A+ | A- | Alap
2018. március 21.  
Advertisement
Kezdőlap
Információk
Kapcsolat
Weblaptérkép
Jogvédő Hírek
Tárgyalási Napló
Nemzeti Vagyonvédelmi Munkacsoport
A Magyar Gárda ügyei
Tanúkat keresünk!
2006. szeptemberi és októberi tüntetések és megtorlások
2007 őszi tüntetések
A Lelkiismeret'88 Csoport ügyei
Történelmi Igazságtétel:
- A Szabadság téri szovjet emlékmű eltávolítása
- Képíró Sándor Csendőr ügye
- Kristóf László jogi rehabilitációja
Budaházy György ügyei
Választás 2006
A váci nemzeti könyvespavilon ügyirata
Képes Krónika ügy
Kisebbségi Jogvédő Intézet
Próbaperek a délvidéki magyarok állampolgárságáért
Kvassay hídi ügy
Az egri Markoth Ferenc kórház ügye
2008. április 11-i tüntetések
Videók és Képek

Iratkozzon fel heti hírlevelünkre!
2011.évi NJA közhasznúsági jelentés PDF Nyomtatás E-mail
2012. május 30.

 

Bírósági nyilvántartási szám:14.Kny.2122/2004.  B.A.Z. Megyei Bíróság

Adószám:18446081-1-05

 

 

 

 

 

NEMZETI JOGVÉDŐ ALAPÍTVÁNY

 

 

Székhely: 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 5.

 

Az Alapítvány 2004-ben alakult.

 

 

 

 

 

2011. december 31-i

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Az Alapítvány számviteli beszámolóját külső könyvelő,

az Expert Szám-Adó Kft. végezte.

 

E közhasznúsági jelentést a Nemzeti Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma

2012. május 17-iki ülésén elfogadta.

 

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2012. május 17.                     _________________________

                                                                                    aláírás

 

 

 

I. Számviteli beszámoló

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

1

1

ÉV

 

 

 

adatok E Ft-ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sor

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év (ek)

Tárgyév

szám

helyesbítése

a

b

c

d

E

1

A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)

        151

 

152

2

I.   IMMATERIÁLIS JAVAK

0

 

0

3

II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK

151

 

152

4

III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

 

0

6

B.  Forgóeszközök (7. - 10. sorok)

6830

 

2396

7

I.   KÉSZLETEK

0

 

0

8

II.  KÖVETELÉSEK

926

 

879

9

III.  ÉRTÉKPAPÍROK

0

 

0

10

IV. PÉNZESZKÖZÖK

5904

 

1517

11

C. Aktív időbeli elhatárolások

0

 

0

12

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)

6981

 

            2548 

13

D. Saját tőke (14. - 19. sorok)

        6330

 

            2231

14

I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

200

 

200

15

II.  TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

5189

 

            6131

16

III.  LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

 

0

17

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

 

0

18

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL)

941

 

-4100

19

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

0

 

0

20

E. Céltartalékok

0

 

0

21

F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok)

628

 

317

22

I.    HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

0

 

0

23

II.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

 

0

24

III.  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTEZETTSÉGEK

628

 

317

25

G. Passzív időbeli elhatárolások

23

 

0

26

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)

6981

 

            2548

 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

1

1

ÉV

 

 

adatok E Ft-ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sor

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év (ek)

Tárgyév

szám

helyesbítése

a

b

c

d

E

1

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

8584

 

          4404

    (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)

2

        1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

8326

 

4385

3

           a) alapítótól

0

 

0

4

           b) központi költségvetéstől

0

 

0

5

           c) helyi önkormányzattól

0

 

0

6

           d) egyéb, ebből 1%…………………………

       8245

 

4356

7

        2. Pályázati úton elnyert támogatás

0

 

0

8

        3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

81

 

              29     

9

        4. Tagdíjból származó bevétel

0

 

0

10

        5. Egyéb bevétel

258

 

19

11

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

 

0

12

C. Összes bevétel (A + B)

8584

 

4404

   13

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

7643

 

          8503

     (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

14

          1. Anyagjellegű ráfordítások

6116

 

7432

15

          2. Személyi jellegű ráfordítások

1166

 

657

16

          3. Értékcsökkenési leírás

320

 

184

17

          4. Egyéb ráfordítások

41

 

