A+ | A- | Alap
2018. április 20.  
Advertisement
Kezdőlap
Információk
Kapcsolat
Weblaptérkép
Jogvédő Hírek
Tárgyalási Napló
Nemzeti Vagyonvédelmi Munkacsoport
A Magyar Gárda ügyei
Tanúkat keresünk!
2006. szeptemberi és októberi tüntetések és megtorlások
2007 őszi tüntetések
A Lelkiismeret'88 Csoport ügyei
Történelmi Igazságtétel:
- A Szabadság téri szovjet emlékmű eltávolítása
- Képíró Sándor Csendőr ügye
- Kristóf László jogi rehabilitációja
Budaházy György ügyei
Választás 2006
A váci nemzeti könyvespavilon ügyirata
Képes Krónika ügy
Kisebbségi Jogvédő Intézet
Próbaperek a délvidéki magyarok állampolgárságáért
Kvassay hídi ügy
Az egri Markoth Ferenc kórház ügye
2008. április 11-i tüntetések
Videók és Képek

Iratkozzon fel heti hírlevelünkre!
Április 19-én 9 órakor másodfokú döntés a Budaházy-Hunnia ügyben- legyünk ott minél többen!
2018. április 18.
Közel tíz keserves év, sokesztendős rabság és meghurcoltatás, és közel 150 tárgyalási nap után elérkezett a napja annak, hogy a Fővárosi Ítélőtábla (1055 Budapest, Markó u. 16.), Díszterem) meghozza a másodfokú döntést a terrorcselekmény és más bűncselekmények miatt egy törvénytelen elsőfokú ítélettel összesen 125 év fegyházra ítélt Budaházy György és 16 társa ügyében. Mindezek az évek emberfeletti megpróbáltatást jelentettek a vádlottaknak, hozzátartozóiknak (köztük 25 gyermek) és védőik számára. Ők minden tőlük telhetőt megtettek: a törvényes határozat most már csak egyedül a bíróságon múlik.

Legyünk ott a tárgyaláson minél többen, mutassunk a meghurcoltakkal szolidaritást !

A hazafias közösség számára Budaházyék sorsának tisztességes rendezése alapvető elvi kérdés, amelyet ha jogi mederben nem sikerül most csütörtökön elérni egy törvényes felmentő ítélettel, akkor a közkegyelem megkerülhetetlen és mielőbbi feladata lesz a nemzeti radikális közösség százezreinek támogatását a mostani választáson elnyerő kormánytöbbség számára.

És közben persze ne felejtsük: közben folyamatban van a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) feljelentése kapcsán a nyomozás a Budaházy-Hunnia ügy elsőfokú ítéletét övező bírói és ügyészi bűncselekmények gyanúja miatt...

A Budaházy-Hunnia ügy részletei 52 percben a legilletékesebb tolmácsolásában.

A másodfokú döntés előtti esélylatolgatásom Budaházy Györggyel 5 percben itt látható:
 
Folytatódik a nyomozás a Budaházy-Hunnia büntetőper elsőfokú ítéletét övező hivatali bűncselekmények miatt
2018. április 13.


Nemzeti Jogvédő Szolgálat közleménye (www.njsz.hu)
2018. április 13.
kiadta: dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető


Március elején adtunk hírt arról, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség Kaposvári Regionális Osztálya a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) feljelentése kapcsán már 2018. február 19-én elrendelte a nyomozást a Budaházy-Hunnia ügy elsőfokú ítéletét övező bírói és ügyészi bűncselekmények gyanúja miatt. Most a pár nappal később megszüntetett nyomozás tovább folytatását rendelte el a nemzeti jogvédők indítványa nyomán a Központi Nyomozó Főügyészség.

Az NJSZ feljelentés alapján indult nyomozást egy szűk hónappal később alaptalan indokokkal, érdemi kivizsgálás nélkül megszüntették.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat nem nyugodott bele a nyomozás megszüntetésébe és március végén felülvizsgálati indítvánnyal élt, amelyben részletesen összefoglalta azokat bizonyító erejű tényeket és bizonyítékokat, amelyek a nyomozás folytatását megalapozzák és egyúttal indítványozta az érintett bírók, ülnökök, ügyészek és bírósági alkalmazottak tanúként történő kihallgatását, továbbá azon vádlottakét és védőkét, akik igazolni tudják, hogy az ítélet kiadmánya a lemondott tanácselnök bíró, dr. Kenéz Andrea bírói jogállásának megszűnése napját követő két hétben nem állt rendelkezésre.

A dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető által jegyzett indítvány rámutatott, hogy a megszüntető határozat arra semmiféle választ nem adott, hogy miképpen lehetséges az, hogyha az ítélet a tanácsvezető bírónő utolsó munkanapján már megvolt, akkor miért nem tudták azt még hetekig kiadni a vádlottaknak és védőiknek?

