A+ | A- | Alap
2018. április 20.  
Advertisement
Kezdőlap
Információk
Kapcsolat
Weblaptérkép
Jogvédő Hírek
Tárgyalási Napló
Nemzeti Vagyonvédelmi Munkacsoport
A Magyar Gárda ügyei
Tanúkat keresünk!
2006. szeptemberi és októberi tüntetések és megtorlások
2007 őszi tüntetések
A Lelkiismeret'88 Csoport ügyei
Történelmi Igazságtétel:
- A Szabadság téri szovjet emlékmű eltávolítása
- Képíró Sándor Csendőr ügye
- Kristóf László jogi rehabilitációja
Budaházy György ügyei
Választás 2006
A váci nemzeti könyvespavilon ügyirata
Képes Krónika ügy
Kisebbségi Jogvédő Intézet
Próbaperek a délvidéki magyarok állampolgárságáért
Kvassay hídi ügy
Az egri Markoth Ferenc kórház ügye
2008. április 11-i tüntetések
Videók és Képek

Iratkozzon fel heti hírlevelünkre!
A váci nemzeti könyvespavilon ügyirata PDF Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
A váci nemzeti könyvespavilon ügyirata
Oldal 2

5.

A Tulajdonos három fronton „támadott”, egyrészt közigazgatási pert indított az önkormányzat ellen, másrészt próbára tette a jelenlegi kormányzat által életre hívott Egyenlő Bánásmód Hatóság ingerküszöbét, végül megkereste az ombudsmant is.

6.

A közigazgatási perben nagyon rövid és velős érveléssel, fényképekkel, aláírási ívekkel felfegyverkezve a Tulajdonos egyértelműen igazolta, hogy az önkormányzat valótlan indokolással utasította el a Tulajdonos kérelmét – és ezt a bíróság is így látta, megállapította, hogy az önkormányzat eljárása jogellenes volt, a határozatokat hatályon kívül helyezte, az önkormányzatot magas összegű perköltség megfizetésére kötelezte.

Nem szabad feledni, hogy az önkormányzat eljárása miatt a Tulajdonos a jól ismert helyszínen nem árusíthatott, így a Tulajdonost jelentős kár érte, bevételkiesést szenvedett el. Az ítélet ellen már nincs helye fellebbezésnek, így most már csak az önkormányzaton múlik, hogy milyen utat vaálszt, továbbra is ragaszkodik a korábbi álláspontjához, vagy szembe találja magát egy komolyabb kártérítési perrel, amelynek nem kétséges a kimenetele.

Ahogy a bíróság fogalmazott, az önkormányzat nem győzte meg arról, hogy indokolt volt a kérelem elutasítása, figyelemmel a rengeteg vásárlóra és többi pavilon zavartalanságára.

Ezen a fronton tehát az önkormányzat csúfos vereséget szenvedett, és az ügynek még messze nincs vége.

Az önkormányzat egy időben hivatkozott arra is, hogy a pavilonnak nincs működési engedélye. A Tulajdonos azonban ezen hivatkozást gyorsan megdöntötte, hiszen a kérdés egyszerűen attól függ, hogy a pavilon van-e rögzítve a földhöz, avagy sem.

Az önkormányzat végtelenül dilettáns hozzáállását tanúsítja, hogy ha kell működési engedély, akkor ezek szerint le van rögzítve a pavilon a földhöz. Ha viszont le van rögzítve (úgy mint egy téglaépület) akkor hogy vigye el onnan a Tulajdonos? Az pedig már mellékes, hogy ha le van zárva a pavilon hatósági pecséttel, akkor ugye ne is működik a pavilon, akkor miért lenne szükség működési engedélyre?

Érdekes kérdések ezek, de annyira azért nem nehezek, hogy az egyszeri halandó ne értené őket. Így minden bizonnyal földöntúliak dolgoznak a polgármesteri hivatalban. Akkor már akár vissza is mehetnének oda, ahonnan jöttek.

A bíróság döntése után a Tualjdonos felhívta az Önkormányzatot, hogy szíveskedjen a bíróságítéletének megfelelő határozatot hozni. Az Önkormányzat  azonban továbbra sem tágít határozott célja mellől, és a pavilont a helyszínről el kívánja távolítani. Ennek szellemében született meg a bíróság ítélete miatt egy újabb első fokú határozat, amelyet a Tulajdonos ismételten kénytelen volt megfellebbezni, annak törvénytelen indokolása miatt.

