Történelmi Igazságtétel
2007. július 31.Szabadság téri szovjet emlékmű eltávolítása

Képíró Sándor csendőr ügye

Kristóf László csendőr törzsőrmester jogi rehabilitációja

~oOo~


Ebben a rovatunkban azokról az ügyekről tudósítunk, közlünk dokumentumokat, amelyek az önkényuralmi múltban gyökereznek akár azért, mert az önkényuralomban ártatlanul elítélt és kivégzett személy ügyének felülvizsgálatáról ás felmentéséről szólnak, (lásd Kristóf ügy) akár azért, mert a történelmi múltban el nem követett bűncselekmény miatt a jelenkorban ártatlanul meghurcolt személy jogvédelmének tényeit mutatják meg, (lásd dr. Képíró Sándor ügye) akár azért, mert történelmi múltból eredő, jelenleg élő jogsérelem megszüntetéséért folyó küzdelemről adnak hírt, mint az önkényuralmat jelképező Szabadság téri szovjet katonai emlékmű eltávolításának feladatköréről.

„Akik elfelejtik a múltat, arra ítéltetnek, hogy újra átéljék azt.” írta Santayana spanyol –amerikai filozófus. Ezt szeretnénk elhárítani és elkerülni akkor, amikor nagyon szerény részt vállalunk olyan feladatokból, amelyeket szerencsésebb országokban külön intézmények látnak el, mint Cseh és Lengyelországban a nemzeti emlékezet intézetei.

A múlttal való szembenézés négy nagy feladatot jelent:

1. A múltban elkövetett jogsértések történeti tényeinek és társadalmi – politikai okaiknak feltárása., a közvéleménnyel való megismertetése.

2.A múlt jogsértéseinek megszüntetése, a jogsérelmek okozta vagyoni sérelmek megszüntetése, az eredeti állapot helyreállítása vagy a vagyoni károk jelentős csökkentése, elviselhetővé tétele, a sérelmeket szenvedettek megkövetése, erkölcsi elégtétel nyújtása.

3. A múltért való felelősség személyi következményeinek megállapítása, a múltban bűnöket elkövetők és a jogállami átalakulást múltjuk miatt veszélyeztetők eltávolítása a hatalomból.

4. Az elmúlt rendszerben politikai okból nem üldözött bűncselekmények elkövetőinek megbüntetése.

Ezek a feladatok az alkotmányos állam számára szóló, sajnos nálunk eléggé meg nem hallott parancsok, de a társadalom tagjait és szervezeteit is kötelezik. Nem feledhetjük, hogy Magyarországon egyedül a világon az állam alkotmánybíróságilag büntetlenné tette a nemzetellenes bűntettek elkövetőit az időmúlásra hivatkozva, egy olyan országban, amelyben egyedül a világon a modern kor legnagyobb antikommunista szabadságharca zajlott!
Dr. Zétényi Zsolt ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány kuratóriumának elnöke