Az egyik vádlott három hangfelvételét csatoltuk, amely bizonyítja, hogy 2017. május 9-én a kezelő irodán azt a választ adták neki, hogy nincs még írásba foglalt ítélet.
Az ügyészség tudomására hoztunk egy olyan sajtótudósítást, amely 2017 május elején készült a Fővárosi Törvényszék sajtó-szóvivőjével, aki - arra válaszolva, hogy mi a helyzet az ítélettel az eljáró bírónő felmondását követően - azt mondta, hogy "ez kényes kérdés", nem azt, hogy ezzel nincs probléma, mert kész az ítélet, ez is arra utal, hogy nem volt kész az ítélet.

A megszüntető határozatban nem adtak meggyőző választ, hogy miként kerülhetett a 2017 május közepén kézbesített elsőfokú írásos ítéletbe, a szóbeli ítélethirdetés indokolásában említett egyik jelentős tényállási elemmel rendre ellentétes megállapítás.
A bíróság szóbeli indokolásában ugyanis kijelentette, hogy azt nem lehetett megállapítani, hogy a cselekmények során az elkövetőknek volt-e valamilyen konkrét mértékű károkozási szándéka. Ezzel szemben az írásbeli ítéletben szereplő ítéleti tényállás minden pontja azzal kezdődik, hogy "azzal a céllal, hogy 50.000 Ft-ot meghaladó kárt okozzanak..." a vádlottak különböző cselekményeket követtek el.

Kifogásoltuk, hogy azon botrányos tényt, hogy az utolsó tárgyalási etap bírósági jegyzőkönyve az ügy ügyészének elektronikus dokumentumába szerkesztve került kiadásra - azt igazolva, hogy az az ügyész gépén születhetett -, azzal próbálta az ügyészség bagatellizálni, hogy az ügyész digitálisan megküldött vádbeszédének fájljából alakították azt át. Így egyrészt adósak a válasszal, hogy miképpen készülhetett egy bírósági jegyzőkönyv egy ügyészi iratból? Ez inkább a gyanút támasztja alá. Másrészt az ominózus jegyzőkönyv fájl születésének időpontja nemhogy az ügyészi vádbeszéden, de még az ítélethirdetés időpontján is túl van egy hónappal, ami a határozatban szereplő magyarázatot kizárja.

A nemzeti jogvédők indítványa arra is rámutatott, hogy nem vizsgálták azt a felettébb gyanús körülményt, hogy a kb. öt óra időtartamú ítélethirdetés során a jelen levő hallgatóság észlelése szerint az eljáró ügyész nem jegyzetelt semmit (sem papírra, sem a laptopjába), ennek ellenére előre megírt, az akkor hallott ítélet rendelkező részére tételesen reflektáló, mind a 17 vádlottra vonatkozó részletes fellebbezési nyilatkozatot tett úgy, hogy azt felolvasta laptopjából, tehát nem rögtönzött.

Mindez pedig csak úgy történhetett, hogy vagy előre megálmodta az ítélet rendelkező részét minden vádlottra vonatkozóan és ezért volt képes azt előre megírni, vagy – ami viszont bűncselekményt vet fel – előre ismerte az ítélet tartalmát. Utóbbi esetben ráadásul ezt önállóan nem lehet megvalósítani, tehát ez a körülmény felveti az eljáró bírói tanács tagjainak felelősségét is. Arról sem tudunk, hogy az ügyészt és az eljárt bírói tanács tagjait ebben a körben meghallgatták volna, azaz arra rákérdeztek volna, hogy ilyen ítélet kiszivárogtatásról tudnak-e esetlegesen abban közreműködtek-e.

Szerintük, annyira szakszerű volt az ítélethirdetés után azonnal bejelentett fellebbezés, hogy fel sem merülhet, hogy ez azért történhetett, mert tudta előre az ügyész. Miközben éppen ez a körülmény az, ami gyanús és ezt kellett volna kivizsgálni, de ez nem történt meg, az ügyészt láthatóan meg sem hallgatták és a hallgatóság soraiból sem senkit.

Az NJSZ indítványa eredményeképpen április 4-én a Központi Nyomozó Főügyészség a megszüntető határozatot hatályon kívül helyezte és elrendelte a nyomozás folytatását, illetve további nyomozati cselekmények elvégzését.

Ezen örvendetes körülményből az következik, hogy remélhetően végre kihallgatásra kerülnek a koncepciós eljárás eredményeként hozott törvénytelen ítélet születése körüli anomáliákban érintett ügyészek, bírók és bírósági dolgozók. Így végre fény derülhet arra, hogy miként születhetett meg a Budaházyék elleni, gyurcsányi boszorkánykonyhában kitalált recept alapján közel tíz éve zajló, terrorcselekményes koncepciós perben ez a törvénysértő ítélet, amely 17 vádlottra összesen 125 év fegyházbüntetést szabott ki első fokon.

A Budaházy-Hunnia ügy a hazafias közösség egyik kiemelt szívügye és szerintünk mielőbb végre megnyugtató rendezést kell most már nyerjen. A közkegyelmi törvényt Budaházy György és 16 társa érdekében elsők között kell elfogadja a nemzeti radikális támogatással kétharmadot elért kormánytöbbség.

