A Nemzeti Jogvédő Alapítvány támogatása
2007. február 21.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat támogatása

Várjuk a támogatását annak érdekében, hogy a Nemzeti Jogvédő Szolgálat minél szélesebb körben és hatékonyabban folytathassa a megkezdett nemzeti jogvédő munkáját határon innen és túl a magyarságért! Mi nem engedünk a magyarok jogaiból!

Minket nem támogatnak (szerencsére!) Soros-féle forrásokból, mivel magyar nemzeti érdekeket védünk a jog eszközével.

Ugyanakkor állami támogatásban sem részesülünk, ez függetlenségünk garanciája.

Éppen ezért működésünkhöz nélkülözhetetlen a szolidáris hazafias segítség!

A legegyszerűbb és költségmentesebb támogatási forma, ha felajánlja személyi jövedelemadója (SZJA) 1 %-át Nemzeti Jogvédő Szolgálat számára az éves adóbevallás kitöltése során!

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat adószáma: 19334684-1-05

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat közhasznú szervezetként természetesen örömmel fogadja magyar természetes személyek és szervezetek pénzügyi támogatását is.

Ehhez a legfontosabb adatok:

Név: Nemzeti Jogvédő Szolgálat

Székhely: 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 5.,

Postacím: 1095 Budapest, Gabona u. 10.II. 1.

honlap: www.njsz.hu, , e-mail cím: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ,

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat adószáma: 19334684-1-05

Telefon: (36)-30-549-4167

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-29912821

Külföldről érkező utaláshoz az alábbi banki adatok szükségesek:

Bank neve: Erste Bank Hungary Nyrt. (internet cím: www.erstebank.hu)

SWIFT kód: GIBAHUHB

Nemzetközi bankszámlaszám: HU45 1160 0006 0000 0000 29912821

A civil szervezeteknek adott adományok utáni adókedvezmények

Társasági adóalanyok a támogatás 20 %-ával csökkenthetik az adóalapjukat.

Tartós adományozásnak csak az alábbi adományozás minősül:

a közhasznú szervezet és támogatója által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás (nem magánszemély támogató esetében az értékpapír átadása is), ha a szerződésben a támogató arra vállal kötelezettséget, hogy a támogatást a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal - azonos vagy növekvő összegben - ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére. Kérjük ezért a társasági adóalany támogatókat, hogy támogatásuk előtt vegyék fel a kapcsolatot velünk támogatási megállapodás érdekében. Javasoljuk, hogy a pénzügyi támogatás eljuttatásával egyidejűleg adják meg a támogató nevét, címét és adószámát adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolás kiadása érdekében.

Minden jogszabályi feltételeknek megfelelő támogatás esetén adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást adunk ki.

Minden adományt és adófelajánlást a magyar szolidaritás kézzelfogható jeleként értékeljük, amely jogvédő munkánkhoz érdemi segítséget és ugyanakkor biztatást is ad.

Munkánkat töretlenül folytatjuk, eddigi eredményeink biztatást adnak arra, hogy sikerül jogvédelemre szoruló hazafiak számára hatékony védelmet adni és ezzel nemzetünket segíteni a nemzetközi liberalizmussal szembeni és elcsatolt magyarjainkat sújtó jogfosztással szembeni küzdelemben.

Munkánkról, tevékenységünkről a honlapunkon (www.njsz.hu) részletes ismertetés található!

A 2016. évi tevékenységünk beszámolója itt olvasható.

Ezúton fejezzük ki hálánkat és nagyrabecsülésünket azok iránt, akik a Nemzeti Jogvédő Alapítványt és Szolgálatot eddig pénzügyi és egyéb támogatásban részesítették!

Kérjük tartsák meg e nemes hagyományt és biztassanak másokat is erre!

Honfitársi üdvözlettel a Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnöksége nevében:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője