A+ | A- | Alap
2016. május 05.  
Advertisement
Kezdőlap
Információk
Kapcsolat
Weblaptérkép
Jogvédő Hírek
Tárgyalási Napló
Nemzeti Vagyonvédelmi Munkacsoport
A Magyar Gárda ügyei
Tanúkat keresünk!
2006. szeptemberi és októberi tüntetések és megtorlások
2007 őszi tüntetések
A Lelkiismeret'88 Csoport ügyei
Történelmi Igazságtétel:
- A Szabadság téri szovjet emlékmű eltávolítása
- Képíró Sándor Csendőr ügye
- Kristóf László jogi rehabilitációja
Budaházy György ügyei
Választás 2006
A váci nemzeti könyvespavilon ügyirata
Képes Krónika ügy
Kisebbségi Jogvédő Intézet
Próbaperek a délvidéki magyarok állampolgárságáért
Kvassay hídi ügy
Az egri Markoth Ferenc kórház ügye
2008. április 11-i tüntetések
Videók és Képek

Iratkozzon fel heti hírlevelünkre!
Magyar Ügyvédi Kamara: Gaudi nem követett el fegyelmi vétséget a bíró származására való kérdezéssel.
2015. július 31.

Magyar Ügyvédi Kamara: Gaudi nem követett el fegyelmi vétséget a bíró származására való kérdezéssel.

A Magyar Ügyvédi Kamara jogerős határozatában megállapította, hogy dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője nem követett el fegyelmi vétséget azzal, hogy 2013. november 28-án a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a Tisza Istvánné elleni – több elemében kettős mércés jelleget mutató - büntetőeljárásban tartott tárgyaláson védőként rákérdezett a bíró esetleges zsidó származására, illetve vallására a bírói elfogultság okainak feltárása körében.  A határozat rögzíti, hogy „az eljárás alá vont ügyvéd ügyfele képviseletében eljárva nem lépte túl az alkotmányos kereteket, amikor annak tisztázására törekedett, hogy az eljáró bírónő pártatlansága nem szenved-e csorbát.” Megállapították azt is, hogy „bármely okból fennálló elfogultság tisztázása és adott esetben erre alapozottan az elfogultsági kifogás bejelentése egyértelműen az ügyvéd kötelezettségei körébe tartozik”, amely kapcsán az Alaptörvény XXVIII. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy a védő a védelem ellátása során kifejtett véleménye miatt nem vonható felelősségre.

Magyar Ügyvédi Kamara: Gaudi nem követett el fegyelmi vétséget a bíró származására való kérdezéssel. A fegyelmi vizsgálat kiterjedt a bírósági folyosón a tárgyalást követően a sajtó számára tett, a bíró eljárását kifogásoló nyilatkozatára is, de itt is azt állapították meg, hogy védett védői vélemény-nyilvánítás keretében fejtette ki álláspontját a nemzeti jogvédő. A legmagasabb szintű ügyvédi testület csupán azért látta indokoltnak az elsőfokú fegyelmi szerv által kiszabott megrovást, mert a bíró által a rendfenntartás körében tett vitatható törvényességű intézkedések (többek között a tárgyalóterem indokolatlan részleges kiürítése és felvétel készítés-megtiltása) ellen foglalt állást dr. Gaudi-Nagy Tamás a felfokozott hangulatú tárgyaláson.  Emlékezetes, hogy az eset miatt átfogó támadás indult az akkor még országgyűlési képviselőként is aktív ügyvezető ellen, amely során dr. Sz. L. budapesti ügyvéd feljelentése alapján 2013 decemberében fegyelmi eljárás indult. Az első fokon eljárt Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi tanácsa nagyobbrészt helyt adott a védekezésnek, ugyanakkor azt állapította meg, hogy az elfogultsági körülmények felvetése a bírónő megsértését jelentette.