0

18

          5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

 

0

19

          6. Rendkívüli ráfordítások

0

 

230

20

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

 

0

      (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

21

          1. Anyagjellegű ráfordítások

0

 

0

22

          2. Személyi jellegű ráfordítások

0

 

0

23

          3. Értékcsökkenési leírás

0

 

0

24

          4. Egyéb ráfordítások

0

 

0

25

          5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

 

0

26

          6. Rendkívüli ráfordítások

0

 

0

 

 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

1

1

ÉV

 

 

adatok E Ft-ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sor

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év (ek)

Tárgyév

szám

helyesbítése

a

b

c

d

e

27

   F. Összes ráfordítás (D. + E.)

7643

 

8503

28

  G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)

0

 

0

29

  H. Adófizetési kötelezettség

0

 

0

30

   I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.)

0

 

0

31

  J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.)

941

 

-4099

32

              Tárgyévi eredmény (I. + J.)

       941

 

-4099

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

33

A. Személyi jellegű ráfordítások

                 657

34

       1. Bérköltség

160

35

              ebből:  - megbízási díjak

160

36

                          - tiszteletdíjak

0

37

       2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

468

38

       3. Bérjárulékok

29

39

B. A szervezet által nyújtott támogatások

0

                                             

 

 

II. A költségvetési támogatás felhasználása

 

Az SZJA 1%-ból befolyt bevétel: 4356 ezer Ft

Fenti összeget az Alapítvány a közhasznú célú működésére fordította.

 

 

III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Az Alapítvány vagyona      2010.12.31-én: 6130 ezer Ft

                                       2011.12.31-én: 2548 ezer Ft

azaz 3582. ezer Ft-tal csökkent.

 

A vagyon felhasználását a mérleg és eredmény kimutatás tartalmazza.

 

IV. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

Az Alapítvány cél szerinti juttatást nem nyújtott.

 

 

V. A kapott támogatások mértéke

 

Központi költségvetési szervtől:            -

Elkülönített állami pénzalaptól:             -

Helyi önkormányzattól:                         -

SZJA 1%-ból befolyt összeg:                 4356 ezer Ft

 

Működési célra kapott támogatások:

Magánszemélyektől:                               29   ezer Ft

Vállalkozásoktól:                                      0 ezer Ft

 

VI. Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke

 

Az Alapítvány vezető tisztségviselői 2011. évben nem részesültek juttatásokban.                     A vezető tisztségviselők alapítványi munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végzik.

 

 

VII. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

 

VII./1. Határon túli magyarok emberi jogi védelme

 

Közvetlen vagy közvetett jogi segítségnyújtás a magyar nemzeti közösség azon tagjainak és szervezeteinek, akiket és amelyeket nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozásuk, világnézetük, vagy a magyarság érdekében kifejtett tevékenységük miatt emberi, állampolgári vagy alkotmányos jogokat érintő bármilyen jogsérelem, illetve hátrányos megkülönböztetés ért.

-      Felvidéki jogsértések (Dunaszerdahely)

-      Erdélyi jogsértések  (Kolozsvár)

-      Délvidék jogsértések  (Temerin)

-      Nemzeti jogvédők (saját költségükön történő) emberi jogi megfigyelő utazása:

Kárpátalja, Felvidék, Őrvidék

-      Díjmentes ügyvédi meghallgatás, az alapítvány támogatásával.

-      Jótékonysági rendezvény a Kárpát-medencei magyarok jogaiért.

-      Támogatás a délvidéki mártírok emlékművének felállításához.

www.nja.hu

 

VII./2. Jogvédelem  az emberi jogaikban megsértetteknek

 

-      A Nemzeti Jogvédő Alapítványhoz 2011. január 1. és 2011. december 31. között közel 700 telefonon történt megkeresés történt. Ezek - a véleményük szerint jogsértések áldozatai  -  minden esetben megfelelő tájékoztatásban részesültek.

-      A Nemzeti Jogvédő Alapítványhoz 2011. január 1. és 2012. december 31. között közel 250 postai és email levél érkezett. A levélírók minden esetben tájékoztatást kaptak az általuk kért eljárások menetéről.

 

-      Közel félszáz díjmentes ügyvédi meghallgatás, ügyfélfogadás keretében az ország valamennyi ügyvédpartner irodájában az alapítvány támogatásával.

