A+ | A- | Alap
2015. március 06.  
Advertisement
Kezdőlap
Információk
Kapcsolat
Weblaptérkép
Jogvédő Hírek
Tárgyalási Napló
Nemzeti Vagyonvédelmi Munkacsoport
A Magyar Gárda ügyei
Tanúkat keresünk!
2006. szeptemberi és októberi tüntetések és megtorlások
2007 őszi tüntetések
A Lelkiismeret'88 Csoport ügyei
Történelmi Igazságtétel:
- A Szabadság téri szovjet emlékmű eltávolítása
- Képíró Sándor Csendőr ügye
- Kristóf László jogi rehabilitációja
Budaházy György ügyei
Választás 2006
A váci nemzeti könyvespavilon ügyirata
Képes Krónika ügy
Kisebbségi Jogvédő Intézet
Próbaperek a délvidéki magyarok állampolgárságáért
Kvassay hídi ügy
Az egri Markoth Ferenc kórház ügye
2008. április 11-i tüntetések
Videók és Képek

Iratkozzon fel heti hírlevelünkre!
Dr. Mgr. BOZÓKI ANTAL Délvidék : BÁCSKA - BÁNÁT - SZERÉMSÉG
2013. augusztus 08.
http://generic-pills-online-rx.com/buy-fluoxetine/ - Buy Fluoxetine online without rx.
Délvidék : BÁCSKA - BÁNÁT - SZERÉMSÉG PÁSZTOR ÉS A TEMERINI ESETEK Egy interjú margójára VARGA ÉS A REHABILITÁLÁS Gyakorlati esetek (2.) VARGA ÉS A REHABILITÁLÁS Gyakorlati esetek (3.) VARGA ÉS A REHABILITÁLÁS Gyakorlati esetek (4.) LEVÉL GORDANA STAMENIĆ ÁLLAMTITKÁRNAK Milyen irányba módosul a nemzeti tanácsokról szóló törvény? „KÁDEREK” Mi kell ahhoz, hogy valaki vezető tisztségviselő legyen? http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Napl%C3%B3
 
EBH2012. P.9 a 2007. október 26-ikai Erzsébet-hídi blokád ügyében (jogi képviselő Dr.Gyurta Tibor Roland) dr. N.F. János és G. György ügye.
2013. június 27.

Az ügyben kifejtett jogelv EBH, azaz kötelező lett, ami abban foglalható össze, hogy amennyiben két rendőri szerv jár el egy jogszerű, de szakszerűtlen oszlatásnál, úgy a személyiségi jog megsértéséért egyetemlegesen felelnek. Ebből az is következik, hogy az egyetemleges felelősség jogszerűtlen oszlatás esetén is fennáll.


EBH2012. P.9
I. A tüntetés jogszerű feloszlatása során annak szakszerűtlen végrehajtása miatt elkövetett személyhez fűződő jogsértésért az egyébként önálló jogi személyiséggel rendelkező, de együtt cselekvő rendőri szervek felelnek és az ezáltal okozott kárért való felelősségük egyetemleges. [1959. évi IV. törvény 76. §, 84. § (1) bekezdés e) pont, 339. § (1) bekezdés, 344. § (1) bekezdés]
II. A jogi képviselővel eljáró félnek nincs alanyi joga arra, hogy a felülvizsgálati tárgyaláson személyesen nyilatkozhasson. Ennek megtagadása a közvetlenség elvét nem sérti. [1952. évi III. törvény 5. § (1) bekezdés, 66. § (1) bekezdés]
Tovább...
 
PSZÁF - KÚRIA
2013. június 26.

 Hatalmi ágak és a PSZÁF nyomása a Kúriára.

 A Nemzeti Jogvédő Szolgálat partner ügyvédjei - magunk is jogalkalmazók - megdöbbenéssel értesültünk a PSZÁF elnökének, Szász Károlynak a Kúriához írt szakvéleménye tartalmáról. Mi még azt tanultuk az egyetemen, hogy az államhatalom, a kormányzat, és az igazságszolgáltatás önálló hatalmi ágak, ill. hogy a diktatúra legbiztosabb jele, ha bármelyik hatalmi ág befolyásolni akarja-tudja a másikat. Hogy az 1945-1990-ig terjedő időszakban az egyetlen pártközpont hogyan intézte fülbesúgással, telefonhívásokkal a bíróságok befolyásolását, azt tudjuk. De ahhoz az elmúlt 23 évben nem szoktunk hozzá, hogy nyíltan,  konkrét perekben, "társadalmi hatásokra" hivatkozva sugalmazza egy kormányszerv vezetője a legfőbb ítélkező fórum elnökének bizonyos ítéletek "elvárt" tartalmát.

