Hasznos világhálós címek a nemzeti jogvédelemehez
2010. június 25.
A nemzeti jogvédő munka során hasznosítható jogi vonatkozású világhálós oldalak gyűjteménye.

A nemzeti jogvédő munka során hasznosítható jogi vonatkozású

világhálós oldalak gyűjteménye


Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal www.apeh.hu

 • itt minden információ, adat megtalálható, amely az adózás rendjére, illetve az adóbevallásra vonatkozik, többek között a jogszabályi háttér, formanyomtaványok, statisztikák, APEH-kiadványok stb.


Alkotmánybíróság www.mkab.hu

 • az Alkotmánybíróság szervezetéről, működéséről, eljárásáról, indítványokról, hírekről, statisztikákról széleskörű tájékoztatás található a honlapon, továbbá tartalmazza a honlap, hogy milyen ügyekben járhat el az Alkotmánybíróság


Amnesty International www.amnesty.hu

 • a szervezet független minden kormánytól, minden ideológiától, minden politikai szervezettől. A működésének alapját tagjainak hozzájárulása és pénzügyi adománygyűjtő tevékenység képezi. Fő feladatuknak az emberi jogok védelmét tekintik, amelyre elsősorban kampányolás révén igyekeznek felhívni a figyelmet.


Artisjus www.artisjus.hu

 • az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület a zenei és irodalmi szerzői jogok közös jogkezelő szervezete. A honlapon megtalálható az Egyesületre vonatkozó összes adat, szervezeti felépítése, eljárása, működése, jogszabályi háttéranyaga


Bírósági Döntések Tára www.bdt.hu

 • a Bírósági Döntések Tára egy folyóirat, amely két részre tagolódik. Az első részben az ítélőtábla, valamint a megyei bíróságok elvi állásfoglalásai kapnak helyet. A második rész ugyanilyen tagolásban közli az ítélőtáblák, illetve a megyei bíróságok bonyolultabb jogi megítélésű döntéseit. A nem a Legfelsőbb Bíróság előtt befejeződő bírósági döntések megismertetése és ezen keresztül a joggyakorlat egységesítésének elősegítése a folyóirat célja.


Budapesti Ügyvédi Kamara www.bpugyvedikamara.hu

 • a Kamara honlapja segítséget nyújt abban, hogy az állampolgárok a megfelelő ügyvédet megtalálják ügyeiknek képviseletére, illetve védelmére. Továbbá híreket, programokat ajánl az olvasónak, ezen kívül az ügyvédi munkára vonatkozó jogszabályi háttéranyagot is bemutatja.


Cégbíróság www.cegbirosag.com

 • A cégbíróság.com azonnali és közvetlen hozzáférést biztosít az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium adatbázisában tárolt cégbíróság által nyilvántartott cégdokumentumokhoz.


Cégközlöny www.cegkozlony.hu

 • szintén a Magyar Közlönyhöz tartozó honlap, amelynek segítségével a cégekről, és azokkal kapcsolatban kaphatunk meg információkat lekérdezés alapján


Complex www.complex.hu

 • Complex Kiadó honlapja. A CompLex Kiadó Kft. Magyarország legnagyobb jogi kiadóvállalata, legismertebb terméke a két CompLex Jogtár, (Jogtár és Jogtár Plusz), amelyek jelenleg Magyarország legnagyobb és legrégebbi jogi információs rendszerei, adatbázisai. Több száz funkciójuk, százezer feletti dokumentumuk, és a hozzájuk tartozó szolgáltatások széleskörű alkalmazást tesz lehetővé. A két termék megrendelhető a cég honlapján.Domain www.domain.hu

 • Domain nevek regisztrációjáról, Regisztrátorok elérhetőségéről tájékoztató honlap


Egyetemek

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar www.ajk.elte.hu

 • Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar www.law.klte.hu

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar www.jak.ppke.hu

 • Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar www.law.pte.hu

 • Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar www.jogikar.uni-miskolc.hu

 • Győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar www.sze.hu

 • Szegedi József Attila Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar www.juris.u-szeged.hu

 • Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar www.kre.hu

 • a fenti egyetemek honlapjain a kizárólag diákoknak szóló napi hírek és aktualitások mellett megtalálhatóak neves oktatók, professzorok tanulmányai, publikációi közvetlenül, illetve közvetett módon is a forrásra való hivatkozással.


Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ Alapítvány www.indok.hu

 • Alapvető feladatának tartja, hogy széles dokumentációs bázis létrehozásával, valamint konferenciák, szakmai és népszerűsítő programok szervezésével, kiadványok megjelentetésével segítse az emberi jogi kérdésekben való tájékozódást és a nemzetközi normáknak megfelelő szemlélet megerősödését. A honlap keretén belül található meg a Fundamentum folyóirat is.


Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata www.universalhumanrightsindex.org

 • Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata egy, az ENSZ által elfogadott nyilatkozat, amely összefoglalja az ENSZ álláspontját a minden embert megillető alapvető jogokról. A Nyilatkozatot a II. világháború borzalmai ihlették, és 1948. december 10-én fogadták el. A Nyilatkozat honlapján a történetisége mellett megtalálhatóak a Nyilatkozat jogi vonatkozásai is.


Emberi Jogok Európai Bírósága www.echr.coe.int

 • az Emberi Jogok Európai Egyezménye deklarálja a legalapvetőbb emberi jogokat, egyben védelmezi is őket. Az Egyezményt 1950-ben az Európa Tanács alkotta meg, amely azóta is elsődleges jogforrásnak számít az emberi jogok terén. Az Egyezmény megsértése esetén az Emberi Jogok európai Bíróságához lehet fordulni. A bíróság honlapján franciául és angolul minden lényeges információ megtalálható, amit az Egyezményről tudni kell.


ENSZ www.ensz.lap.hu

 • széles körű tájékoztatás az Egyesült Nemzetek Szervezetéről, többek között szervezetéről, Közgyűlésről, Biztonsági Tanácsról, főtitkárról, különleges szervezeti egységeiről, szakosított szervezeteiről, konferenciákról, csúcstalálkozókról, stb.


ENSZ Emberi Jogi Bizottság www.ohchr.org

 • Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága rendszeresen vizsgálja, hogy a részes államok miképpen teljesítik, illetve biztosítják a közös szerződésekben, egyezményekben deklarált alapvető emberi jogok érvényesülését, például a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában, Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában vállalt kötelezettségeiket. A Bizottság honlapja részletes tájékoztatást ad a Bizottság működéséről, szervezetéről, az emberi jogok mibenlétéről.


Európai Védjegyhivatal www.ohim.eu

 • az Európai Védjegyhivatal hivatalos honlapja. A hivatal által kiadott védjegy az egész Európai Unió területén védelmet nyújt adott termékre vonatkozóan. Az ehhez szükséges információk megtalálhatóak a honlapon.


Ezer Év Törvényei www.1000ev.hu

 • a honlap azzal büszkélkedhet, hogy ezer esztendő törvényalkotásának gyümölcseit teszi elérhetővé a számukra digitális formában a Complex Kiadó gondozásában.


Földhivatali Információs Rendszer www.takarnet.hu

 • ezen honlap segítségével a regisztrált tagok a földhivatali szolgáltatásokat tudják igénybe venni online rendszeren keresztül


Fórum Média Kiadó Kft. www.forum-media.hu

 • több mint 7 esztendeje sikeresen jelentet meg Magyarországon szakkönyveket és hírleveleket a munkajog, a munkavédelem, az adózás és a cégvezetés területén. Tevékenységük alapvető célja, hogy olyan magas színvonalú, szakmailag kifogástalan, jól értelmezhető és könnyen alkalmazható ismeretanyagot hozzanak létre, amelynek birtokában ügyfelük jelentős idő- és költségmegtakarítás mellett teljes biztonsággal meg tud felelni a legszigorúbb jogi előírásoknak.


Független Rendészeti Panasztestület www.panasztestulet.hu

 • 2008. január 1-jétől működő szervezet, amely a Rendőrségről szóló törvény rendelkezése alapján jött létre. Ezen független jogi fórumnak a célja, hogy kollektív testületként kivizsgálja a hozzá beérkezett panaszok alapján a sérelmes, illetve annak vélt rendőri intézkedéseket. A testület nem minősül hatóságnak.


HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. www.hvgorac.hu

 • jogi szakkiadó, amelynek honlapján megtalálhatóak kiadványaik, arról szóló ismertetővel együtt


Igazságügyi Hivatal www.kih.gov.hu

 • az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) felügyelete alatt működő szervezet tevékenységi köre folyamatosan bővült, 2007. január 1-je óta az IH hat szakterületért felel: pártfogó felügyelői tevékenység, büntetőügyekben alkalmazható közvetítő tevékenység (mediáció), jogi segítségnyújtó tevékenység, áldozatsegítő tevékenység, kárpótlási, kárrendezési tevékenység, lobbitevékenységről szóló törvény végrehajtása. Fenti hat szakterületről részletes tájékoztatás található a honlapon


Ingatlanjogi Tanácsadó Rovat www.ingatlanjog.hu

 • az ingatlanjoggal kapcsolatos összes információ megtalálható itt, ingatlanjoggal foglalkozó ügyvédi irodák elérhetőségei, fórumok, jogszabályok, kérdések és válaszok az ingatlanjoggal kapcsolatban.


Ingyenes Céginformáció www.e-cegjegyzek.hu

 • az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat honlapja, amelyről online ingyenesen lekérdezhetőek a megyei cégbíróságoknál cégjegyzékben vezetett cégekről a honlapon felsorolt adatok


Jog Honlap www.jog.lap.hu

 • átfogó honlap a joggal kapcsolatos tudnivalókról, több száz honlap érhető el erről a webhelyről. Többek között ügyvédi irodák, állami szervek, mediátor irodák, hatóságok, ügyészségek, bíróságok, közjegyzők elérhetőségeit tartalmazza a honlap, de megtalálhatóak a jogi könyvek, jogi irodalom, jogi szaklapok, jogi könyvkiadók honlapjainak címe is. Az egyik legszélesebb körű oldal, amely a joggal, és az azokhoz tartozó témákkal foglalkozik


Jogi Fórum www.jogiforum.hu

 • naprakész internetes portál a jogi vonatkozású témákkal kapcsolatban; többek között publikációk, rendezvények, hírlevelek, törvénytárak találhatóak az oldalon, ezen kívül szolgáltatásnyújtás igénybevételének segítségeként ügyvédi irodák, állami szervek címei, stb.


Jogi Linkcenter www.jog.linkcenter.hu

 • az egyik legátfogóbb, legkomplexebb honlap, ahonnan a jog területén belül, illetve az ahhoz kapcsolódó oldalakra el tud látogatni a felhasználó. Részletesen, átláthatóan vannak rendszerezve a linkek elsősorban jogterület, de ezen kívül több szempont szerint.


Jogismeret Alapítvány www.jogismeret.hu

 • kiemelkedően közhasznú szervezetként szolgálja az Alapítvány a hazai jogi ismeretterjesztést, jogi kutatást, jogi információhoz jutást. Az alapítvány tevékenységének fő iránya a jogász szakemberek működésének szervezése, segítése, keretbe foglalása a nem-jogász jogalkalmazók támogatására.


Jogtipródó www.jogtiprodo.hu

 • A Jogtipródó a Magyar Ügyvédek Érdekvédelmi Szervezetének (MÉSZ) internetes újságja. Céljuk, hogy a közélet, közigazgatás, jogalkotás és jogalkalmazás rangos üggyé váljon. A lap ennek műhelye kíván lenni.


Kormányzati Portál www.magyarorszag.hu

 • az állampolgárok részére ügyfélszolgálatként funkcionál a honlap, amely segít eligazodást nyerni többek között a jogszabályokban, a közigazgatásban, stb.

 • link a jogszabályokhoz: www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso


Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala www.nyilvantarto.hu

 • KEKKH a költségvetési működés folytonossága érdekében a Távközlési Szolgálat és a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal feladatainak átvételével a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal bázisán alakult meg.
  A KEKKH a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal, a Távközlési Szolgálat, valamint a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal általános jogutódja. Feladatait, hatáskörét részletesen ismerteti a honlap, illetve széleskörű tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére lehetőségeikről.
Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu

 • Központi Statisztikai Hivatal hivatalos honlapja, amelyen a KSH bemutatkozása mellett megtalálható minden olyan adat, táblázat, gyűjtemény, kiadvány, amelyet a KSH állított össze az összegyűjtött adatai alapján


Legfelsőbb Bíróság www.lb.hu

 • a Legfelsőbb Bíróság honlapja, minden információval, amelyet a bíróságról tudni kell. Többek között a bírósági rendszerről, a bíróság történetéről, szervezetéről, összetételéről, kollégiumairól, vezetőiről találhatunk információkat; ezen kívül jogegységi határozatok, elvi döntések, állásfoglalások, kollégiumi vélemények, egyéb határozatok is megtalálhatóak a honlapon.