Magyar Ügyvédi Kamara: Gaudi nem követett el fegyelmi vétséget a bíró származására való kérdezéssel. Fellebbezés nyomán a Magyar Ügyvédi Kamara eljáró fegyelmi tanácsa határozatában rögzítette, hogy „nem állapítható meg, hogy a kérdés bántó, sértő szándékkal került feltételre, a bejelentett elfogultsági kifogás által igazoltan a kérdés feltétele az eljárás tisztaságát volt hivatott tisztázni.”Az egész ügy alapját képező büntetőeljárásban a nemzeti-keresztény hölgyet azért vádolták meg garázdasággal, mert a 2012 májusban Dániel Péter ellen tartott budapesti tüntetésen vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó szobrának meggyalázásával kérkedő, azóta Izraelbe távozott volt ügyvéd elleni tüntetésen a rá támadó és rendőrség által büntetlenül futni hagyott, többek által zsidóként meghatározott személy ellenében megpróbált védekezni. Tisza Istvánnét végül jogerősen próbára bocsátották, lefoglalt zászlóját visszakaphatta, de az őt megtámadó ismeretlent nem vonták eljárás alá. Fontos tanulsága az ügynek, hogy a jogerős kamarai határozat a védői tevékenység kereteit megvédve azt is rögzítette, hogy „nem jelent a büntetőeljárásban exponált, különleges elbírálást jelentő kérdést a nemzeti-faji hovatartozás tisztázására feltett kérdés, ha azzal összefüggésben az adott bíró kizárása adott esetben indokoltnak látszik.

 

Magyar Ügyvédi Kamara: Gaudi nem követett el fegyelmi vétséget a bíró származására való kérdezéssel. ” Ezzel megerősödött a védői tevékenység alkotmányos védelme: korábban dr. Grespik László ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnökségi tagja elleni egy hasonló ügy miatt évekkel korábban indult eljárásban hozott felmentő döntés iránya megmaradt. Magyar Ügyvédi Kamara: Gaudi nem követett el fegyelmi vétséget a bíró származására való kérdezéssel. A tisztességes eljáráshoz való jog és ennek szerves részeként a védelemhez való jog megkülönböztetés nélkül illetnek meg mindenkit, ezért is lényeges, hogy legyenek bátor és elkötelezett ügyvédek, akik a magyarságért kiállók és ezért üldöztetést szenvedők ügyét vállalják, határon innen és túl. Megállapítható, hogy elbukott az a hiszterizált boszorkányüldözés, amelyet ezen ügyben a nemzeti jogvédő kötelességeinek eleget tevő dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd meghurcoltatása érdekében indítottak: a Magyar Ügyvédi Kamara jogerős határozata folytán kiderült jogfejlesztő hatással járt az elfogultsági körülményeket tisztázni kívánó védői kiállása.  A tisztesség úgy kívánná, hogy mindazok megkövessék dr.Gaudi Nagy Tamást, akik megalapozatlan, elmarasztaló nyilatkozatot tettek vele szemben ezen ügy kapcsán. Nemzeti Jogvédő Szolgálat Elnöksége  www.njsz.hu

 
ERDÉLY - Sepsiszentgyörgyi anzix
2015. június 30.
T.C.NJSZ
Székelyföldön az utóbbi 2 évben a kábel-TV által forgalmazott és közvetített adáscsomagokból (nagyon úgy néz ki, hogy szándékosan), kihagyták a magyar sportadókat. Az ide mellékelt levélből megállapítható, hogy az én elképzelésem szerint a magyarok által elért sporteredmények az össznemzet lelkülete szempontjából sokkal

nagyobb jelentőséggel bírnak mint egy sporteseménynek.

Azon kívül, amint az ide mellékelt levélben említettem, itt Szentgyörgyön de tudomásom szerint Udvarhelyen és más székely városban is a helyi csapat meccsei alkalmával az egész közönség mindig elénekli a székely himnuszt. Én hosszú időn keresztül elsősorban a székely himnusz miatt jártam Szentgyörgyön a kosárlabda meccsekre (közben megszerettem a játékot is). A himnusz eléneklése itt olyan megható érzést kelt a résztvevőkben, ami nagyon kevés egyéb eseménnyel mérhető össze.

Erre való tekintettel, de főleg azért ami a mellékelt levélben le van írva, én már többször beszéltem a legnagyobb kábel-tv közvetítő adóval, és rákérdeztem, hogy miért maradtak ki vagy pontosabban most miért nincsenek a kábel-tv műsorcsomagjában a magyar sportadók. Tulajdonképpen érdemi választ nem kaptam, viszont bejelentettem, hogy engem mint TV-nézőt azok az adók érdekelnek és vegyék nyilvántartásba az erre vonatkozó igényemet.

Ugyanakkor megbeszéltem egy kézdivásárhelyi központban levő fiatal csoport egyik tagjával, hogy a mellékelt levelem alapján minél többen jelentsék be a magyar sportadók iránti igényüket. Reménykedek, hogy kezdeményezésem valaha eredményes lesz.

