A+ | A- | Alap
2018. április 20.  
Advertisement
Kezdőlap
Információk
Kapcsolat
Weblaptérkép
Jogvédő Hírek
Tárgyalási Napló
Nemzeti Vagyonvédelmi Munkacsoport
A Magyar Gárda ügyei
Tanúkat keresünk!
2006. szeptemberi és októberi tüntetések és megtorlások
2007 őszi tüntetések
A Lelkiismeret'88 Csoport ügyei
Történelmi Igazságtétel:
- A Szabadság téri szovjet emlékmű eltávolítása
- Képíró Sándor Csendőr ügye
- Kristóf László jogi rehabilitációja
Budaházy György ügyei
Választás 2006
A váci nemzeti könyvespavilon ügyirata
Képes Krónika ügy
Kisebbségi Jogvédő Intézet
Próbaperek a délvidéki magyarok állampolgárságáért
Kvassay hídi ügy
Az egri Markoth Ferenc kórház ügye
2008. április 11-i tüntetések
Videók és Képek

Iratkozzon fel heti hírlevelünkre!
A váci nemzeti könyvespavilon ügyirata PDF Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
A váci nemzeti könyvespavilon ügyirata
Oldal 2

A „Pavilon-ügyirat”

avagy a Bogár és társa Bt. – Vác Önkormányzat közterület-használati jogvita


1.

A Bogár és társa Bt. (Tulajdonos) 2004. június 1-én szabályos adásvétel útján megszerezte Vácott, a Széchenyi utcában működő mobilizálható könyves (napilap és hetilap, folyóirat, könyv, levelezőlap, egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek árusítását végző) pavilon, mint ingóság tulajdonjogát. A pavilon ezt megelőzően évekig ugyanazon a 6 m2 közterületen működhetett, egészen 2004. december 31-ig.

A pavilonban a Tulajdonos olyan árukat forgalmazott, amelyek a magyar nyelv, irodalom, művészet, történelem és a hagyományok ápolását és terjesztését segítik elő. A helyiek és a környékbeliek csak a „Nemzeti pavilonnak” hívják, és rendszeresen látogatják.

A pavilon maga a város vezetése által korábban jóváhagyott megjelenésű „egyen-pavilon”, amelyből több is található a városban, többek között árusít a Széchenyi utcában egy másik hasonló pavilon is – ponyvaregényeket.

2.

Évekkel ezelőtt indult Vácott a Főtér-program, amelynek célja a váci Nagytemplom előtti Főtér uniós támogatásból való megújítása és megszépítése volt. A földmunkák megkezdésekor kiderült, hogy a tér területén egykor templom állott, amelynek falai jó épségben vannak, és nagy régészeti értéket képviselnek. A jogszabályoknak megfelelően megindult tehát a feltárás, amely azonban időben nagyon elhúzódott, a késedelem meghaladta a másfél évet.

Vác város 22/1994. (VI. 13.) számú Önkormányzati rendelet (a továbbiakban Önk. r.) 12. § (3) bekezdése szerint a határozott idő lejárata előtt 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható a határozott idejű közterület-használati engedély.

2004. december 31-én tehát lejárt a Tulajdonos közterület használati engedélye, amit rendelet szerint a lejárat előtt legalább 15 nappal kellett meghosszabbítani kérni. A Tulajdonos gondosan járt el, december 16-a helyett már november 29-én beadta kérelmét az Önkormányzathoz, hogy az engedélyt megkapja.

Közismert Vácott, hogy a Polgármester Úr hazafiassága hagy „némi” kívánni maga után valót, azonban az ügyben előállott következmények minden képzeletet felülmúltak, és a pártállami idők jogállamiságát idézték, azaz egy jogszabály csak akkor kötelez, ha a hatalomnak ez éppen érdeke...

Időközben, 2004. tavaszán kiderült, a Főtér program finanszírozása sem mentes döccenőktől, az utolsó, 800 millió forintos részletre vonatkozó szerződést csak áprilisban kötötte meg az önkormányzat.

3.

A Tulajdonos tehát 2004. június 1-től 2004. december 31-ig rendelkezett közterület-használati engedéllyel a pavilon elhelyezésére Vácott, a Széchenyi u. 7. szám előtt.

Kérelmező kérelmét 2004. november 29-én, tehát több mint 30 nappal előzetesen terjesztette elő az önkormányzatnál annak érdekében, hogy a határozott idejű közterület-használati engedélyét határozott idejűvé változtassa az önkormányzat, illetve határozott időre, 2005. december 30-ig hosszabbítsa meg.