 

VII./3. „JOGVÉDŐK a nemzet szolgálatában”

-      A Nemzeti Jogvédő Alapítvány gondozásában és kiadásában megjelent  és  jótékonysági rendezvény keretében bemutatásra került a „JOGVÉDŐK a nemzet szolgálatában című, közel 600 oldalas könyv amely bemutatja a 2004. és 2011.közötti nemzeti jogvédelem tevékenységét. 

-      Értékesítési megállapodások a könyv terjesztőivel

-      Könyvbemutatók szervezése

-      Könyvek raktározása és szállítása 

 www.nja.hu

 

VII./4. Fontosabb jogesetek 2011-ben

Jogerős felfüggesztett két bántalmazó rendőrnek

A Fővárosi Ítélőtábla január 26-i tárgyaláson hozott jogerős ítéletében kimondta: „a rendőrök visszaéltek a rendőri hatalommal. Aki hivatalos személyként követ el visszaélést, legyen rendőr, ügyész vagy bíró, az egy jogállamban nem számíthat kíméletre. Nem számíthat arra, hogy az éppen hivatalban lévő parancsnok, miniszter vagy Kormány megvédi” A jogerős ítélet alapján a két rendőr ezért nem maradhat tovább a testületnél. Az ügy sértettjét az Ítélőtábla előtt a Nemzeti Jogvédő Szolgálat részéről dr. Balás István ügyvéd képviselte, az elsőfokú eljárásban és a kártérítési perben dr. Gaudi-Nagy Tamás járt el. R. István kárügyében végül a BRFK perbeli egyezség megkötésére kényszerült, amelynek során közel 2 millió forint kártérítést fizetett a  személyes szabadságoz, testi épség és emberi méltóság védelméhez fűződő személyiségi jogaiban sértett fiatalembernek, és nyilatkozattal adott elégtételt 2010. április elején még a választások előtt. www.nja.hu

Kártérítés a véleménynyilvánítás miatti munkáltatói intézkedésért

Áthelyezte az MSZP-s főnökség, mert a közerkölcsöt sértő homoszexuális parádé ellen "merészelt" tüntetni. Most kártérítést kapott K. Csaba. A Fővárosi Bíróság másodfokú tanácsa ítéletet hirdetett K. Csaba egykori szociális munkás nem vagyoni kártérítés iránt indított perében, amelyet azért indított, mert egy tűntetésen való részvételéért áthelyezték egy másik, számára kedvezőtlen munkaterületre. www.nja.hu

 

Javaslat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

2011 . évi . . .törvény az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról  www.nja.hu

 

Kártérítés a Gyurcsány-korszak rendőri jogsértése miatt

A 2007. október 26-án a budapesti Ferenciek terén elkövetett rendőri jogsértés-sorozat következményeként személyenként 300 ezer forint tőkét és annak kamatait köteles a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) fizetni 7 felperesnek, a Fővárosi Bíróság június 22-ei ítélete alapján. www.nja.hu

 

Közlemény

A nemzeti jogvédők látva az otthonukat elvesztő „devizahitelesek” sok esetben méltánylást érdemlő helyzetét felajánlják, hogy a bajbajutott adósoknak segítséget nyújtanak a hitelező pénzintézetekkel folytatott egyeztetéseikhez. A segítségnyújtás az egyedi szerződések felülvizsgálata alapján történhet és az ajánlat csak a lakó-ingatlanok hitelezésével kapcsolatos lehet.  www.nja.hu

 

Megalázóan alacsony kártérítés a 2006. október 23-án kilőtt szemű tüntetőnek

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú ítéletet helybenhagyva megalázóan alacsony kártérítést állapított meg egy 2006. október 23-án kilőtt szemű tüntetőnek 2011. július 5-én tartott tárgyaláson. A Fővárosi Bíróság a dr. Zétényi Zsolt, ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány elnöke által képviselt Cs. Attila felperesnek a Készenléti Rendőrség alperes ellen kártérítés iránt indított perében meghozott elsőfokú, 28. P. 20.087/2009/22.sz. ÍTÉLETE szerint „ A bíróság megállapítja, hogy alperes azzal a magatartásával, hogy az állományába tartozó rendőr gumilövedék kilövésével maradandó testi fogyatékossággal járó súlyos testi sértést okozott, megsértette felperes jogát a testi épséghez és emberi méltósághoz.   www.nja.hu