Itt (nagyképűség nélkül) megjegyzem, hogy annak idején amikor a romániai telefonszolgáltatást magánosították, én éveken keresztül észrevételeztem és kértem a telefontársaság központjától, hogy létesítsenek egy magyar vonalat is (legyen a központban legalább egy pár olyan alkalmazott akinél információkat magyarul is lehet kérni és kapni). Kérésem éveken keresztül "süket fülekre talált" (nem történt semmi). De egyszer csak kb. 3-4 év után a telefonközpontban megjelent a magyar hang is, kicsit furcsa akcentussal de aki igényli az ma is magyarul beszélhet és magyarul kap információt. Nem tudom, hogy ez az én egyedüli kérésemnek köszönhető-e, de minden esetre sorozatos és következetes követelményeim úgy néz ki, hogy eredményre vezettek.
A magyar sportadók a kábel-tv csomagok közé való felvételével remélem, hogy hasonló eredményt fogok, fogunk elérni mint a kikövetelt és megadott magyar telefonközponttal.

Mellékelten küldöm az említett levelet.

Mindnyájatokat szeretettel üdvözöllek, Rozsnyai Sándor

2015.06.26

===============================

KOVÁSZNA MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA

Rozsnyai Sándor Ügyvédi Iroda ROZSNYAI SÁNDOR ügyvéd

Sepsiszentgyörgy, Templom utca 28 szám Tel/Fax: +40 267 352104 Mobil: 0722 366 8740722 366 874


T.C. …… Csongor

Az a kolozsvári "csapat" amely az ott levő diákokból, értelmiségiekből és munkásokból állt, amely a kolozsvári Bükk-erdőben nézte a magyar TV-n a magyar meccseket amikor Erdélyben még nem lehetett fogni a magyar TV-t, és amelyhez időközönként az ország többi részéből is csatlakoztak magyarok (Marosvásárhely és a Székelyföld többi része), annak ellenére, hogy jelenleg a világon szét vannak széledve (Svédországtól Amerikáig), a szó tágabb értelmében ma is összetartanak és a magyaroknak szurkolnak.

Többszöri próbálkozásom ellenére a politika se Magyarországon se nálunk ezzel nem foglalkozik, pedig én tapasztalatból tudom, hogy a meccseknek nagy összetartó erejük van.

Nálunk Romániában /Erdélyben/ a magyarországi sportadókat (pl. Sport 1, Magyar Digi-sport, sport4, stb.) nem lehet fogni mert nincsenek benne a kábel-tv programcsomagokban.

Beszéltem az RDS-RCS központjával telefonon, s arra a megállapításra jutottam, hogy ha lenne kérés akkor ezek az adók bekerülnének például az RDS program-csomagjába (lehetne nézni a Székelyföldön is).Tehát mi is nézhetnénk és lehetne szurkolni a magyaroknak (úgy mint régen, amikor 250-300 kilométereket kellett utazni, de megtettük a magyar meccsek megnézéséért).(Szintén zárójelben mondom, hogy abban az időben is, mint ahogy jórészt még most is, nekünk szinte az egyetlen közös nemzeti sikerélményt a meccseken való győzelem jelentette. Bármennyire furcsán hangzik "első látásra", ezt értékelni kellene és élni kellene vele mert 1 nagy lehetőség a lelki összetartozásunkra és a fiatalok magyar irányba való nevelésére.)

Én az RDS-nél már bejelentkeztem a magyar sportadók igénylői közé.

Az igényt a következő telefonszámokon, (a magyar osztályon) lehet bejelenteni:
0367 400401, 0314004011

Szükség lenne minél több igénylőre, s ezt én ugyan a magam nevében mondom, de nem csak a magam, hanem az erdélyi és székelyföldi magyarság érdekében kérem. Kérem lehetőségeihez képest ezeket az észrevételeimet juttassa el más magyar fiatalokhoz is, nagyképűség nélkül mondom, hogy szükség van rá és hasznos is. Ha úgy gondolják, a közös cél érdekében ezeket a sorokat esetleg tegyék fel a netre egy közös támogatás érdekében.
Tisztelettel, Rozsnyai Sándor ügyvéd

2015.06.26


 
Dr. Gaudi-Nagy Tamás - június 22-én várható ítélet
2015. június 20.