At önkormányzat utolsó lépésként felszólította a Tulajdonost, hogy a pavilont távolítsa el a helyszínről, mert nincs használatbavételi engedélye. Tulajdonos a felszólításnak erejéhez mérten fog tudni eleget tenni, nem egyszerű dolog ugyanis egy 2x3 méteres, többmázsás pavilont álagsérelem nélkül arrébb vinni. Az ügy tehát a kedvezőtlen fordulat után tovább folyik.

7.

Más a helyzet a közismerten balliberális gondolkodású Furmann Imre által képvislet Egyenlő Bánásmód Hatósággal kapcsolatban.

Az erről szóló jogszabályok lehetővé teszik ilyen diszkriminatív helyzetekben a Hatóság megkeresését.

A Tulajdonos is ezt tette egy alapos és meggyőző, jogszabályokkal és fényképekkel gazdagított kérelemmel, amelyben kérte, hogy állapítsa meg a Hatóság a diszkriminációt és éljen a törvényben biztosított jogaival.

A Hatóság egy jogtörténeti kuriózumnak is beillő határozatban utasította el a Tulajdonos kérelmét, és arra hivatkozott, hogy egy betéti társaságot, mint amilyen a Tulajdonos is, nem illet meg a törvényi védelem, és vele szemben nem lehet helye diszkriminációnak.

Sajnálatos a Hatóság szemszögéből, hogy pont a törvény első paragrafusa szól arról, hogy a törvény hatálya minden személyre kiterjed, legyen az természetes személy (ember), jogi személy, vagy más cég (pl. egy betéti társaság).

Érdemben tehát nem is foglalkozott a kérelemmel, majd a bíróságra került az ügy, ahol igen érdekes körülmények között a Tulajdonos kérelmét megint csak elutasították, de most teljesen más hivatkozással, ami perjogilag teljesen jogellenes.

Mivel ezen ítélet ellen sincs helye jogorvoslatnak, így a Tulajdonos a Legfelsőbb Bírósághoz fordult jogorvoslatért, bízva abban, hogy végre joghoz értő kezek közé kerül az ügye, és megalapozott döntés születhet. Erre a Legfelsőbb Bíróság bírái minden bizonnyal készek is, figylemmel arra, hogy a benyújtott felülvizsgálati kérelem az első, ún. egyesbírói szűrésen átesett, és felülvizsgálatra alkalmasnak találtatott. Így Tulajdonos bizokodva néz az érdemi döntés elé.

8.

A Tulajdonos emellett megkereste az önkormányzat eljárása miatt az ombudsmant is, aki rövid idő után válaszában tájékoztatta a Tulajdonost, hogy az önkormányzat eljárásának jogszerűségét a felettes Hivatal, a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vizsgálja, a kérelmet oda továbbította ugyanis. Az ügyben további információval nem rendelkezik Tulajdonos, de bízik a mielőbbi kedvező elbírálásban.

9.

Jelenleg tehát az ügyirat röviden ennyiben összefoglalható, természetesen az ügyben született határozatok némelyike egy jogász számára további szakmai érdekességeket tartalmaz.

10.

Időközben 2006. márciusában kelt beadványában a Hatóság a Legfelsőbb Bíróság előtt is megvédhetőnek tartotta azon álláspontját, hogy egy Bt. nem rendelkezhet olyan személyes tulajdonságokkal, amelyek megalapozzhatják a Hatóság eljárását. A Hatóság most is megfeledkezik az általa idézett jogszabályhely (Ebktv. 8. §) t) pontjáról, amely szerint lehetséges az egyenlő bánásmód megsértése az érintett egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága) alapján is. Rövidesen elválik, hogy az, hogy belefér-e ebbe a tág kategóriába az, és minősül-e az egyéb helyzetnek, vagy jellemzőnek, hogy az érintett határozott, nem pedig határozatlan idejű közterülethasználati engedéllyel rendelkezik.

11.