Az első fokon eljárt polgármester határozatával a közterület-használati engedély meghosszabbítása iránti kérelmet elutasította, az Önk. r. 16. § (1) bekezdésére hivatkozással, mivel a Főtér program keretében a Széchenyi utcában is közérdekű területrendezési munkálatok végzésére lesz szükség, ami a pavilon további működtetését nem teszi lehetővé.

A pavilont 2004. december 31-én be kellett zárni.

Természetesen, a Széchenyi utcában semmiféle munkálatok nem kezdődtek sem akkor, sem máskor, más pavilonok vígan üzemelhettek tovább, az utcai árusok minden akadály és figyelmeztetés nélkül pakolhatják ki jellegtelen papírdobozban rongyaikat, napszemüveg-tartó kereteiket és egyéb vitrinjeiket.

A rendeletben természetesen benne van, hogy közérdekből a polgármester bármikor korlátozhatja illetve az engedélyt vissza is vonhatja.

A polgármester így a Főtér munkálataira hivatkozással a kérelmet elutasította, és a pavilon eltávolítására szólított fel.

4.

Kérelmező a polgármester határozata ellen fellebbezett, az eljárásra hatáskörrel Vác város képviselőtestülete rendelkezett, amely Bogár és társa Bt. fellebbezését egyéb visszásságok mellett elutasította.

Történt ugyanis, hogy a Tulajdonos jelezte, hogy az őt érintő ügyben az önkormányzati ülésen részt kíván venni. Az önkormányzat – bár megtehette volna, nem tette, előrehozhatta volna a napirendi pontot, 4 órán át várakoztatta a megjelent tulajdonost és jogi képviselőjét, majd ezt követően a jegyző kijelentette, hogy mégsem lehet senki sem jelen, mert az önkormányzat hatósági jogkörében jár el, és az ülés zárt ülés.

A tulajdonos fellépésére aztán mégsem volt olyan zártkörű ez az ülés, mert a jogi képviselő 5 perces felszólalás erejéig elmondhatta, amit szeretett volna, és akkor kizavarták a teremből.

A képviselőtestület a fellebbezést elutasította annak ellenére, hogy Bogár és társa Bt. szolgáltatása az Önk. r. 1. § (2) bekezdése a) pontja szerinti olyan fontos közérdek, amely a település vagy annak nagyobb része lakossági ellátását biztosítja.

Ennek igazolására a tulajdonos aláírásgyűjtésbe kezdett, és 3 hét alatt 1080, azóta pedig több mint 2000 aláírást gyűjtött össze annak érdekében, hogy a pavilon fontos szolgáltatást nyújt, olyan árukat, termékeket forgalmaz ott a tulajdonos, amelyek máshol a közelben nem kaphatók. Az aláírások egyben igazolják azt is, hogy az aláírók ötöde nem váci illetőségű, hanem a környező települések lakosa, és akadt olyan is, aki elsősorban csak a pavilon miatt jött Vácra, és ha már ott járt, mást is vásárolt. A pavilon tehát egy jó vonzerőt jelentett.

Mindez a polgármesternek nem volt annyira fontos, mint az, hogy egy ilyen nemzeti cikkeket árusító pavilon működjön Vácott egy forgalmas helyen.

Egyértelművé vált, hogy a polgármester célja, hogy a pavilon működését ellehetetlenítse, és kényszerítse, hogy költözzön máshová, ahol a bevételei harmadára-negyedére esnek, és majd magától felhagy az üzleti tevékenységgel.

Az önkormányzat tehát másodfokon is elutasította a Tulajdonos kérelmét, most a gyalogosforgalom aránytalan akadályozására, mint közérdekre hivatkozva. A határozat indokolása teljesen légből kapott, és valótlan, amint azt a bíróság is megállapította.

Nos, az önkormányzat rossz lóra tett azzal, hogy jogvitába szállt a Tulajdonossal, amint azt a következők igazolják: 
< Előző   Következő >
buy generic bactrimn online http://infopillsrx.com/buy-generic-bactrim-cheap.html
metronidazole cost at http://bestpillsforsale.com
buy ivermectin
buy wellbutrin online

Nemzeti Jogvédő Alapítvány © 2010. - Legfrisebb jogvédő hírek, magyar nemzeti jogvédelem