A+ | A- | Alap
2014. április 19.  
Advertisement
Kezdőlap
Információk
Kapcsolat
Weblaptérkép
Jogvédő Hírek
Tárgyalási Napló
Nemzeti Vagyonvédelmi Munkacsoport
A Magyar Gárda ügyei
Tanúkat keresünk!
2006. szeptemberi és októberi tüntetések és megtorlások
2007 őszi tüntetések
A Lelkiismeret'88 Csoport ügyei
Történelmi Igazságtétel:
- A Szabadság téri szovjet emlékmű eltávolítása
- Képíró Sándor Csendőr ügye
- Kristóf László jogi rehabilitációja
Budaházy György ügyei
Választás 2006
A váci nemzeti könyvespavilon ügyirata
Képes Krónika ügy
Kisebbségi Jogvédő Intézet
Próbaperek a délvidéki magyarok állampolgárságáért
Kvassay hídi ügy
Az egri Markoth Ferenc kórház ügye
2008. április 11-i tüntetések
Videók és Képek

Iratkozzon fel heti hírlevelünkre!
FONTOS TÁJÉKOZTATÁS!
2013. január 17.

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS!

A NEMZETI JOGVÉDŐ ALAPÍTVÁNY

és a

NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT

ÚJ POSTACÍME:

1095 Budapest, Gabona u. 10.

 
Ki uszít itt és mire?
2013. január 13.

A közösség elleni izgatást a Btk.  nagyon szigorúan bünteti. 3 évig terjedő szabadságvesztés kaphat, aki másokat olyan nagy mértékben  feltüzel  (gyűlöletre uszít), hogy az a rend – béke megzavarásához vezet.

Ilyesmit alapvetően egy utcai csoportosulás során, konkrét erőszakos cselekményre való felhívással lehet elkövetni, de manapság előszeretettel újságcikkek, internetes blogbejegyzések kapcsán is börtönbe akarják  juttatni a politikai ellenfelek egymást, vagy  a más véleményen lévőket.

Ritkán jutnak el ezek a feljelentések a bírósági ítéletig (évente 2 –3), de akkor is téves bírói döntések születnek, mint pl. Budaházy György, vagy legutóbb Polgár Tamás (Tomcat)  internetes írása esetében.

Nyilvánvaló, hogy az internetes bejegyzést olvasó magánya eleve kizárja annak  a hatásnak a kiváltását, ami bármilyen konkrét erőszakos cselekményre vezetne. Egy blogbejegyzés, vagy akár újságcikk olvasása teljes egészében alkalmatlan  olyan aktív, tevékeny gyűlölet bármilyen mértékű  felkeltésére, ami a rend – béke  megzavarásához vezetne.

Ezeket az írásokat az emberek elolvassák  és vagy egyetértenek a szerzővel, vagy nem, de semmilyen olyan indulat felkeltésére nem alkalmasak, ami az olvasót konkrét erőszakos cselekményre bírná.

Egy olyan esetet említhetek azonban amikor tökéletesen megvalósult a bűncselekmény. Amikor Szögi tanár úr  meglincselésekor összeverődött csőcseléket az „Öld meg  a magyart”-al buzdította, tüzelte egy cigányasszony. De akkor  hallgattak a jogvédők, nem tett feljelentést  a Magyar Helsinki Bizottság sem.

Dr. Somogyi János  Nemzeti Jogvédő Szolgálat

 
Magyarországon újra lehetnek szemkilövetések és tömeges rendőri bántalmazások 2014 után
2013. január 10.

Magyarországon újra lehetnek szemkilövetések és tömeges rendőri bántalmazások 2014 után

 Az M1 Ma Reggel című műsorában Bauer Tamás a Demokratikus Koalíció alelnöke úgy nyilatkozott, hogy az ún. (baloldali) „ellenzéki összefogás” fő célja, hogy 2014 után visszaállítsák Magyarországon a jogállamot.  Azon riporteri kérdésre, mely szerint a 2006. őszi rendőri fellépések jogállaminak minősíthetőek-e, Bauer határozott igennel válaszolt, s ezt a válaszát többszöri újrakérdezés után megerősítette, rámutatva, hogy a rendőrség 2006. őszén úgy járt el, ahogy el kellett járnia. A logika szabályai szerint ez azt jelenti, hogy amennyiben a Bajnai-Gyurcsány-Mesterházy féle összefogás a következő választáson netán győzelmet aratna, minden esély megvan arra, hogy a kormányellenes tüntetőket, vagy akár az 1956-os Forradalom és Szabadságharc hatvanadik évfordulóján majdan békésen emlékezőket ugyanazzal a brutalitással veri majd szét az akkori rendőrség, ahogy ez hat évvel ezelőtt történt. Kétségtelenül erényként is felfogható, hogy a „demokratikus összefogás” ezek szerint ezt az elképzelést és célkitűzést nem is rejti véka alá, hanem már most világossá teszi a magyar embereknek, hogy mire is számíthatunk az újonnan kialakítandó „jogállamban”. Aki az „összefogást” támogatja, aki rájuk szavaz, tudhatja tehát, hogy a tömeges rendőri brutalitásokat, a gyülekezési jog sárba tiprását is támogatja, ezeket is megszavazza.