2006. márciusában az Önkormányzat megismételte a másodfokon is az elutasítást, tehát kérelmező ismét perben lesz kénytelen kikényszeríteni az önkormányzat jogszerű eljárását, különösen arra figyelemmel, hogy az önkormányzat írásban egyértelműen tudtára adta kérelmezőnek, hogy a pavilont el fogja rövidesen szállítatni a helyszínről, ha ez nem történik meg önként. A pavilon így elszállításra került, amelynek költségeit minden reményünk szerint rá fogjuk tudni terhelni az önkormányzatra, amennyiben az elszállítás előzményekénti határozat jogszerűtlensége ismét megállapításra kerül a bíróság által.

12.
A Pest Megyei Bíróság 2007. április 12-én hozott jogeros ítéletével ismételten hatályon kívül helyezte az Önkormányzat határozatait, immár megállapítva azt is, hogy az Önkormányzat megsértette az egyenlő bánásmód
követelményét, és mindaddig megsérti, amíg más kereskedelmi egységekkel szemben sem úgy lép fel az Önkormányzat, mint az tette a kérelmező nemzeti könyvespavilonjával. Megjegyzendő, hogy az Önkormányzat eddig nem fizette meg a bíróság felhívásának megfelelően a megítélt ügyvédi munkadíjat, illetve kérelmező újab kérelmeit válasz nélkül hagyja, azaz jogellenes mulasztásával igyekszik most megakadályozni azt, hogy kérelmező a pavilonját visszahelyezhesse arra a közterületre, amelyen mindig is állt. Az ügy tehát nem ért véget, miközben a kérelmezőt egyre nagyobb kár éri, hiszen korábbi nagy forgalmat biztosító helyszínen esett el az árusítás lehetőségétől, így a bevételkiesés megtérítése iránt az Önkormányzattal szemben kereset előterjesztésére fog sor kerülni.

13.

Packáznak Vácott a nemzeti könyvárússal

Magyar Nemzet, 2007. augusztus 2.

Évek óta nem árúsíthat nemzeti kiadványokat Vácott a Széchenyi utcában a Bogár és társa Bt. Bóth János Vác MSZP-s polgármestere és a helyi kormánypárti többségű önkormányzat ugyanis csaknem három éve nem ad közterület-használati engedélyt a cég pavilonjára, mondván a Főtér program keretében a Széchenyi utcában is közérdekű területrendezési munkálatok végzésére lesz szükség, ami a pavilon további működtetését nem teszi lehetővé. A dolog érdekessége, hogy mások a mai napig árúsítanak a környéken.

Borsodi

Elbírálatlan és jogszerűtlenül elbírált közterület-használati engedély kérelmek tömege tarkítja a váci pavilon-ügy történetét. Az évek óta húzódó perekkel tűzdelt vita hamarosan nyugvópontra juthat, mert Bóth János MSZP-s polgármester, illetve az érintett tulajdonos a közeljövőben tárgyalóasztalhoz ül. Az ügy egyébként

2004. június 1-én kezdődött, amikor a Bogár és társa Bt. szabályos adásvétel útján megvette Vácott, a Széchenyi utcában működő mobilizálható könyves pavilon tulajdonjogát. Itt a tulajdonos olyan árukat forgalmazott, amelyek a magyar nyelv, irodalom, művészet, történelem és a hagyományok ápolását és terjesztését segítik elő. A helyiek és a környékbeliek csak „Nemzeti pavilonnak” hívták, és rendszeresen látogatták. A pavilon maga a város vezetése által korábban jóváhagyott megjelenésű „egyen-pavilon”, amelyből több is található a városban, többek között ponyvaregényeket árúsít a Széchenyi utcában egy másik hasonló építmény is. Közel három éve, 2004. december 31-én azonban lejárt a tulajdonos, határozott időre szóló közterület-használati engedélye, amelynek meghosszabbítását a rendelet szerint a lejárat előtt legalább 15 nappal kellett kérni. A tulajdonos gondosan járt el, december 16-a helyett már november 29-én beadta kérelmét az önkormányzathoz. Az első fokon eljárt MSZP-s polgármester határozatával a közterület-használati engedély meghosszabbítása ir&;aacute;nti kérelmet azonban elutasította, mondván a Főtér program keretében a Széchenyi utcában is közérdekű területrendezési munkálatok végzésére lesz szükség, ami a pavilon további működtetését nem teszi lehetővé. A pavilont 2004. december 31-én be kellett zárni. - A Széchenyi utcában semmiféle munkálatok nem kezdődtek sem akkor, sem máskor, más pavilonok vígan üzemelhettek tovább, az utcai árusok minden akadály és figyelmeztetés nélkül pakolhatják ki jellegtelen papírdobozban rongyaikat, napszemüveg-tartó kereteiket és egyéb vitrinjeiket. - jegyezte meg az üggyel kapcsolatban a Nemzeti Jogvédő Alapítvány jogi közreműködést ellátó ügyvédje. A kérelmező a polgármester határozata ellen fellebbezett, az eljárásra hatáskörrel Vác város képviselőtestülete rendelkezett, amely Bogár és társa Bt. fellebbezését egyéb visszásságok mellett ismét elutasította. Tette ezt annak ellenére, hogy a közérdek igazolására a tulajdonos aláírásgyűjtésbe kezdett, és 3 hét alatt 1080, azóta pedig több mint 2000 aláírást gyűjtött össze annak érdekében, hogy a pavilon fontos szolgáltatást nyújt, olyan árukat, termékeket forgalmaz ott a tulajdonos, amelyek máshol a közelben nem kaphatók.