Koncepciós peremben június 22-én várható ítélet

Ezúton tájékoztatom a hazafias közvéleményt, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (1055 Budapest, Markó u. 25. fszt. 7.) 2015. június 22-én hétfőn 9 órától folytatódik az ellenem és két aktivista ellen a tavalyi földvédő tüntetés és Pásztor István leköpése kapcsán indított koncepciós büntetőeljárás, amely során perbeszédek és ítélethozatal várható. Kivéve, ha megint nem merült fel olyan "váratlan" körülmény, amely miatt a tárgyalás elnapolására kerül sor, mint korábban már kétszer...

Kérem, aki szolidáris velem, és megteheti jöjjön el a tárgyalásra, és személyesen erősítse a nyilvánosság garanciális erejét, köszönöm az eddigi támogatást is!

Az Almási Lajos által készített mostani videón a legutóbbi tárgyalás után nyilatkoztam és foglaltam össze az eddigieket. 

A május 6-i tárgyaláson egy újabb, immár a hatodik rendőr cáfolta a vádirat valótlan állításait: ő sem észlelt sem közvádas bűncselekményt, sem lincshangulatot és nem látott okot közbeavatkozásra. Közvádas bűncselekmény és magánindítvány hiányában eljárás sem indulhatott volna. Nyilvánvaló az is, hogy Pásztorral kapcsolatos nyilatkozatom nem minősül felbujtásnak, nem bűncselekmény. A megroggyant képtelen vádat az eddig meghallgatott rendőr és civil tanúk, illetve megtekintett felvételek teljesen cáfolták. A kreált vádat vissza fogom verni nemzeti jogvédő kollégáim szakmai segítségével, nemzeti jogvédő szolgálatomat pedig rendületlenül folytatom. Ezen a héten két nemzeti jogvédő ügyben is győzelmet értem el: egy, a Bajtársiasság napján meghurcolt, lefújt, előállított gárdista és kutyás rendőrök által egy 2008-as tüntetésen leterített jogvédő kártérítési pereiben, rövidesen hírt adok ezekről is.

 Honfitársi üdvözlettel:  dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő

 
Revíziót, önrendelkezést vagy ....
2015. június 08.

Revíziót, önrendelkezést vagy "ma már nem kell határt módosítani a nemzetegyesítéshez"?

„Trianon gyógyírja az önrendelkezés vagy számíthat-e a székely autonómia mozgalom a magyar kormány védhatalmi támogatására?" Ezzel a címmel intéztem interpellációt három éve 2012. június 4-én az Országgyűlésben a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettesnek. "Egy diktátumot nem lehet elfogadni és elkerülhetetlen ennek felülvizsgálata. A felülvizsgálat másképpen revíziót jelent"-mondtam akkor és ezt ma is fenntartom. Ezt hangsúlyozom minden fórumon, ha erről a feszítő nemzeti sorskérdésről van szó, például három éve a budapesti román nagykövetség előtt tartott tiltakozó vonuláson,  legutóbb pedig idén június 4-én a felvidéki Dunaszerdahelyen. A tragikus diktátum 95. évfordulóján alkalmával ajánlom megtekintésre ezt a tanulságos felvételt, különösen annak fényében, hogy manapság ragályosan terjed a diktátum elfogadásának káros vírusa. http://www.gaudinagytamas.hu/rev%C3%ADzi%C3%B3t_%C3%B6nrendelkez%C3%A9st_vagy_ma_m%C3%A1r_nem_kell_hat%C3%A1rt_m%C3%B3dos%C3%ADtani_nemzetegyes%C3%ADt%C3%A9shez

 
JÚNIUS 4. Trianon - DUNASZERDAHELY
2015. június 07.

„Trianont ledöntjük” –a diktátumról és az önrendelkezésről Dunaszerdahelyen június 4-én

Felemelő érzés volt részt vennem az elkötelezett és harcos felfogású Magyar Megmaradásért Polgári Társulás által a trianoni diktátum 95. évfordulóján Felvidéken június 4-én, Csallóköz szívében Dunaszerdahelyen a Trianon emlékfánál tartott emlékező-mozgósító rendezvényen, amelynek főszónoka voltam. Elismerés és köszönet illeti Aranyossy Szabolcsot, a meghívó szervezet elnökét, Molnár Attilát, a csenkei Baranta Csapat vezetőjét és Karaffa Attilát, a Pázmáneum Társulás elnökét, hogy megszervezték és annak a közel 300 derék csallóközi magyarnak, akik jelen voltak. Részletes képes beszámolóm az eseményről itt olvasható!

http://www.gaudinagytamas.hu/%E2%80%9Etrianont_led%C3%B6ntj%C3%BCk%E2%80%9D_%E2%80%93_dikt%C3%A1tumr%C3%B3l_%C3%A9s_az_%C3%B6nrendelkez%C3%A9sr%C5%91l_dunaszerdahelyen_j%C3%BAnius_4-%C3%A9n


 
A Nemzeti Jogvédő Szolgálat közleménye
2015. június 03.