 

Sajtótájékoztató a közkegyelemről

A 2006 őszi rendőrterror igazságtétele még várat magára, semmisség helyett közkegyelem kell - összefoglaló a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 2011. július 13-i sajtótájékoztatójáról-   Tovább...  www.nja.hu

 

A népek önrendelkezési joga megoszthatatlan és nélkülözhetetlen

Dr. Éva Mária Barki ügyvéd partner arra  figyelmeztetett, hogy csak ott van autonómia ahol először szeparatizmust követeltek és erről a mai napig nem mondanak le. ( Dél-Tirol, Ferör-szigetek, Aland-szigetek, Katalónia) www.nja.hu

 

 

 

Sajtótájékoztató 

Kinek az érdeke a 2006. őszi rendőrterror bűneinek elévülése?” címmel.

A nemzeti jogvédő felhívta a figyelmet arra, hogy 2011. szeptember 19-én és 20-én elévül a 2006. szeptemberi véres embervadászatokért felelős rendőrparancsnokok büntethetősége, ezért, Morvai Krisztinával, a Legfőbb Ügyészéhez nyújtanak be feljelentést, amelyben kérték Polt Péter legfőbb ügyészt, hogy utasítsa a katonai ügyészséget a 2006 szeptemberi eseményekben részt vevő rendőri parancsnokok meggyanúsítására elöljárói intézkedés elmulasztásának gyanúja miatt. www.nja.hu

 

 

 

 

Az emberi jogi bizottság megküldi az ügyészségnek a Balsai-jelentést

Az emberi jogi bizottság asztalán a Balsai-jelentés. Folytatódik a vita a pártok között a 2006-os események megítéléséről. Az emberi jogi bizottság megküldi az ügyészségnek a Balsai-jelentést. www.nja.hu

 

 

 

Történelmi magyar siker! AUTONÓMIA !

Történelmi magyar siker! Az Európa Tanács támogatja az autonómiát. Dr. Gaudi-Nagy Tamás és Kalmár Ferenc András képviselőnek sikerült elérnie, hogy az Európa Tanács a nemzeti kisebbségek autonómiáját támogató határozatot hozzon. Az autonómiára utaló módosító javaslathoz sikerült többségi támogatást szerezniük magyar országgyűlési képviselőknek az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének őszi ülésszakán a nemzeti szuverenitás és az államiság kérdéséről szóló határozathozatal kapcsán. www.nja.hu

A 2006-os Kossuth téri tüntetők  képviselőinek parádés szereplése a bíróság előtt

 Dr. Grespik László és a Kossuth téri tüntetők nem nyugodtak bele az 5 évvel ezelőtti véres rendőri oszlatások jogellenességét megállapítani nem hajlandó tavalyi ítéletbe. Az ügyvéd képvisel a 2006. okt. 23-i délutáni, az Alkotmány utcától az Astoriáig végrehajtott rendőri oszlatások jogellenességét megállapítani kérő perújításban 173 tüntetőt. G. László és 172 társa felperesek okt. 13-i tárgyalásán a Fővárosi Bíróság Csalogány u. 47. alatti épületében Grespik László jogi képviselő és G. György, az Országgyűlés Emberi Jogi Bizottságának eseti szakértője mint beavatkozó parádésan szerepelt.  www.nja.hu

 

Lesz Kárpát-medencei jogsegély alap

Gaudi-Nagy Tamás javaslatára külön összeget biztosítanak a határon túli magyarok jogsegély-szolgálatára. Orbán Viktor kijelentette, nem fogják tűrni, hogy egyetlen magyart is megfosszanak állampolgárságától. Semjén Zsolt ismertette a külhoni magyar pártokkal közösen aláírt nemzetpolitikai stratégia kereteit. A kormány véget vethet az ellenzéki pártok szakértőit sújtó diszkriminációnak is. Beszámoló a MÁÉRT X. ülésének eredményeiről. A költségvetési törvény 50 millió Ft-ot biztosított. www.nja.hu

 

 

 

Öt év után mondta ki a Fővárosi Bíróság !!!