A tulajdonos a Nemzeti Jogvédő Alapítvány által biztosított jogi közreműködéssel három fronton szállt harcba igazáért, egyrészt közigazgatási pert indított az önkormányzat ellen, másrészt próbára tette a jelenlegi kormányzat által életre hívott Egyenlő Bánásmód Hatóság ingerküszöbét, végül megkereste az ombudsmant is.

A közigazgatási perben a Pest Megyei Bíróság megállapította, hogy az önkormányzat eljárása jogellenes volt, a határozatokat hatályon kívül helyezte, az önkormányzatot magas összegű perköltség megfizetésére kötelezte. A bíróság döntése után a tulajdonos felhívta az önkormányzatot, hogy hozzon bíróság ítéletének megfelelő határozatot. Az önkormányzat azonban továbbra sem tágított határozott célja mellől, és a pavilont közben a helyszínről eltávolította, majd 2006. márciusában a képviselőtestület másodfokon is megismételte az elutasítást, így a kérelmező ismét perben volt kénytelen kikényszeríteni az önkormányzat jogszerű eljárását. A Pest Megyei Bíróság végül 2007. április 12-én hozott jogeros ítéletével ismételten hatályon kívül helyezte az önkormányzat határozatait, immár megállapítva azt is, hogy az önkormányzat megsértette az egyenlo bánásmód követelményét, és mindaddig megsérti, amíg más kereskedelmi egységekkel szemben sem úgy lép fel az önkormányzat, mint az tette a kérelmezo nemzeti könyvespavilonjával. Az ügy érdekessége, hogy más a helyzet a közismerten balliberális gondolkodású Furmann Imre által képviselt Egyenlő Bánásmód Hatósággal kapcsolatban, fogalmazott dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány kuratóriumi ügyvezetője. A hatóság egy jogtörténeti kuriózumnak is beillő határozatban utasította el a tulajdonos kérelmét, és arra hivatkozott, hogy egy betéti társaságot, mint amilyen a Tulajdonos is, nem illet meg a törvényi védelem, és vele szemben nem lehet helye diszkriminációnak. Az ügy bíróságra került, a tulajdonos keresetét azonban mind a Fővárosi Bíróság, mind a Legfelsőbb Bíróság elutasította.

A tulajdonos emellett megkereste az önkormányzat eljárása miatt az ombudsmant is, aki rövid idő után válaszában azt a tájékoztatást adta, hogy az önkormányzat eljárásának jogszerűségét a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vizsgálja. A felettes hivatal nem adott helyt a tulajdonos panaszának.

Bóth Jánost, Vác MSZP-s polgármesterét lapzártánkig nem tudtuk utólérni.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd
kuratóriumi ügyvezető - Nemzeti Jogvédõ Alapítvány 
< Előző   Következő >
buy generic bactrimn online http://infopillsrx.com/buy-generic-bactrim-cheap.html
metronidazole cost at http://bestpillsforsale.com
buy ivermectin
buy wellbutrin online

Nemzeti Jogvédő Alapítvány © 2010. - Legfrisebb jogvédő hírek, magyar nemzeti jogvédelem