  Ennek a szakvéleménynek a nyilvánosságra kerülése nemcsak a jogszolgáltatás valamennyi résztvevője, hanem a szélesebb közvélemény, a választópolgárok részére is nyilvánvalóvá tette, hogy az egyébként erre a célra létrehozott állami felügyelet nem a multiknak kiszolgáltatott, eladósodott kisemberek érdekeit képviseli, hanem a bankvilág extraprofitját védelmezi. Ezek szerint a  bankvilág érdekei ebben a vonatkozásban is felülírják a társadalom érdekeit.

 Ennek a levélnek a nyilvánosságra kerülése tehát üzenet: egyrészt arról, hogy az elnevezését (a pénzügyi szervezeteket ezen hivatalon keresztül felügyeli az állam) a magatartásával meghazudtoló állami szerv nyíltan beleavatkozhat egy másik hatalmi ág tevékenységébe, másrészt arról, hogy egy - akár mesterségesen kreált - gazdasági (banki) veszélyérzet bármikor überelheti - felülbírálhatja az igazságszolgáltatás működését is.

 A demokráciába, ill. az állami intézményekbe vetett közbizalom csökkentésére mindenképpen alkalmas volt ez az írás még akkor is, ha egy hosszabb, a Kúria elnöke kérdéseire adott válaszból kiragadott rész került nagyobb nyilvánosság elé. Mert ez a rész önmagáért beszélt. Nekünk, a devizahiteles kisemberek jogi képviselőinek pedig különösen elkeserítő tudomásul vennünk, hogy a független igazságszolgáltatástól - ilyen politikai befolyásolás mellett - lassan már jogszolgáltatás sem várható. Reméljük, hogy csalódunk.... NJSZ ügyvédei" 

 

 
JÚNIUS 16. A Rákóczi szabadságharc ünnepe
2013. június 18.

 1703. JÚNIUS 16.

Gaudi-Nagy Tamás: A dicsőséges Rákóczi szabadságharc a mának is üzent (videóval)

2013, június 18 - 17:02

Gaudi-Nagy Tamás a II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharcra emlékezett a Parlamentben. Üzenete szerinte ma is aktuális: a más népek általi leigázás ellen küzdött, ugyanakkor a szabadságszerető nemzetekre egyre gyakrabban próbálják rákényszeríteni a külföldi befolyást.

Közölte: méltatlan, hogy az idei év Rákóczi-emlékévvé nyilvánítsa elbukott, június 16-át, a szabadságharc kitörésének időpontját azonban nemzeti ünneppé kellene nyilvánítani, üzenve: nem hagyjuk, hogy nemzetünk szabadságát leigázzák.


Rétvári Bence államtitkár elmondta: Kassán rengetegen adóznak Rákóczi sírjánál. Bár elbukott a szabadságharc, a legjobb békét kötöttük - emlékeztetett a történelmi múltra, amely megakadályozta, hogy Magyarország, tartományként része legyen a Habsburg Birodalomnak.

Belső, erős gazdaság nélkül nem tudunk hosszú távon magyar szuverenitást szolgálni - fűzte hozzá.

http://www.gaudi.jobbik.hu/gaudi-nagy_tam%C3%A1s_dics%C5%91s%C3%A9ges_r%C3%A1k%C3%B3czi_szabads%C3%A1gharc_m%C3%A1nak_%C3%BCzent_vide%C3%B3val  

Rákóczi ma is üzen a magyarságnak

2013, június 17 - 07:47

A II. Rákóczi Ferenc Öröksége Egylet és a Rákóczi Lovasai Hagyományőrző Egyesület szervezésében - a Rákóczi szabadságharc kezdetének 310. évfordulója alkalmából - nemzeti szervezetek emlékeztek Budapesten. Az Oktogontól a Hősök teréig vonuló több száz fős emlékmeneten részt vettek a Jobbik, az Új Magyar Gárda és a Magyar Nemzeti Gárda tagjai is, de többen érkeztek a Csonka-Magyarország határain túlról, az elszakított területekről is.

http://www.gaudi.jobbik.hu/r%C3%A1k%C3%B3czi_ma_%C3%BCzen_magyars%C3%A1gnak

Tisztelgő emlékmenet a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 310. évfordulóján

2013, június 16 - 21:02

A II. Rákóczi Ferenc fejedelem vezette szabadságharc kezdetének 310. évfordulója alkalmából tartottak tisztelgő emlékmenetet nemzeti szervezetek Budapesten.

A rendezvényen - amely az Oktogontól indult, majd a Hősök terén zárult a felszólalók beszédeivel - több hagyományőrző egyesület, valamint az Új Magyar Gárda és a Magyar Nemzeti Gárda is részt vett. Az összesen körülbelül kétszáz - jobbikos, árpádsávos és magyar nemzeti zászlókkal felszerelkezett - érdeklődőt lovas hagyományőrzők és egy zenekar is kísérte, majd a Hősök terén egy ágyúlövéssel emlékeztek a szabadságharc kezdetére.