Öt év után mondta ki a Fővárosi Bíróság a 2006. október 23-i Nádor utcai oszlatás jogellenességét ! A Fővárosi Bíróság meghozott ítéletével H. István felperes keresetének helyt adva, megállapította, 2006. október 23-án a Nádor utcában reggel kialakult spontán tüntetés erőszakos rendőri feloszlatása miatt indult perben, a rendőri oszlatás jogellenességét.  www.nja.hu

 

Bírósági nyilvántartási szám:14.Kny.2122/2004.  B.A.Z. Megyei Bíróság

Adószám:18446081-1-05

 

 

 

 

 

NEMZETI JOGVÉDŐ ALAPÍTVÁNY

 

 

Székhely: 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 5.

 

Az Alapítvány 2004-ben alakult.

 

 

 

 

 

2011. december 31-i

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Az Alapítvány számviteli beszámolóját külső könyvelő,

az Expert Szám-Adó Kft. végezte.

 

E közhasznúsági jelentést a Nemzeti Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma

2012. május 17-iki ülésén elfogadta.

 

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2012. május 17.                     _________________________

                                                                                    aláírás

 

 

 

I. Számviteli beszámoló

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

1

1

ÉV

 

 

 

adatok E Ft-ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sor

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év (ek)

Tárgyév

szám

helyesbítése

a

b

c

d

E

1

A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)

        151

 

152

2

I.   IMMATERIÁLIS JAVAK

0

 

0

3

II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK

151

 

152

4

III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

 

0

6

B.  Forgóeszközök (7. - 10. sorok)

6830

 

2396

7

I.   KÉSZLETEK

0

 

0

8

II.  KÖVETELÉSEK

926

 

879

9

III.  ÉRTÉKPAPÍROK

0

 

0

10

IV. PÉNZESZKÖZÖK

5904

 

1517

11

C. Aktív időbeli elhatárolások

0

 

0

12

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)

6981

 

            2548 

13

D. Saját tőke (14. - 19. sorok)

        6330

 

            2231

14

I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

200

 

200

15

II.  TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

5189

 

            6131

16

III.  LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

 

0

17

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

 

0

18

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL)

941

 

-4100

19

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

0

 

0

20

E. Céltartalékok

0

 

0

21

F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok)

628

 

317

22

I.    HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

0

 

0

23

II.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

 

0

24

III.  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTEZETTSÉGEK

628

 

317

25

G. Passzív időbeli elhatárolások

23

 

0

26

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)

6981

 

            2548

 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

1

1

ÉV

 

 

adatok E Ft-ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sor

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év (ek)

Tárgyév

szám

helyesbítése

a

b

c

d

E

1

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

8584

 

          4404

    (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)

2

        1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

8326

 

4385

3

           a) alapítótól

0

 

0

4

           b) központi költségvetéstől

0

 

0

5

           c) helyi önkormányzattól

0

 

0

6

           d) egyéb, ebből 1%…………………………

       8245

 

4356

7

        2. Pályázati úton elnyert támogatás

0

 

0

8

        3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

81

 

              29     

9

        4. Tagdíjból származó bevétel

0

 

0

10

        5. Egyéb bevétel

258

 

19

11

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

 

0

12

C. Összes bevétel (A + B)

8584

 

4404

   13

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

7643

 

          8503

     (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

14

          1. Anyagjellegű ráfordítások

6116

 

7432

15

          2. Személyi jellegű ráfordítások

1166

 

657

16

          3. Értékcsökkenési leírás

320

 

184

17

          4. Egyéb ráfordítások

41

 

0

18

          5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

 

0

19

          6. Rendkívüli ráfordítások

0

 

230

20

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

 

0

      (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

21

          1. Anyagjellegű ráfordítások

0

 

0

22

          2. Személyi jellegű ráfordítások

0

 

0

23

          3. Értékcsökkenési leírás

0

 

0

24

          4. Egyéb ráfordítások

0

 

0

25

          5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

 

0

26

          6. Rendkívüli ráfordítások

0

 

0

 

 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

1

1

ÉV

 

 

adatok E Ft-ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sor

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év (ek)

Tárgyév

szám

helyesbítése

a

b

c

d

e

27

   F. Összes ráfordítás (D. + E.)

7643

 

8503

28

  G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)

0

 

0

29

  H. Adófizetési kötelezettség

0

 

0

30

   I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.)