A magukat „demokratikus erőknek” nevezők igazmondáshoz való viszonya is tisztázódott a ma reggeli tévéinterjúban, amikor Bauer Tamás határozottan kijelentette, hogy 2006. október 23-án az Astoriánál senkit nem bántalmazott a rendőrség.  Az pedig szintén világossá vált, hogy a „jogállam helyreállítására törekvők” mit gondolnak az igazságszolgáltatás szerepéről egy jogállamban. A képviseletükben eljáró Bauer Tamás ugyanis láthatóan teljes mértékben negligálja azt a nagyszámú jogerős bírósági ítéletet, amelyek mindenben ellentmondanak a 2006. őszi rendőri brutalitásokkal kapcsolatos pimasz és szélsőséges állításainak.  Akinek eddig bármiféle kétsége volt efelől ma reggel megbizonyosodhatott róla: a Bajnai-Gyurcsány-Mesterházy féle összefogás valódi célja, hogy újra totális diktatúrát, rendőrterrort vezessenek be Magyarországon. Ezt nevezik ők „jogállamnak”.

Budapest, 2013. január 10.

Morvai Krisztina EP képviselő, az Európai Parlament

LIBE (Szabadságjogi, Rendészeti és Igazságügyi) Bizottságának tagja

 
Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás nyílt levele Polt Péter legfőbb ügyész részére
2013. január 09.

Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás nyílt levele Polt Péter legfőbb ügyész részére

Haladéktalanul szüntessék meg a Borbély Józseffel szembeni eljárási jogsértéseket

Legfőbb Ügyészség

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész úr részére

Budapest

Mint emberi jogok védelmével foglalkozó nemzeti jogvédők és európai parlamenti, illetve országgyűlési képviselők kötelességünknek érezzük, hogy felhívjuk a közvélemény és az ügyben érintett döntéshozók és szervek, így a T. Legfőbb Ügyész Úr figyelmét is a Borbély Józseffel, a TEMPO Párt elnökével szembeni kirívó eljárási jogsértésekre, amelyek haladéktalan megszüntetése feltétlenül indokolt. Az elmúlt napokban számos megkeresést kaptunk jó szándékú, aggódó emberektől, hogy súlyos emberi jogi jogsértések történtek Borbély Józseffel szemben, aki évek óta szívós küzdelmet folytat társaival együtt többek között a korrupció és a felszámolási-maffiák ellen. Bár közéleti tevékenysége során sok közéleti szereplő között minket is bíráló véleményt fogalmazott meg, jogvédőként elengedhetetlennek tartjuk, hogy fellépjünk jogainak védelme érdekében, mivel esete jól példázza, hogy az önkény a jogalkalmazásban milyen hátrányos következményekhez vezethet, és mint ahogy korábban is kiálltunk a koncepciós eljárások jogsértettjei mellett, most is fel kell emelnünk szavunkat.

http://www.hungariatv.hu/morvaikrisztina
http://www.hungariatv.hu/drgaudi

Tovább...
 
Toroczkai nem felel az MTV székházostromért
2013. január 08.

Toroczkainak mégsem kell kártérítést fizetni a rendőrség felé a MTV székházostrom miatt (videóval)

A Fővárosi Törvényszék 2013. január 7-én kihirdetett elsőfokú ítéletével elutasította a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Toroczkai Lászlóval szembeni keresetét, amellyel a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom elnökét a 2006. szeptember 18-i MTV székházostrom során rendőrségi eszközökben keletkezett károk megfizetésére kérte kötelezni.

