Kifogás-minta a Clark Ádám téren 2008. áprlis 11-én előállítottaknak
2008. július 03.
Kifogás-minta azon személyek részére, akiket 2008. április 11-én a Clark Ádám téren és környékén állított elő, majd bírságolt meg a rendőrség.
Figyelmeztetés


A kifogás-minta csupán a Nemzeti Jogvédő Alapítvány munkatársai által legjobb tudás szerint, szakmai alapon összeállított jogvédő segítség a meghurcolt érintettek által elkészítendő kifogáshoz. Nem tartalmaz személyre szabott, egyedi cselekvőséggel kapcsolatos részleteket, csupán az általánosan tapasztalt, minden érintettre vélelmezhető magatartással és a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel kapcsolatos megállapításokat, nem mentesít a nyilatkozattétellel járó felelősség alól és nem váltja ki szükségképpen - ha az érintett így kívánja - védő részvételét. A személyre szabott elemek (ügyszám, szabálysértési szerv és bíróság neve, pénzbírság mértéke stb.) megfelelően kitöltendők.
A kifogást benyújtani a bírságot kiszabó rendőri szerv felé kell, ajánlott és tértivevényes postai küldemény formájában a pénzbírságot kiszabó határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül.
--------------------------
A minta itt érhető el.