0

 

0

31

  J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.)

941

 

-4099

32

              Tárgyévi eredmény (I. + J.)

       941

 

-4099

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

33

A. Személyi jellegű ráfordítások

                 657

34

       1. Bérköltség

160

35

              ebből:  - megbízási díjak

160

36

                          - tiszteletdíjak

0

37

       2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

468

38

       3. Bérjárulékok

29

39

B. A szervezet által nyújtott támogatások

0

                                             

 

 

II. A költségvetési támogatás felhasználása

 

Az SZJA 1%-ból befolyt bevétel: 4356 ezer Ft

Fenti összeget az Alapítvány a közhasznú célú működésére fordította.

 

 

III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Az Alapítvány vagyona      2010.12.31-én: 6130 ezer Ft

                                       2011.12.31-én: 2548 ezer Ft

azaz 3582. ezer Ft-tal csökkent.

 

A vagyon felhasználását a mérleg és eredmény kimutatás tartalmazza.

 

IV. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

Az Alapítvány cél szerinti juttatást nem nyújtott.

 

 

V. A kapott támogatások mértéke

 

Központi költségvetési szervtől:            -

Elkülönített állami pénzalaptól:             -

Helyi önkormányzattól:                         -

SZJA 1%-ból befolyt összeg:                 4356 ezer Ft

 

Működési célra kapott támogatások:

Magánszemélyektől:                               29   ezer Ft

Vállalkozásoktól:                                      0 ezer Ft

 

VI. Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke

 

Az Alapítvány vezető tisztségviselői 2011. évben nem részesültek juttatásokban.                     A vezető tisztségviselők alapítványi munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végzik.

 

 

VII. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

 

VII./1. Határon túli magyarok emberi jogi védelme

 

Közvetlen vagy közvetett jogi segítségnyújtás a magyar nemzeti közösség azon tagjainak és szervezeteinek, akiket és amelyeket nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozásuk, világnézetük, vagy a magyarság érdekében kifejtett tevékenységük miatt emberi, állampolgári vagy alkotmányos jogokat érintő bármilyen jogsérelem, illetve hátrányos megkülönböztetés ért.

-      Felvidéki jogsértések (Dunaszerdahely)

-      Erdélyi jogsértések  (Kolozsvár)

-      Délvidék jogsértések  (Temerin)

-      Nemzeti jogvédők (saját költségükön történő) emberi jogi megfigyelő utazása:

Kárpátalja, Felvidék, Őrvidék

-      Díjmentes ügyvédi meghallgatás, az alapítvány támogatásával.

-      Jótékonysági rendezvény a Kárpát-medencei magyarok jogaiért.

-      Támogatás a délvidéki mártírok emlékművének felállításához.

www.nja.hu

 

VII./2. Jogvédelem  az emberi jogaikban megsértetteknek

 

-      A Nemzeti Jogvédő Alapítványhoz 2011. január 1. és 2011. december 31. között közel 700 telefonon történt megkeresés történt. Ezek - a véleményük szerint jogsértések áldozatai  -  minden esetben megfelelő tájékoztatásban részesültek.

-      A Nemzeti Jogvédő Alapítványhoz 2011. január 1. és 2012. december 31. között közel 250 postai és email levél érkezett. A levélírók minden esetben tájékoztatást kaptak az általuk kért eljárások menetéről.

 

-      Közel félszáz díjmentes ügyvédi meghallgatás, ügyfélfogadás keretében az ország valamennyi ügyvédpartner irodájában az alapítvány támogatásával.

 

VII./3. „JOGVÉDŐK a nemzet szolgálatában”

-      A Nemzeti Jogvédő Alapítvány gondozásában és kiadásában megjelent  és  jótékonysági rendezvény keretében bemutatásra került a „JOGVÉDŐK a nemzet szolgálatában című, közel 600 oldalas könyv amely bemutatja a 2004. és 2011.közötti nemzeti jogvédelem tevékenységét. 

