséges biztonsági intézkedés, a büntető eljárás zavartalan folytatása érdekében, amelyet enyhébb intézkedéssel nem lehet helyettesíteni, ami miatt meghosszabbította a vádlottak vizsgálati fogságát, az említett törvényi alapon – áll a végzésben. A hét magyar fiatal ellen Büntető Törvénykönyv (BTK) 317. szakaszába ütköző bűncselekmény elkövetése, vagyis nemzeti, faji, vallási gyűlöletet vagy türelmetlenség kiváltása, illetve szítása miatt emeltek vádat (amely bűncselekmény miatt egytől nyolcévi börtönbüntetés van előlátva). Ugyanez a bíróság – a szabadkai Felső Bíróság – tavaly decemberben Đ. B-t, „aki egyebek mellett Á. B. ’magyar anyját’ szidta, nemzeti, faji és vallási gyűlöletkeltés miatt nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte” (Pesevszki Evelyn: Gyűlöletkeltésért letöltendő börtön. Magyar Szó, 2013. március 9., 14.) A hét magyar fiatal már tizedik hónapja van előzetes letartóztatásban, vagyis több ideje van a börtönben, mit amennyire ugyanez a bíróság ugyanazért a bűncselekményért, amely elkövetésével vádolják őket, Đ. B-t elítélte. Ez is jól mutatja a szerbiai igazságügyben uralkodó állapotokat. Újvidék, 2013. augusztus 9. Mgr. Bozóki Antal, Koperec Csongor és Smith Tomas védőügyvédje
 
Dr. Mgr. BOZÓKI ANTAL Délvidék : BÁCSKA - BÁNÁT - SZERÉMSÉG
2013. augusztus 08.
http://generic-pills-online-rx.com/buy-fluoxetine/ - Buy Fluoxetine online without rx.
Délvidék : BÁCSKA - BÁNÁT - SZERÉMSÉG PÁSZTOR ÉS A TEMERINI ESETEK Egy interjú margójára VARGA ÉS A REHABILITÁLÁS Gyakorlati esetek (2.) VARGA ÉS A REHABILITÁLÁS Gyakorlati esetek (3.) VARGA ÉS A REHABILITÁLÁS Gyakorlati esetek (4.) LEVÉL GORDANA STAMENIĆ ÁLLAMTITKÁRNAK Milyen irányba módosul a nemzeti tanácsokról szóló törvény? „KÁDEREK” Mi kell ahhoz, hogy valaki vezető tisztségviselő legyen? http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Napl%C3%B3
 
EBH2012. P.9 a 2007. október 26-ikai Erzsébet-hídi blokád ügyében (jogi képviselő Dr.Gyurta Tibor Roland) dr. N.F. János és G. György ügye.
2013. június 27.

Az ügyben kifejtett jogelv EBH, azaz kötelező lett, ami abban foglalható össze, hogy amennyiben két rendőri szerv jár el egy jogszerű, de szakszerűtlen oszlatásnál, úgy a személyiségi jog megsértéséért egyetemlegesen felelnek. Ebből az is következik, hogy az egyetemleges felelősség jogszerűtlen oszlatás esetén is fennáll.


EBH2012. P.9
I. A tüntetés jogszerű feloszlatása során annak szakszerűtlen végrehajtása miatt elkövetett személyhez fűződő jogsértésért az egyébként önálló jogi személyiséggel rendelkező, de együtt cselekvő rendőri szervek felelnek és az ezáltal okozott kárért való felelősségük egyetemleges. [1959. évi IV. törvény 76. §, 84. § (1) bekezdés e) pont, 339. § (1) bekezdés, 344. § (1) bekezdés]
II. A jogi képviselővel eljáró félnek nincs alanyi joga arra, hogy a felülvizsgálati tárgyaláson személyesen nyilatkozhasson. Ennek megtagadása a közvetlenség elvét nem sérti. [1952. évi III. törvény 5. § (1) bekezdés, 66. § (1) bekezdés]
Tovább...
 
PSZÁF - KÚRIA
2013. június 26.

 Hatalmi ágak és a PSZÁF nyomása a Kúriára.

 A Nemzeti Jogvédő Szolgálat partner ügyvédjei - magunk is jogalkalmazók - megdöbbenéssel értesültünk a PSZÁF elnökének, Szász Károlynak a Kúriához írt szakvéleménye tartalmáról. Mi még azt tanultuk az egyetemen, hogy az államhatalom, a kormányzat, és az igazságszolgáltatás önálló hatalmi ágak, ill. hogy a diktatúra legbiztosabb jele, ha bármelyik hatalmi ág befolyásolni akarja-tudja a másikat. Hogy az 1945-1990-ig terjedő időszakban az egyetlen pártközpont hogyan intézte fülbesúgással, telefonhívásokkal a bíróságok befolyásolását, azt tudjuk. De ahhoz az elmúlt 23 évben nem szoktunk hozzá, hogy nyíltan,  konkrét perekben, "társadalmi hatásokra" hivatkozva sugalmazza egy kormányszerv vezetője a legfőbb ítélkező fórum elnökének bizonyos ítéletek "elvárt" tartalmát.

  Ennek a szakvéleménynek a nyilvánosságra kerülése nemcsak a jogszolgáltatás valamennyi résztvevője, hanem a szélesebb közvélemény, a választópolgárok részére is nyilvánvalóvá tette, hogy az egyébként erre a célra létrehozott állami felügyelet nem a multiknak kiszolgáltatott, eladósodott kisemberek érdekeit képviseli, hanem a bankvilág extraprofitját védelmezi. Ezek szerint a  bankvilág érdekei ebben a vonatkozásban is felülírják a társadalom érdekeit.