Lex mercatoria www.lexmercatoria.hu

 • a Kereskedelmi Határozatok Kritikai Szemléje az első magyar internetes üzleti jogi döntvénytár, amelyet a gyakorló jogászok töltenek meg tartalommal. A honlap naprakészen mutatja be az élő magyar kereskedelmi jogot, egyúttal a jogásztársadalom korrekt szakmai vitafórumául szolgál, lehetőséget nyújt ugyanis a közzétett határozatok szakmai kommentálására is.


Magyar Faktoring Szövetség www.faktoringszovetseg.hu

 • Szövetségbe tömörült vállalatok tevékenységük középpontjába a következő célokat állították: állást kívánnak foglalni minden olyan kérdésben, ami érinti a faktoring tevékenységet Magyarországon. Elsősorban a stabil jogi és számviteli háttér biztosításában igyekszenek közreműködni, és intenzív lobbimunkával hívják fel a figyelmet erre a fiatal üzletágra.


Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara www.miszk.hu

 • Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény hozta létre az igazságügyi szakértői kamarákat, köztestületként a törvény által meghatározott közfeladatokat látja el, önkormányzatban nyilvántartott tagsággal rendelkezik és feladatait önigazgatás útján teljesíti. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) védi a szakértők érdekeit, tekintélyét, országos jelentőségű, illetve a területi kamarák hatáskörét meghaladó ügyekben képviseli tagjait és testületeit


Magyar Helsinki Bizottság www.helsinki.hu

 • A Magyar Helsinki Bizottság figyelemmel kíséri a nemzetközi emberi jogi dokumentumokban biztosított emberi jogok magyarországi érvényesülését, és a közvélemény tájékoztatása mellett jogi segítséget nyújt mindazoknak, akik a Bizottság tevékenységi körébe tarozó jogsérelemmel fordulnak hozzá. Erőfeszítéseket tesz, hogy a hazai jogszabályokban következetesen érvényesüljenek az emberi jogi normák. Működési területén elősegíti a jogi oktatást és továbbképzést Magyarországon és a régióban. Tevékenységének két fő területe a menekülők és a más nemzetközi egyezmények alapján oltalomra szoruló külföldiek jogainak védelme, továbbá a rendvédelmi szervek és az igazságszolgáltatás működésének nyomon követése. Megkülönböztetett figyelmet fordít a fogva tartottak helyzetére, a védelemhez való jog és a törvény előtti egyenlőség elvének tényleges érvényesülésére.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó www.mhk.hu

 • a Kiadó hivatalos internetes oldala, a honlap az új kiadások részletes ismertetése mellett rengeteg programra, eseményre hívja fel az odalátogatók figyelmét, ezen kívül az Online Közlönybolt szolgáltatáson megrendelhető, illetve letölthetőek a Közlöny számai, kiadványai


Magyar Közlöny Online www.magyarkozlony.hu

 • a Magyar Közlönyök elektronikus formában elmentett változatai találhatóak a honlapon, amelyek letölthetőek a 2000. évig visszamenőleg


Magyar Köztársaság Bíróságai www.birosag.hu

 • összefoglaló honlap a magyar bíróságok szervezetéről, azoknak illetékességéről az állampolgárok részére. A honlapon megtalálhatóak a magyar bírósági szervezetrendszer keretén belül működő összes bíróság elérhetősége, címe; továbbá az állampolgárok részére ismeretnyújtás, amely a bíróságok működését, szervezetét illeti, jogi kifejezések mindenki számára érthetővé tétele


Magyar Köztársaság Ügyészsége www.mklu.hu

 • hasonló oldal a birosagok.hu-hoz, csak ez az oldal az ügyészséget mutatja be roppant körültekintően, részletesen, egészen a történetiségtől kezdve a szervezeti felépítésén, eljárásán keresztül az ügyészségi vezetőkig. Természetesen az ügyészi szervezethez, az ügyészi munkához kapcsolódó jogszabályok itt is ismertetésre kerülnek.