-      Értékesítési megállapodások a könyv terjesztőivel

-      Könyvbemutatók szervezése

-      Könyvek raktározása és szállítása 

 www.nja.hu

 

VII./4. Fontosabb jogesetek 2011-ben

Jogerős felfüggesztett két bántalmazó rendőrnek

A Fővárosi Ítélőtábla január 26-i tárgyaláson hozott jogerős ítéletében kimondta: „a rendőrök visszaéltek a rendőri hatalommal. Aki hivatalos személyként követ el visszaélést, legyen rendőr, ügyész vagy bíró, az egy jogállamban nem számíthat kíméletre. Nem számíthat arra, hogy az éppen hivatalban lévő parancsnok, miniszter vagy Kormány megvédi” A jogerős ítélet alapján a két rendőr ezért nem maradhat tovább a testületnél. Az ügy sértettjét az Ítélőtábla előtt a Nemzeti Jogvédő Szolgálat részéről dr. Balás István ügyvéd képviselte, az elsőfokú eljárásban és a kártérítési perben dr. Gaudi-Nagy Tamás járt el. R. István kárügyében végül a BRFK perbeli egyezség megkötésére kényszerült, amelynek során közel 2 millió forint kártérítést fizetett a  személyes szabadságoz, testi épség és emberi méltóság védelméhez fűződő személyiségi jogaiban sértett fiatalembernek, és nyilatkozattal adott elégtételt 2010. április elején még a választások előtt. www.nja.hu

Kártérítés a véleménynyilvánítás miatti munkáltatói intézkedésért

Áthelyezte az MSZP-s főnökség, mert a közerkölcsöt sértő homoszexuális parádé ellen "merészelt" tüntetni. Most kártérítést kapott K. Csaba. A Fővárosi Bíróság másodfokú tanácsa ítéletet hirdetett K. Csaba egykori szociális munkás nem vagyoni kártérítés iránt indított perében, amelyet azért indított, mert egy tűntetésen való részvételéért áthelyezték egy másik, számára kedvezőtlen munkaterületre. www.nja.hu

 

Javaslat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

2011 . évi . . .törvény az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról  www.nja.hu

 

Kártérítés a Gyurcsány-korszak rendőri jogsértése miatt

A 2007. október 26-án a budapesti Ferenciek terén elkövetett rendőri jogsértés-sorozat következményeként személyenként 300 ezer forint tőkét és annak kamatait köteles a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) fizetni 7 felperesnek, a Fővárosi Bíróság június 22-ei ítélete alapján. www.nja.hu

 

Közlemény

A nemzeti jogvédők látva az otthonukat elvesztő „devizahitelesek” sok esetben méltánylást érdemlő helyzetét felajánlják, hogy a bajbajutott adósoknak segítséget nyújtanak a hitelező pénzintézetekkel folytatott egyeztetéseikhez. A segítségnyújtás az egyedi szerződések felülvizsgálata alapján történhet és az ajánlat csak a lakó-ingatlanok hitelezésével kapcsolatos lehet.  www.nja.hu

 

Megalázóan alacsony kártérítés a 2006. október 23-án kilőtt szemű tüntetőnek

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú ítéletet helybenhagyva megalázóan alacsony kártérítést állapított meg egy 2006. október 23-án kilőtt szemű tüntetőnek 2011. július 5-én tartott tárgyaláson. A Fővárosi Bíróság a dr. Zétényi Zsolt, ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány elnöke által képviselt Cs. Attila felperesnek a Készenléti Rendőrség alperes ellen kártérítés iránt indított perében meghozott elsőfokú, 28. P. 20.087/2009/22.sz. ÍTÉLETE szerint „ A bíróság megállapítja, hogy alperes azzal a magatartásával, hogy az állományába tartozó rendőr gumilövedék kilövésével maradandó testi fogyatékossággal járó súlyos testi sértést okozott, megsértette felperes jogát a testi épséghez és emberi méltósághoz.   www.nja.hu

 

Sajtótájékoztató a közkegyelemről

A 2006 őszi rendőrterror igazságtétele még várat magára, semmisség helyett közkegyelem kell - összefoglaló a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 2011. július 13-i sajtótájékoztatójáról-   Tovább...  www.nja.hu

 

A népek önrendelkezési joga megoszthatatlan és nélkülözhetetlen

Dr. Éva Mária Barki ügyvéd partner arra  figyelmeztetett, hogy csak ott van autonómia ahol először szeparatizmust követeltek és erről a mai napig nem mondanak le. ( Dél-Tirol, Ferör-szigetek, Aland-szigetek, Katalónia) www.nja.hu

 

 

 

Sajtótájékoztató 

Kinek az érdeke a 2006. őszi rendőrterror bűneinek elévülése?” címmel.

