Morvai Krisztina közleménye az egri kórházvédőkről, és a velük való szolidaritásról
2008. október 31.

Úgy tűnik, 2008. november 1. az új egri várvédőkkel és mozgalmukkal együtt a magyar büszkeség elestének napja. Ezt azonban nem tűrhetjük el, nem hagyhatjuk, hogy mi, magunkfajták ismét, oly' sokadszorra vesztesek legyünk a saját hazánkban.

Magyarország a mi hazánk. Mi vagyunk itt itthon, és mi itt itthon vagyunk. Itt az ideje, hogy az egri kórházvédőkkel való szolidaritás alkalmából is felemeljük a fejünket, és visszavegyük megtaposott emberi méltóságunkat és nemzeti önrendelkezésünket. Elég volt hazánk gyarmatosításából, elég volt a nemzeti vagyon kiárusításából, elég volt abból, hogy a hasznot privatizálják előlünk, a veszteséget viszont államosítják - hogy azt a kisemberek állják. Elég volt!

November elsején 600 egri egészségügyi dolgozónak, köztük 120 orvosnak szűnik meg a közalkalmazotti jogviszonya. A nyakukra ültetett gazdáik parancsa szerint be sem léphetnek a kórház területére. A betegek ellátatlanul maradnak, és meghalhatnak. Aki ennek az ellenkezőjét állítja, az hazudik. Mint ahogyan hazudik az is, aki azt állítja, hogy magánkézben a helye a nemzeti vagyonnak. Erre a hazugságra ment rá Magyarország. Vegyük vissza a hazugságoktól!

Szolidaritást kell vállalnunk az egri kórházvédőkkel, mert ők azt tették, amit mindannyiunknak tennünk kellett volna, egészen a rendszerváltozás óta. Meg akarták védeni a nemzeti vagyont, és meg akarták védeni a munkahelyüket. Meg akarták védeni a magunkfajta emberek érdekeit azoktól, akik "emberi érdekben", tehát nem csak pénzben és profitban képesek gondolkodni. Akiknek nemhogy az emberi méltó élet, de maga az élet sem számít, ha a profit a tét.

Úgy kellett volna bekeményítenünk és kitartanunk minden nemzeti vagyontárgy, minden gyár, üzem, kórház, posta, iskola, minden egyes munkahely védelmében, ahogy tették az egriek. És ilyen keményen kell megvédenünk termőföldünket, vizeinket is.

Az egri kórházvédők a mi élő lelkiismeretünk. Gyurcsány Ferenc már belátta, hogy "elrontották"... Hát velünk is ez történt, mi is elrontottuk. Ott, hogy nem védtük meg, ami a miénk, s hogy hagytuk, hogy megalázzanak, szolgákká tegyenek bennünket a saját hazánkban.

Odáig jutottunk, hogy az általunk fizetett rendőrség bűnözőként kezeli azokat, akik gyülekezési és véleménynyilvánítási jogukat gyakorolják, és tiltakoznak a gyarmatosítás, Magyarország kirablása, a folyamatos hazudozás és égbekiáltó igazságtalanságok ellen.

A november 1-jei határidő eljött, és az eddigi módszerek, úgy tűnik, csődöt mondtak. Az ellenállás eddigi formái nem váltak be, ezért az ellenállás új, keményebb formáit kell választanunk.

Ezért felhívom az összes magyar szakszervezetet, hogy hirdessenek végre országos tiltakozó akciót, összehangolt, országos sztrájkot, szervezzék meg a munkavállalók összehangolt, országos ellenállású mozgalmát, tiltakozásként amiatt, hogy az embertelen gazdasági és politikai rendszer összeomlásának árát a munkavállalókkal kívánják megfizettetni,
tiltakozásként amiatt, hogy az IMF-fel kötött szégyenteljes megállapodással Magyarország totális függőségbe és csődbe került.

Köszönjük meg az egri kórházvédők erejét, példamutatását, s csatlakozzunk hozzájuk a nemzeti vagyon és munkahelyek megvédése, Magyarország függetlenségének visszanyerése érdekében.

Mert nekünk csak ez az egy hazánk van.

Morvai Krisztina
a Jobbik EP-listavezetője