A perbe vont hazafi jogi képviselői (Gaudi-Nagy Tamás és Tóth László ügyvédek) részére a BRFK 635.000,- Ft perköltséget köteles megfizetni. A BRFK képviselője jelezte: nem állnak meg, fellebbeznek az ítélet ellen. Ezzel a döntéssel a Fővárosi Törvényszék, illetve jogelődje a Fővárosi Bíróság már harmadszorra utasította el a rendőrség keresetét.

 rendőrség a követelését arra alapozta, hogy Toroczkai László a felelős az MTV székház ostrom során a rendőrségi eszközökben bekövetkezett károkért a gyülekezési törvény szerint, mint ,,a tüntetés szervezője". A 2007-ben még a Gyurcsányék által irányított rendőrség által indított, majd a kormányváltás után a Pintér Sándor fennhatósága alá került rendőrség által folytatott, hat éve zajló perben tavaly januárban a Kúria - a Fővárosi Bíróság kétszeri kereset elutasítását követően - végül azt állapította meg közbenső ítéletében, hogy Toroczkai László a Gyurcsány-kormány távozását követelő Szabadság téri tüntetés szervezőjének tekinthető, s éppen ezért egyetemleges felel a tüntetőkkel a rendőri eszközökben okozott károkért. Az akkori hírek ezeket a károkat először 70 millió forintban jelölték meg, a BRFK keresete még közel 10 millió forint megfizetésére irányult, azonban per mostani szakaszában az összeg 1,2 millió forint és kamataira csökkent a Toroczkai Lászlót képviselő ügyvédek szívós és megalapozott védekezése miatt.

A Fővárosi Törvényszék az alperesi védekezést teljes mértékben osztó ítéletében kimondta, hogy a rendőrség nem bizonyította hitelt érdemlő és kétséget kizáró módon, hogy a rendőrségi eszközökben (pl.: lövedékálló mellények, pajzsok, gumibotok) "a károk pontosan hogyan, milyen körülmények között keletkeztek". Az ítélet szerint Toroczkai felelősségének megállapítása nem jelenti azt, hogy minden rendőrségi kárért felel: "a lefolytatott bizonyítás alapján nem állapítható meg, hogy ezek a károk az alperes és/vagy a vele egyetemlegesen felelős más személyek magatartásával állnak-e okozati összefüggésben."

Az ügy tanulsága, hogy míg a 2006 őszi véres események valódi felelőseinek teljes körű elszámoltatása várat magára (a vádemelés Gyurcsány és az akkori rendőri vezetők ellen terrorcselekmény miatt még nem történt meg), addig még most is a hazafiakon igyekszik elverni a port a jelenlegi hatalom. Ebbe a sorba illeszkedik a Budaházy György és társai elleni, évek óta zajló, koncepciós "terrorügy" folyamatban tartása is.

Budapest, 2013. január 8.

Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

országgyűlési képviselő, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője

VIDEÓ

http://www.gaudi.jobbik.hu/toroczkainak_m%C3%A9gsem_kell_k%C3%A1rt%C3%A9r%C3%ADt%C3%A9st_fizetni_rend%C5%91rs%C3%A9g_fel%C3%A9_mtv_sz%C3%A9kh%C3%A1zostrom_miatt_vide%C3%B3val

 
Áldott ünnepeket !
2012. december 24.

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET

ÉS

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN

A

NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT

 
Gaudi-Nagy Tamás és Zétényi Zsolt az Echo TV-ben
2012. december 18.

Gaudi-Nagy Tamás és Zétényi Zsolt az Echo TV-ben

A Kiút többszemközt című műsorban Vámos György vendége volt Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselő (Jobbik, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány és Szolgálat ügyvezetője) és Zétényi Zsolt elnök (Nemzeti Jogvédő Alapítvány és Szolgálat elnöke).
http://www.gaudi.jobbik.hu 
Konferencia a jogvédelemről a Petőfi Irodalmi Múzeumban
2012. december 18.

Morális mélypontok a rendszerváltozás után

Konferencia a jogvédelemről a Petőfi Irodalmi Múzeumban

A szegénységet, az igazságtétel elmaradását, a 2006. őszi eseményeket, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerének gyengítését nevezték az elmúlt 22 év legfőbb problémáinak az emberi jogok napja alkalmából tartott tegnapi konferencián.

Nem lehet eléggé megköszönni Magyarországnak azt a bátorságot, amellyel 1989-ben megnyitotta nyugati határát a kelet-németek előtt - jelentette ki egy tegnapi budapesti emberi jogi konferencián Ulrich Kleppmann, a szervező Hanns Seidel Alapítvány magyarországi képviselője. Ugyanakkor rámutatott: a német újságok zöme húsz év alatt elfeledte ezt, és annak ellenére cikkezik a magyar demokrácia meg a jogállamiság végéről, hogy senkinek a haja szála sem görbült. Kleppmann szerint jellemző, hogy eközben 2006-ban ugyanezek az újságok mélyen hallgattak arról, hogy Magyarországon lábbal tiporják az emberi jogokat. Az alapítvány képviselője szégyenletesnek nevezte, hogy manipulációval, elhallgatással próbálják rásütni hazánkra: lebontja a jogállamiságot, szerinte a kritikáknak a tényeken, nem pedig politikai véleményeken, rosszindulatú torzításokon kéne alapulniuk.

