Létrejött a Nemzeti Jogvédő Alapítvány
2004. augusztus 25.
2004. augusztus 19-én jogerősen bejegyzésre került a Nemzeti Jogvédő Alapítvány, amelynek folytán immár a nyilvánosság is tudomást szerezhet egy már régóta formálódó, mára minden tekintetben megérett kezdeményezésről, amely az elesettek megsegítését és az arra érdemesek támogatását tűzte ki célul.

 

Azok, akik nem részesülhetnek megfelelő jogi védelemben a mindenkori magyar államhatalom atrocitásaival szemben, akiket méltatlanul ért az államhatalom részéről sérelem, és az igazságszolgáltatás útvesztőiben - úgy érzik - sérelmet szenvedtek, immár a Nemzeti Jogvédő Alapítványhoz is fordulhatnak jogi segítségért.

A Nemzeti Jogvédő Alapítvány célul tűzte ki, hogy segítse és támogassa mindazokat, akiket sérelem ért, és a mindenkori államhatalom álságos szemléletével szemben az állampolgári jogok, az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása elsődleges jelentőségű.

Az Alapítvány a jogvédő tevékenységét elsősorban a Nemzeti Jogvédő Szolgálat útján látja el, amikor az arra rászorultak érdekeire figyelemmel jogi képviseleti tevékenység keretében a hatóságok és bíróságok előtt a pályázat nyertesét az ügyvédi megbízás szabályai alapján és azoknak mindenben megfelelően képviselik.