A Nemzeti Jogvédő Szolgálat üdvözli Póka László felmentését.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat elégedett a Fővárosi Törvényszék (június 2.)  elsőfokú ítéletével (http://mno.hu/gazdasag/megsem-terrorista-a-nem-adom-a-hazamat-mozgalom-alapitoja-1288967), amellyel felmentette Póka Lászlót, a Nem Adom a Házamat Mozgalom vezetőjét az ellene terrorcselekménnyel való fenyegetés miatt emelt vád alól és más bűncselekményért való felelősségét sem állapította meg. Az ügyészség bűnösség megállapításáért és büntetés kiszabásért fellebbezett, a védelem tudomásul vette a döntést.

Tipikus koncepciós eljárás ez: aktív közszereplő ellen közéleti tevékenysége miatt indult, nyilvánvalóan megalapozatlan volt a gyanú, majd a vád és a cél az eljárással való fegyelmezés, a deviza-károsultak mozgalmának megfélemlítése. A koncepció azonban megbukott, a bíróság megalapozott ítéletében világosan meghúzta a határt: a vélemény-nyilvánítás szabadságát nem lépték át a mozgalmár vád tárgyává tett nyilatkozatai, bűncselekményt nem követett el objektív alkalmatlanság miatt. A közéleti tevékenység során alapvető szabadságjog gyakorlása körében kifejtett magatartás büntetőjogi megítélése csak a legmegszorítóbb értelmezéssel történhet, ennek szerzett érvényt most a bíróság.

 Valós jogállami körülmények között égető társadalmi gondok (jelen esetben becsapott és cserbenhagyott "deviza"-hitel károsultak) megoldásáért szót emelő társadalmi mozgalmak kritikus, szokatlan és meghökkentő véleményeket hangoztató és ilyen akciókat szervező vezetőit nem vádlottak padjára, hanem tárgyalóasztalhoz kellene ültetni a tisztességes megoldás érdekében. Reméljük a vádhatóság is okul az ügyből és a jövőben tartózkodni fog az ilyen és ehhez hasonló ügyek bírósági szakba juttatásától, fellebbezését visszavonja és ejti a vádat Póka László ellen folyamatban levő másik, közveszéllyel való fenyegetés miatti, szintén koncepciós és megalapozatlan büntetőeljárásban. Jogerős felmentés esetén  a mozgalmárt jóvátétel illeti. Figyelemre méltó az a fegyelmezett szolidaritás, amellyel a mozgalom tagsága a tárgyalásokon kiállt vezetője mellett. A perben szakmai együttműködésben állunk a kiváló védői munkát ellátó dr. Varga-Damm Andrea ügyvéddel, a másik koncepciós perben

(http://gaudinagytamas.hu/megold%C3%A1s_helyett_%C3%BAjabb_koncepci%C3%B3s_elj%C3%A1r%C3%A1s_p%C3%B3ka_l%C3%A1szl%C3%B3_%C3%A9s_devizahitel_k%C3%A1rosult_aktivista_t%C3%A1rsa_ellen) dr. Gaudi-Nagy Tamás, a szervezet ügyvezetője védi Póka Lászlót. Ezen utóbbi ügyben a Ráckevei Járásbíróságon 2015. szeptember 29-én 8.30-kor tanúbizonyítással folytatódik az eljárás.

 
 
A Nemzeti Jogvédő Szolgálat közleménye
2015. május 26.

Megoldás helyett újabb koncepciós eljárás Póka László és devizahitelkárosult aktivista társa ellen.

2013 decemberében hat szigetszentmiklósi bankfióknál egy-egy téglaszínű papírba csomagolt fahasáb került elhelyezésre, amelyre azt írták fel: "Elég volt a kifosztásból", illetve "Fordíts!". A csomag túloldalán Petőfi Sándor: Feltámadott a tenger c. verse volt olvasható, illetve az a felhívás, hogy ezt a költeményt másnap olvassák az érintett bankfiókban.

