A+ | A- | Alap
2018. március 17.  
Advertisement
Kezdőlap
Információk
Kapcsolat
Weblaptérkép
Jogvédő Hírek
Tárgyalási Napló
Nemzeti Vagyonvédelmi Munkacsoport
A Magyar Gárda ügyei
Tanúkat keresünk!
2006. szeptemberi és októberi tüntetések és megtorlások
2007 őszi tüntetések
A Lelkiismeret'88 Csoport ügyei
Történelmi Igazságtétel:
- A Szabadság téri szovjet emlékmű eltávolítása
- Képíró Sándor Csendőr ügye
- Kristóf László jogi rehabilitációja
Budaházy György ügyei
Választás 2006
A váci nemzeti könyvespavilon ügyirata
Képes Krónika ügy
Kisebbségi Jogvédő Intézet
Próbaperek a délvidéki magyarok állampolgárságáért
Kvassay hídi ügy
Az egri Markoth Ferenc kórház ügye
2008. április 11-i tüntetések
Videók és Képek

Iratkozzon fel heti hírlevelünkre!
A Nemzeti Jogvédő Szolgálat felhívása március 15-i rendőri jogsértések bejelentésére PDF Nyomtatás E-mail
2009. március 23.

NJSZ hír, 2009. március 20. www.nja.hu

Korábbi gyakorlatának megfelelően a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.nja.hu) közel 70 ügyvédje jelentős részének bevonásával megfigyelő és ügyeleti szolgálatot működtetett idén március 15-én is. A különböző helyszíneken jelen levő ügyvéd megfigyelőink észlelései, fogdán védőkén eljárt kollégáink adatközlése, a hozzánk beérkezett bejelentések és a nyilvánosságra került adatok alapján monitoroztuk a rendőrség tevékenységét és - szükség esetén a rászorultaknak jogsegélyt is adva - felléptünk, amikor a gyülekezési jog, vélemény-nyilvánítási szabadság vagy a rendőrségre vonatkozó jogszabályok megsértését észleltük.

Sajnálatos módon az idei nemzeti ünnepen is számos jogsértést követett el a rendőrség, a nemzeti ünnep méltóságát meggyalázva számos civil került indokolatlan és jogellenes rendőri intézkedés alá, így többek között szolgálatot teljesítő jogvédő munkatársainkat (Gaudi-Nagy Tamás, Morvai Krisztina) is rendőri támadás érte.

Jogvédő szervezetünk a nemzeti ünnepnapon történtekről készülő jelentéséhez és megfelelő jogi ellenlépések megtétele érdekében várja mindazok jelentkezését, akik ilyen jogsértést észleltek vagy ilyennek elszenvedői voltak.
Kérjük, hogy segítség jogvédő munkánkat a tapasztaltak lényegretörő és legfontosabb körülményeket tartalmazó leírásával, illetve az észleltek igazolására alkalmas bizonyítékok (tanúk névvel, címmel, telefonszámmal, továbbá fényképek, videók) megjelölésével, illetve megküldésével.
Drótposta: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges , postacím: 1121 Budapest Törökbálinti út 49., Ügyeleti telefonszám: 30-549-4167,

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a személyében jogsérelmet szenvedettek a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerint panaszt tehetnek a sérelmes rendőri intézkedés miatt: 8 napon belül, azaz március 24-ig előterjesztett panaszban kérhető a Független Rendészeti Panasztestület előzetes vizsgálata is alapvető jogot jelentős mértékben sértő intézkedés esetén. A testületnél a panasz itt terjeszthető elő: http://www.panasztestulet.hu/index.php?link=hu_bejelent.htm. A Testület a panaszt kilencven nap alatt vizsgálja meg és az állásfoglalását külső befolyástól mentesen alakítja ki.