Magyar Szabadalmi Hivatal www.mszh.hu

 • a Magyar Szabadalmi Hivatal szervezetéről, működéséről részletes információkkal rendelkezik a honlap, továbbá ügyfélszolgálati funkciót lát el. Ezen kívül segít eligazodást nyerni a szellemi alkotások jogának területén
Magyar Ügyvéd Portál www.ugyved.net

 • az internetes portálon rengeteg ügyvéd, ügyvédi iroda címe, elérhetősége megtalálható, továbbá segítségnyújtásképpen jogterület szerint is kereshető ügyvéd. Ezen kívül állásajánlatok is szerepelnek a honlapon.


Magyar Ügyvédi Kamara www.magyarugyvedikamara.hu

 • széles körű tájékoztatást nyújt a kamara szervezetéről, az ügyvédi tevékenységről, illetve az ehhez tartozó jogszabályokról. Ezen kívül olvashatóak a honlapon az Ügyvédi Kamara által kiadott állásfoglalások, ajánlások, iránymutatások, illetve ösztöndíjak, pályázatok, képzések, oktatások az ügyvédek számára.


Matarka www.matarka.hu

 • Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa


Mediátorok www.mediator.web007.hu

 • a konfliktuskezelő mediátorok, mediátor irodák elérhetőségeit, címeit tartalmazza a honlap, továbbá a mediátor intézményéhez kapcsolódó jogszabályokat, jogi irodalmat, jogi képzés, ezen kívül angol nyelvű honlapokat is a témához kapcsolódóan


MTA Jogtudományi Intézete www.mta-jti.hu

 • az Intézet alapvető feladata a jogtudományok korszerű művelése és továbbfejlesztése, továbbá a kutatómunka eredményeivel a jogalkotás, a jogalkalmazás, a jogi oktatás és továbbképzés támogatása. A kutatási tevékenység az MTA által jóváhagyott három évre szóló kutatási terven alapul. Az Intézet munkatársai számos hazai és külföldi projektben működnek közre, több külföldi és hazai egyetemmel, kutatóhellyel folytatnak közös kutatásokat.


Munkajog www.munkajog.hu

 • ezen a honlapon megtalálható minden, ami a munkajoggal kapcsolatos, többek között jogszabályok, munkavédelem, munkaügyi ellenőrzés, munkajogi kérdések, válaszok


Munkajogtár http://www.legjob.hu/main.phtml?page=munkajogtar

 • a legjob.hu internetes portál keretén belül működő munkajogtár munkajogi kérdésekhez, problémákhoz kapcsolódó publikációkon keresztül segít eligazodást nyerni e jogterületen belül


Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda www.neki.hu

 • a Másság Alapítvány 1993-ban alakult meg abból a célból, hogy működtesse a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodát (NEKI). Az Alapítvány jogi személy, független az államtól, pártoktól, politikai szervezetektől, és más civil szervezetektől, 1998 óta közhasznú. A NEKI 1994 januárjában kezdte meg működését a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védelme céljából. A NEKI volt hazánkban az első professzionális civil kisebbségi jogvédő iroda.


Nemzeti Hírháló www.nemzetihirhalo.hu

 • naprakész hírekről kaphatunk folyamatos tájékoztatást e-mail postafiókunkra regisztráció után


Nemzeti Jogvédő Alapítvány www.nja.hu/index.php

 • Nemzeti Jogvédő Szolgálat útján jogi segítséget nyújtson a Magyarországon, vagy a világ bármely táján élő, magyar nemzeti közösség azon tagjainak és szervezeteinek, akiket és amelyeket nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozásuk, világnézetük, vagy a magyarság érdekében kifejtett tevékenységük miatt emberi, állampolgári vagy alkotmányos jogokat érintő bármilyen jogsérelem, illetve hátrányos megkülönböztetés ér, vagy akikkel, illetve amelyekkel szemben a fentiek miatt törvényhozói vagy törvénykezési – különösen büntetőjogi, szabálysértési vagy polgári jogi felelősség megállapítását célzó - eljárást indítottak.

 • .

Önkormányzati Közigazgatási Információs Rendszer www.kozinfo.hu

 • a honlap keresőprogramként funkcionál, amelynek segítségével bárki a kikeresett önkormányzatról, vagy régióról a szükséges adatokat megtudhatja.