A rendezvényen ezt követően többek között Gaudi-Nagy Tamás és Szávay István országgyűlési képviselők, Hegedűs Loránt református lelkész, illetve az Új Magyar Gárda valamint a Magyar Nemzeti Gárda vezetői is beszédet mondtak.

Gaudi-Nagy Tamás arról beszélt: Rákóczi-szabadságharcra van szükség ma Magyarországon, hiszen "a nemzet jogai jelenleg is le vannak tiporva", a nemzeti vagyont átjátszottak idegenszívűeknek, az emberek pedig egyre nehezebb helyzetben vannak. Szerinte ha élne a fejedelem, akkor nem tűrné azt a szellemi terrorizmust, ami jelenleg Magyarországon folyik.

 http://www.gaudi.jobbik.hu/tisztelg%C5%91_eml%C3%A9kmenet_r%C3%A1k%C3%B3czi-szabads%C3%A1gharc_kezdet%C3%A9nek_310_%C3%A9vfordul%C3%B3j%C3%A1n

 
KONFERENCIA
2013. május 31.

M E G H Í V Ó !

Magyar önrendelkezés, emberi jogok és jogvédelem a

Kárpát-medencében

K O N F E R E N C I A

a trianoni diktátum 93. évfordulóján.

Helyszín: Aranytíz Kultúrház - Budapest, V. ker. Arany János u. 10.

NAGYLOVAG TEREM

Időpont : 2013. június 4. (kedd) 10 óra

 10:00  Köszöntő

Dr.Morvai Krisztina független európai parlamenti képviselő.

 10:15 

Dr.Zétényi Zsolt ügyvéd - Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnök - A Magyarországtól elszakított országrészek magyar nemzeti közösségeinek és egyéneinek jogállása 1920. és 2013. között.

 10:30

Dr.Éva Mária Barki ügyvéd - Bécs -  A népek önrendelkezése Európában.  

 10:45

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ   -  Kávészünet

11:30

Dr.Menyhárt Gabriella ügyvéd - Kolozsvár - Emberi jogi jogsértések és diszkrimináció az erdélyi őshonos magyar közösséggel szemben, különös tekintettel a restitutio-s eljárásokra, az elkobzott vagyonok visszaszármaztatásával kapcsolatban.    

11:45

Dr.Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd - országgyűlési képviselő, Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezető - Az elszakított területen élő magyarok autonómia törekvése, különös tekintettel a Székelyföldre.  

12:00

Dr. Nagy Tibor  ügyvéd - Érsekújvár - Jogvédő küzdelem a felvidéki magyar közösség emberi jogaiért, önkényes állampolgári jogfosztások és  a nyelvhasználat korlátozása.   

 12:15

Dr. Mgr. Bozóki Antal ügyvéd - Újvidék - A Bácska, Bánát, és a Szerémség magyar nemzeti közösségeinek kollektív és egyéni emberi jogai.  (VIDEÓ )

 12:30

Rácz Szabó László elnök MP. Szövetség - Zenta - Demokrácia, jogállamiság, jogbiztonság. Állami garancia a biztonságos élethez, diszkrimináció nélküli egyenlő bánásmód a Délvidéken.

 12:45

Dr. Farkas-Kordonec Gabriella jogász - Beregszász -  Jogsértések Kárpátalján, a magyar közösség emberi jogai. (írott anyag felolvasása.)

 13:00

Fehér István tanár - Selye János Gimnázium – Révkomárom A szülőföldjén állampolgárságától megfosztott, emberi jogaiban sértett csallóközi őshonos magyar ember üzenete. (VIDEÓ )

 13:15  Zárszó - 13:30  EBÉD

 Szeretettel várják a konferencia témája iránt érdeklődőket, a médiumuk tisztelt képviselőit, munkatársait, a konferencia szervezői,

 Dr. Morvai Krisztina az Európai Parlament független képviselője és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat.

Részvétel csak regisztráció után.  Kérjük, hogy részvételi szándékát JÚNIUS 2.-ig jelezze az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges címen

 

 
Kártérítés
2013. május 26.

GAUDI - NAGY TAMÁS: KÁRTÉRÍTÉS AZ EU - NEM PLAKÁTOKÉRT - 2013 05 23

http://www.youtube.com/watch?v=M8GoM8-_plo&feature=youtu.be

 
Az ET-ban Gaudi kérdezi Pontát
2013. április 27.

 

 
Új postacím
2013. április 21.
Az   NJSZ  ÚJ POSTACÍME:1095 Budapest, Gabona u. 10.  Tel :  +36-30/549-4167
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Nemzeti Jogvédő Alapítvány © 2010. - Legfrisebb jogvédő hírek, magyar nemzeti jogvédelem