Testületi állásfoglalás nélküli panaszt az intézkedést követő 30 napon belül azaz április 14-ig az intézkedést foganatosító rendőri szerv vezetőjénél lehet benyújtani és e döntés ellen jogorvoslatnak van helye. Mivel az azonosító jelvények sokszor nem egyértelmű láthatóság miatt nem állapítható meg, hogy melyik rendőri szerv állományába tartozó rendőr követhette el a sérelmes cselekményt, ezért javasolható a panasz benyújtása egyszerre a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál (1139 Budapest, Teve utca 4-6., tel: 443-5500), illetve az önálló jogi személynek minősülő, készenléti rendőrségi állomány felett rendelkező Készenléti Rendőrségnél (székhely: Budapest X., Kerepesi út 47-49.) ajánlott tértivevényes küldeményként feladva. A panaszt a beérkezéstől számított 30 napon belül az intézkedést foganatosító rendőri szerv vezetője indokolt határozattal bírálja el. A határozat ellen fellebbezésnek van helye, amelyet a közléstől számított 8 napon belül a felettes szervhez címezve, a panaszt elbíráló határozatot hozó rendőri szervnél lehet előterjeszteni. A felettes szerv indokolt határozatában az első fokú határozatot helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. A felettes szerv határozata közigazgatási határozat, amelynek bírósági felülvizsgálatát - a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályok szerint - kérheti az, aki az panasz előterjesztésére jogosult.
A jogtiprásoknak véget kell vetni és az elkövetőket haladéktalanul felelősségre kell vonni.

Ennek érdekében javasoljuk, hogy aki a bűncselekményt is kimerítő rendőri önkényt észlelt (például: bántalmazás hivatalos eljárásban- Btk. 226. §, testi sértés - Btk.. 170. §, hivatali visszaélés - Btk. 225. §, az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése- Btk 174/C. §, személyi szabadság megsértése- Btk. 175. §, jogellenes fogvatartás Btk. 228. § stb.) vagy ilyennek válik áldozatává tegyen feljelentést ismeretlen elkövetővel szemben a bizonyítékok lehetőség szerinti megjelölésével a Budapesti Nyomozó Ügyészségnél (1056 Budapest, Belgrád rakpart 5., tel: 266-5730) ajánlott tértivevényes küldeményként feladva írásban vagy személyesen jegyzőkönyvbe mondva. A feljelentésben adja meg a vele történt esemény lényegét a helyszín, időpont, körülmények (különösen az elkövetők személyleírása, cselekményei) és esetleges bizonyítékok (tanúk, fényképek, videofelvételek, tárgyi bizonyítékok stb.) minél részletesebb megjelölésével, továbbá kérje az elkövetők felelősségre vonását. A feljelentésben adják meg lakcímüket és telefoni, illetve elektronikus levél elérhetőségüket. A feljelentő az eljárásban sértettként jogi képviselőt is igénybe vehet. A panasz és feljelentés miatt a bejelentéssel élőt semmiféle hátrány nem érheti, ezért ezt meg is kell tenni a meghurcoltak, illetve a rendőri túlkapások megfékezése érdekében.

Továbbra is elvárjuk, hogy a rendvédelmi szervezetek mindenkor a törvényesség talaján álljanak, tiszteletben tartva a szabadságjogokat, a polgárok és a nemzeti ünnepek méltóságát. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemzetközi egyezmények és az alkotmányos alapelvek szerint a tüntetéseken, megemlékezéseken azért lehet jelen a rendőrség, hogy biztosítsa a rendezvények békés, zavartalan lebonyolítását és nem ezért, hogy megfélemlítsék, megrendszabályozzák az ott összegyűlt és március 15-e szellemiségének megfelelően az elnyomás ellen, a szabadságért kiálló embereket, ahogy ez például egy éve és idén is történt.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat megfigyelői továbbra is rendszeresen jelen lesznek tüntetéseken, megemlékezéseken és igyekeznek hozzájárulni ahhoz, hogy az alkotmányos elvek és a vonatkozó jogszabályok maradéktalanul érvényesülhessenek az alapvető szabadságjogok kiteljesítése érdekében.

 
< Előző   Következő >
buy generic bactrimn online http://infopillsrx.com/buy-generic-bactrim-cheap.html
metronidazole cost at http://bestpillsforsale.com
buy ivermectin
buy wellbutrin online

Nemzeti Jogvédő Alapítvány © 2010. - Legfrisebb jogvédő hírek, magyar nemzeti jogvédelem