On-line Újságos Stand www.ujsag.lap.hu

 • a honlap gyűjtőoldalként funkcionál, amely a regisztrált újságokat rendszerbe szedi típusuk alapján, így többek között napi-, heti-, havilap, továbbá magazinok stb. szerint; ezáltal segít az olvasónak könnyen elérhetővé tenni az általa keresett újságot, illetve annak honlapját


Országgyűlési Biztos Hivatala www.obh.hu

 • történeti ismertető az ombudsman intézményéről, továbbá a négy biztos külön honlapja megnyitható erről az oldalról, amely oldalak részletes információkat tartalmaznak a biztosok tevékenységéről

Országgyűlés www.parlament.hu

 • csupán példálózó jelleggel az alábbiakról kaphatunk információt a honlapon: Országgyűlésről, képviselőkről, frakciókról, tisztségviselőkről, házbizottságról, bizottságokról, jegyzőkönyvekről, az OGY feladatairól, törvényalkotásról, parlamenti ellenőrzésről, az OGY működéséről, Házszabályzatról, szavazásokról, stb. Ez a felsorolás is jól szemlélteti, hogy bárki választ kaphat, akinek az Országgyűlés működésével, felépítésével kapcsolatban merül fel kérdése.


Opten www.opten.hu

 • az Opten célja a vállalkozások, a költségvetési intézmények és a non-profit szervezetek kiszolgálása megbízható gazdasági, marketing és jogi információkkal, valamint a lehető legpontosabb és legteljesebb körű cég-, követelés- és pénzügyi beszámoló adatok (5 évre visszamenőleg) szolgáltatása.


Országos Rádió- és Televízió Testület www.ortt.hu

 • az ORTT ügyrendjéről, szervezetéről, működéséről széleskörű tájékoztatást találhatunk a honlapon, továbbá a Panaszbizottság eljárásáról is minden szükséges információ megtalálható, ezen kívül határozatok, vonatkozó jogszabályok, pályázatok is szerepelnek a honlapon


Országos Választási Iroda www.valasztas.hu

 • minden hasznos információ megtalálható az állampolgárok számára ezen a honlapon, amely a választásokkal kapcsolatos, így a parlamenti-, önkormányzati-, EU-, népszavazásokról széleskörű tájékoztatást nyújt a honlap.


Társaság a Szabadságjogokért www.tasz.hu

 • jogvédő és jogfejlesztő non-profit szervezet. Államhatalmi szervektől és pártoktól függetlenül működik, pénzügyi forrásait nagyrészt alapítványok biztosítják, tevékenységét nagytekintélyű tanácsadók segítik. Fő célkitűzése, hogy az Alkotmányban és a nemzetközi egyezményekben deklarált alapvető jogok és jogelvek érvényesüljenek Magyarországon. Tevékenységünket olyan jogterületekre összpontosítjuk, ahol gyakoriak a jogsértések, és az áldozatok különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak.

 •  

Ügyvédi irodák www.ugyved.lap.hu

 • hasonló oldal, mint a Magyar Ügyvéd Portál. Ez egy gyűjtő honlap, ahonnan a regisztrált ügyvédek, ügyvédi irodák, igazságügyi szakértők saját honlapjai elérhetőek.


Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület www.argus.org.yu

 • Az egyesület az első szerbiai magyar kisebbségvédelmi egyesület. Alapvető tevékenységét a kisebbségekhez, különösen a nemzeti, etnikai és vallási kisebbségekhez tartozók egyéni és kollektív jogainak megvalósítása területén (a gazdaság, a kultúra, az oktatás, anyanyelvhasználat, hagyományápolás stb. terén) fejti ki. Különös figyelemmel kíséri - elemzéseket készít és kutatásokat végez, valamint megvitatja - a nemzeti kisebbségek jogainak megvalósulását Szerbiában és Vajdaságban és erről jelentést készít.


Védjegy www.vedjegy.lap.hu

 • a védjegy.lap.hu internetes portálon megtalálhatjuk azokat az információkat, amelyek segítséget nyújtanak eligazodni abban, hogy a találmányokat, újdonságokat hol kell bejelenteni, erre vonatkozóan milyen hatóságokhoz, hivatalokhoz fordulhatunk kérelmünkkel, mi a jogi útja, módja annak, hogy levédessünk valamilyen terméket.