A biztonságiak, a bankok, a rendőrség és az ügyészség túlreagálták az ügyet: úgy gondolják a közveszéllyel fenyegetés bűntette valósult meg és ezért vádat emeltek Póka László, a Nem adom a házamat Mozgalom vezetője és Fehér Nándor, a Nem adom a házamat Mozgalom aktivistája ellen.

Az ügyben 2015. május 21-én került sor a koncepciós per első tárgyalására a Ráckevei Járásbíróságon, amelynek során a két vádlott védelmét dr.Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője látta el.

https://www.youtube.com/watch?v=MDoVsMQ7ikg

A nagyszámú hallgatóság előtt zajlott tárgyalás igen feszült hangulatban zajlott, miután a bíró, dr. Keyha Ádám törvényes indok nélkül megtiltotta a kép- és hangfelvétel készítését, illetve többször olyan módon nyilvánult meg, amelyből az üggyel kapcsolatos elfogulatlanságával kapcsolatban megalapozott kételyek merültek fel. A tárgyalás elején a védelem kérte az eljárás megszüntetését, utalással arra, hogy nyilvánvaló, hogy senki nem

keltett jelen esetben olyan látszatot, hogy közveszéllyel járó esemény bekövetkezése fenyeget, miután ehhez a törvény közvetlen, konkrét és reális veszéllyel járó magatartást követel meg (pl. bombarobbantással való fenyegetés telefonon, nyilvánvalóan robbanóanyagnak látszó tárgy elhelyezése stb.)

Ezzel szemben egyértelmű, hogy jelen esetben a becsapott devizahitel károsult mozgalmáról vélemény-nyilvánítási szabadság körébe tartozó figyelemfelkeltő akciójáról van szó, amely minden olyan elemet nélkülözött, amely ezen három éves szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény megvalósulásához szükséges. A per szeptember 29-én 8.30-tól folytatódik

tanúmeghallgatásokkal, várhatóan perbeszédekkel és ítélettel. Póka László ellen emellett terrorcselekménnyel való fenyegetés miatt is folyik koncepciós eljárás http://www.gaudinagytamas.hu/devizahiteles_k%C3%A1rosultak_tisztess%C3%A9ges_megold%C3%A1st_k%C3%B6vetelnek_ek%C3%B6zben_koncepci%C3%B3s_v%C3%A1d_hitelk%C3%A1rosult_mozg

szintén 2013-ban tett markáns kijelentései miatt. A vádlottak és a szimpatizánsok nagy meglepetésére a bíróság épületének főbejáratát egy tégla támasztotta ki, amely senkiben nem keltett riadalmat és közveszély bekövetkezésének veszélyét sem idézte fel...

A devizakárosultak ügyében a "forintosítás" nem adott megoldást, sőt terheik növekedését eredményezte, az árfolyam-különbözet tisztességtelen profitját a bankoknál hagyta a törvényhozás. A mozgalmárok márciusban az Európai Parlamentben akcióztak http://www.gaudinagytamas.hu/devizahitelesek_br%C3%BCsszelben_-_dr%C3%A1mai_k%C3%A9psorok_%C3%A9s_t%C3%B6rt%C3%A9netek  május 7-én tüntettek és május 29-én újabb tüntetést tartanak a tisztességes megoldás érdekében: felvételkori árfolyamon történő forintosítás, kártérítés a szenvedésekért, illetve a felelősük elszámoltatása. A hatalom egyelőre a megoldás helyett a megtorlás eszközét választja.

De az igazság előbb-utóbb győzni fog!

 Budapest, 2015. május 25.

Nemzeti Jogvédő Szolgálat www.njsz.hu

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető

 
SZJA 1% a NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLATNAK!
2015. május 11.

„Az igazság kutatása súlyos erőfeszítést követel tőlünk, s ha megtaláltuk, még súlyosabbat ró ránk’’

(Francis Bacon : Az igazságról)

1%

Kedves Honfitársunk!

Kérjük, támogassa a személyi jövedelemadója

SZJA 1%-ával

AZ EMBERI JOGOKÉRT KÜZDŐ

NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT-ot!

Jogvédő munkánk eddigi eredményei bizonyítják, hogy érdemes!

Köszönjük ha elküldi kérésünket rokonainak, barátainak és ismerőseinek !

Adószámunk:

19334684-1-05

http://youtu.be/VEehuSpOZp8
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

buy ivermectin
buy wellbutrin online

Nemzeti Jogvédő Alapítvány © 2010. - Legfrisebb jogvédő hírek, magyar nemzeti jogvédelem