Péterfalvi Attila, az adatvédelmi hatóság elnöke szerint ma az elszegényesedés az egyik legaggasztóbb emberi jogi probléma. Példaként említette, hogy csaknem 20 ezer gyermek éhezik. A másik politikai és az erkölcsi igazságtétel elmaradása, amelyet politikai érdekekből időről időre, visszaélésszerűen húznak elő a pártok. Péterfalvi morálisan súlyosan elítélendőnek minősítette a 2006. őszi eseményeket, hozzátéve: az, hogy 2010-ben az egyik rendőri vezető bocsánatot kért a történtekért, nem váltja ki a büntetőjogi felelősségre vonást. A hatóság elnöke nem érti, miért nem nyilvánosak még az Ellenzéki Kerekasztal dokumentumai, vagy hogyan fordulhatott elő, hogy az MSZP nyilvántartásba akarta vetetni a volt miniszterelnököt kifütyülőket. Péterfalvi a média felelősségéről is beszélt: szerinte a sajtóban mindent felülír az anyagi érdekeltség és hiányzik egy szakmai etikai kódex. A volt ombudsman szerint a morális mélypont legalja az őszödi beszéd volt.

Kádár András Kristóf, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke szerint az utóbbi húsz év egyik emberi jogi mélypontja 2006 ősze volt, amelyről van egy jobboldali és egy baloldali narratíva. Szerinte a jobboldal nem akarja látni a randalírozókat, a baloldal pedig a lovas rohamot, az összevert fideszes képviselőt. A jogvédő szerint a jobboldali értelmezés közelebb áll az igazsághoz, már csak azért is, mert az államnak nagyobb a felelőssége, és erőszak monopóliuma van. Hozzátette: a baloldali pártok azzal, hogy nem vizsgálták ki és kitüntették a felelősöket, végérvényesen magukra égették a jogsértések bélyegét.

Amíg ezzel nem néznek szembe, nem nem beszélhetnénk hitelesen emberi jogi ügyekben - fűzte hozzá Kádár András Kristóf. Szerinte a másik emberi jogi probléma a fékek és ellensúlyok rendszerének gyengítése. Példaként említette az Alkotmánybíróság hatáskörének csorbítását, vagy a végkielégítések visszamenőleges, 98 százalékos megadóztatását.

Juhász Imre, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke szerint a rendszerváltás után az első mélypont a taxisblokád volt, amelynél súlyos jogsértések maradtak büntetlenül. Majd 1997-ben a Metész-tüntetés feloszlatása, amely után Kuncze Gábor SZDSZ-es belügyminiszter mindent szabályosnak nevezett és letagadta a gumibotozást, miként Gergényi Péter sem emlékezett 2006-ban viperákra. Juhász Imre 2002 után is számos emberijog-sértésre emlékeztetett, így 2002-ben a Kempinski Hotel előtt tüntetők elhurcolása, a 2003-as gesztenyéskerti tömegoszlatásra, illetve a Kvassay hídi eseményekre, amikor egy magyar zászló miatt kezdett oszlatásba a rendőrség. 2006 ősze kapcsán rámutatott: többek között az olyan valótlanságoktól hemzsegő kiadványok miatt nincs közmegegyezés máig az eseményekről, mint amilyet a napokban adott ki az egyik párt alelnöke (Debreczeni József, a DK alelnöke - a szerk.).

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezető-helyettese kiemelte: a mérsékelt jobboldal sohasem vonta kétségbe a rendőröket ért támadások súlyosságát a tévészékház ostromakor. Mint mondta: lehet például a közmunkaprogram emberi jogi vonatkozásait vizsgálni, de ennél sokkal fontosabb, hogy a program egyáltalán beindult. - Az emberi jogi szemléletnek párosulnia kell felzárkóztató programokkal - tette hozzá a kormánypárti politikus.

A konferencia utáni kerekasztal-beszélgetésen Schiffer András LMP-frakcióvezető arról beszélt, elfogadhatatlan, hogy a HVG.hu vallási kritériumok alapján listát készítsen emberekről, azonban ezt az ügyet nem szabad összevetni Gyöngyösi Márton jobbikos képviselő két héttel ezelőtti , zsidók listázására vonatkozó kiszólásával, a két esetet egymástól elkülönítve kell kezelni. Gaudi-Nagy Tamás jobbikos képviselő szerint sem elfogadható emberek származási alapon való listázása, ám fontos, hogy tabutémákról, így a kettős állampolgárok okozta nemzetbiztonsági kockázatról vagy az izraeli felvásárlásról lehessen beszélni.

forrás: Magyar Nemzet

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Nemzeti Jogvédő Alapítvány © 2010. - Legfrisebb jogvédő hírek, magyar nemzeti jogvédelem