 Ennek a levélnek a nyilvánosságra kerülése tehát üzenet: egyrészt arról, hogy az elnevezését (a pénzügyi szervezeteket ezen hivatalon keresztül felügyeli az állam) a magatartásával meghazudtoló állami szerv nyíltan beleavatkozhat egy másik hatalmi ág tevékenységébe, másrészt arról, hogy egy - akár mesterségesen kreált - gazdasági (banki) veszélyérzet bármikor überelheti - felülbírálhatja az igazságszolgáltatás működését is.

 A demokráciába, ill. az állami intézményekbe vetett közbizalom csökkentésére mindenképpen alkalmas volt ez az írás még akkor is, ha egy hosszabb, a Kúria elnöke kérdéseire adott válaszból kiragadott rész került nagyobb nyilvánosság elé. Mert ez a rész önmagáért beszélt. Nekünk, a devizahiteles kisemberek jogi képviselőinek pedig különösen elkeserítő tudomásul vennünk, hogy a független igazságszolgáltatástól - ilyen politikai befolyásolás mellett - lassan már jogszolgáltatás sem várható. Reméljük, hogy csalódunk.... NJSZ ügyvédei" 

 

 
JÚNIUS 16. A Rákóczi szabadságharc ünnepe
2013. június 18.

 1703. JÚNIUS 16.

Gaudi-Nagy Tamás: A dicsőséges Rákóczi szabadságharc a mának is üzent (videóval)

2013, június 18 - 17:02

Gaudi-Nagy Tamás a II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharcra emlékezett a Parlamentben. Üzenete szerinte ma is aktuális: a más népek általi leigázás ellen küzdött, ugyanakkor a szabadságszerető nemzetekre egyre gyakrabban próbálják rákényszeríteni a külföldi befolyást.

Közölte: méltatlan, hogy az idei év Rákóczi-emlékévvé nyilvánítsa elbukott, június 16-át, a szabadságharc kitörésének időpontját azonban nemzeti ünneppé kellene nyilvánítani, üzenve: nem hagyjuk, hogy nemzetünk szabadságát leigázzák.


Rétvári Bence államtitkár elmondta: Kassán rengetegen adóznak Rákóczi sírjánál. Bár elbukott a szabadságharc, a legjobb békét kötöttük - emlékeztetett a történelmi múltra, amely megakadályozta, hogy Magyarország, tartományként része legyen a Habsburg Birodalomnak.

Belső, erős gazdaság nélkül nem tudunk hosszú távon magyar szuverenitást szolgálni - fűzte hozzá.

http://www.gaudi.jobbik.hu/gaudi-nagy_tam%C3%A1s_dics%C5%91s%C3%A9ges_r%C3%A1k%C3%B3czi_szabads%C3%A1gharc_m%C3%A1nak_%C3%BCzent_vide%C3%B3val  

Rákóczi ma is üzen a magyarságnak

2013, június 17 - 07:47

A II. Rákóczi Ferenc Öröksége Egylet és a Rákóczi Lovasai Hagyományőrző Egyesület szervezésében - a Rákóczi szabadságharc kezdetének 310. évfordulója alkalmából - nemzeti szervezetek emlékeztek Budapesten. Az Oktogontól a Hősök teréig vonuló több száz fős emlékmeneten részt vettek a Jobbik, az Új Magyar Gárda és a Magyar Nemzeti Gárda tagjai is, de többen érkeztek a Csonka-Magyarország határain túlról, az elszakított területekről is.

http://www.gaudi.jobbik.hu/r%C3%A1k%C3%B3czi_ma_%C3%BCzen_magyars%C3%A1gnak

Tisztelgő emlékmenet a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 310. évfordulóján

2013, június 16 - 21:02

A II. Rákóczi Ferenc fejedelem vezette szabadságharc kezdetének 310. évfordulója alkalmából tartottak tisztelgő emlékmenetet nemzeti szervezetek Budapesten.

A rendezvényen - amely az Oktogontól indult, majd a Hősök terén zárult a felszólalók beszédeivel - több hagyományőrző egyesület, valamint az Új Magyar Gárda és a Magyar Nemzeti Gárda is részt vett. Az összesen körülbelül kétszáz - jobbikos, árpádsávos és magyar nemzeti zászlókkal felszerelkezett - érdeklődőt lovas hagyományőrzők és egy zenekar is kísérte, majd a Hősök terén egy ágyúlövéssel emlékeztek a szabadságharc kezdetére.

A rendezvényen ezt követően többek között Gaudi-Nagy Tamás és Szávay István országgyűlési képviselők, Hegedűs Loránt református lelkész, illetve az Új Magyar Gárda valamint a Magyar Nemzeti Gárda vezetői is beszédet mondtak.

Gaudi-Nagy Tamás arról beszélt: Rákóczi-szabadságharcra van szükség ma Magyarországon, hiszen "a nemzet jogai jelenleg is le vannak tiporva", a nemzeti vagyont átjátszottak idegenszívűeknek, az emberek pedig egyre nehezebb helyzetben vannak. Szerinte ha élne a fejedelem, akkor nem tűrné azt a szellemi terrorizmust, ami jelenleg Magyarországon folyik.

 http://www.gaudi.jobbik.hu/tisztelg%C5%91_eml%C3%A9kmenet_r%C3%A1k%C3%B3czi-szabads%C3%A1gharc_kezdet%C3%A9nek_310_%C3%A9vfordul%C3%B3j%C3%A1n

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Nemzeti Jogvédő Alapítvány © 2010. - Legfrisebb jogvédő hírek, magyar nemzeti jogvédelem