A nemzeti jogvédő felhívta a figyelmet arra, hogy 2011. szeptember 19-én és 20-én elévül a 2006. szeptemberi véres embervadászatokért felelős rendőrparancsnokok büntethetősége, ezért, Morvai Krisztinával, a Legfőbb Ügyészéhez nyújtanak be feljelentést, amelyben kérték Polt Péter legfőbb ügyészt, hogy utasítsa a katonai ügyészséget a 2006 szeptemberi eseményekben részt vevő rendőri parancsnokok meggyanúsítására elöljárói intézkedés elmulasztásának gyanúja miatt. www.nja.hu

 

 

 

 

Az emberi jogi bizottság megküldi az ügyészségnek a Balsai-jelentést

Az emberi jogi bizottság asztalán a Balsai-jelentés. Folytatódik a vita a pártok között a 2006-os események megítéléséről. Az emberi jogi bizottság megküldi az ügyészségnek a Balsai-jelentést. www.nja.hu

 

 

 

Történelmi magyar siker! AUTONÓMIA !

Történelmi magyar siker! Az Európa Tanács támogatja az autonómiát. Dr. Gaudi-Nagy Tamás és Kalmár Ferenc András képviselőnek sikerült elérnie, hogy az Európa Tanács a nemzeti kisebbségek autonómiáját támogató határozatot hozzon. Az autonómiára utaló módosító javaslathoz sikerült többségi támogatást szerezniük magyar országgyűlési képviselőknek az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének őszi ülésszakán a nemzeti szuverenitás és az államiság kérdéséről szóló határozathozatal kapcsán. www.nja.hu

A 2006-os Kossuth téri tüntetők  képviselőinek parádés szereplése a bíróság előtt

 Dr. Grespik László és a Kossuth téri tüntetők nem nyugodtak bele az 5 évvel ezelőtti véres rendőri oszlatások jogellenességét megállapítani nem hajlandó tavalyi ítéletbe. Az ügyvéd képvisel a 2006. okt. 23-i délutáni, az Alkotmány utcától az Astoriáig végrehajtott rendőri oszlatások jogellenességét megállapítani kérő perújításban 173 tüntetőt. G. László és 172 társa felperesek okt. 13-i tárgyalásán a Fővárosi Bíróság Csalogány u. 47. alatti épületében Grespik László jogi képviselő és G. György, az Országgyűlés Emberi Jogi Bizottságának eseti szakértője mint beavatkozó parádésan szerepelt.  www.nja.hu

 

Lesz Kárpát-medencei jogsegély alap

Gaudi-Nagy Tamás javaslatára külön összeget biztosítanak a határon túli magyarok jogsegély-szolgálatára. Orbán Viktor kijelentette, nem fogják tűrni, hogy egyetlen magyart is megfosszanak állampolgárságától. Semjén Zsolt ismertette a külhoni magyar pártokkal közösen aláírt nemzetpolitikai stratégia kereteit. A kormány véget vethet az ellenzéki pártok szakértőit sújtó diszkriminációnak is. Beszámoló a MÁÉRT X. ülésének eredményeiről. A költségvetési törvény 50 millió Ft-ot biztosított. www.nja.hu

 

 

 

Öt év után mondta ki a Fővárosi Bíróság !!!

Öt év után mondta ki a Fővárosi Bíróság a 2006. október 23-i Nádor utcai oszlatás jogellenességét ! A Fővárosi Bíróság meghozott ítéletével H. István felperes keresetének helyt adva, megállapította, 2006. október 23-án a Nádor utcában reggel kialakult spontán tüntetés erőszakos rendőri feloszlatása miatt indult perben, a rendőri oszlatás jogellenességét.  www.nja.hu

 
< Előző   Következő >
buy generic bactrimn online http://infopillsrx.com/buy-generic-bactrim-cheap.html
metronidazole cost at http://bestpillsforsale.com
buy ivermectin
buy wellbutrin online

Nemzeti Jogvédő Alapítvány © 2010. - Legfrisebb jogvédő hírek, magyar nemzeti jogvédelem