Az amnesztiát már több százezer polgár támogatta petíció aláírással és tucatnyi helyi, illetve megyei önkormányzat által elfogadott „felirati” határozat útján. Ezt a döntést joggal várja hazafias közvélemény a kormánypártoktól, akik ettől eddig azért zárkóztak el, mert még nem született másodfokú döntés a Fővárosi Ítélőtáblán. Április 16-17-én perbeszédek és a vádlottak utolsó szó jogán tett nyilatkozatai és 19-én a másodfokú határozat kihirdetése várható.

Akár súlyosbítás, akár helybenhagyás, akár hatályon kívül helyezés lesz a másodfokú határozat: az amnesztia, a meghurcoltak jóvátétele, továbbá a kálváriájukért felelősök felelősségre vonása az igazságtétel már régóta és sokak által is joggal várt része.
 
Elrendelték a nyomozást a Budaházy-Hunnia per drákói elsőfokú ítéletének hamisítása miatt! - A szemkilövetőkkel, bevándorláspártiakkal pedig nincs alku!
2018. március 07.

A nyomozás ténye egy újabb biztató fejlemény a már közel tíz éve gyurcsányi koncepció mentén zajló koncepciós eljárásban: közeleg a meghurcoltak megszabadulása, majd szükségképpeni jóvátétele. És kézre kerülhetnek végre az ítélethamisítók !

Eközben persze halljuk a tipikus gátlástalan gyurcsányi hazugságot: egy álbaloldali "kolléga" elleni sokmilliárdos adócsalásos köztörvényes ügy kapcsán politikai koncepciós jelleget emleget... Hisz ismerjük a szemkilövetők észjárását: "hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal..." Majd jött a tiltakozáshullám vérbefojtása és utána futószalagon a megtorlásos koncepciós perek. Bizonyítékunk van bőven az állami terrorizmusra. Le is tettük az ügyészség asztalára. Mi nemzeti jogvédők nagyon jól tudjuk milyen volt ez. Kemény jogi küzdelmek százaival védtük akkor a hazafiakat.

De most 12 évvel később mégsem GYF áll terrorizmus miatt vád alatt, hanem a magyarellenes gyurcsányi rezsim hazafias ellenállói: Budaházy György és 16 társa, ahelyett, hogy már 8 éve amnesztiát kaptak volna és aktív nemzetépítő, családteremtő munkájukat végezhetnék. Bizonyára most már a felelős, nemzetben gondolkodók elsöprő többsége egyetért velem abban, hogy ez több volt mint hiba...

Látjuk mire készül megint a migránspárti öszödi böszme: a korábbi internacionalista, magyarellenes és jövőfelélő rendszer restaurációja és azt védő diktatúra körvonalai látszódnak a népámító ígéretek és a jogállamiság visszaállításáról szóló mantra leple alatt. És ehhez úgy tűnik sokszínű koalícióba rendeződni látszó szövetségesei, bűnsegéd-jelöltjei is akadnak a 2006 őszi rendőrterrort tagadó Hellerrel és parlamenti igazságbeszéd miatt kamarai kizárásomat követelő Magyar Györggyel az élen, egyre bővülő körben, onnét is, ahonnét senki nem gondolta volna... Vagy mégsem ?

E téren (is) tiszta víz kell a pohárba: nemzeti köreinkben ezt elvárjuk. Egyenes beszéd és egyértelmű tettek. Együtt a kettő. Nincs helye maszatolásnak. És különösen nincs helye a 2006 őszi rendőrterror relativizálásának és tagadásának. És ebből fakadóan nincs helye semmilyen együttműködésnek a szemkilövetőkkel és szemkilövés tagadókkal, illetve bevándorláspártiakkal. Ezt semmilyen cél nem igazolhatja. Ez a nemzeti minimum. Nincs alku. Ezt a Rubicont átlépni nem lehet büntetlenül. A nemzethűség előbbre való bármilyen párthűségnél.

A vádemelés a hibbant Néró és társai ellen egyébként még pótolható: a 2006 őszi állami terror okán terrorcselekmény miatt a felelősökkel szemben erre még 2026-ig mód van ! Csak végre akarat és elszántság kell hozzá ! Iliescu és társai az 1990-es romániai bányászjárás után 27 évvel álltak bíróság elé...

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat képviseletében 2017. december 22-én tettem feljelentést a Budaházy-Hunnia ítéletet övező bírói és ügyészi bűncselekmények gyanúja miatt a legfőbb ügyésznél (háttér: https://goo.gl/sq9Va9).

Örömmel értesültem arról, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség Kaposvári Regionális Osztálya már 2018. február 19-én elrendelte a nyomozást, miután kértem, hogy zárják ki a feljelentés kivizsgálásából a vádat elsőfokon képviselő ügyészséget.

Ha szakmailag korrekt lesz a nyomozás és teljesen felderítik a tényállást, akkor komoly esély van arra, hogy kiderüljön, kik és milyen körülmények között gyártották le példátlan módon, feltehetőleg bűncselekmények útján, utólag a Budaházyékat 125 év fegyházzal sújtó, törvénysértő elsőfokú ítéletet a tárgyaló bíró távozása után.

Nemcsak a meghurcolt vádlottak, de minden polgár és az igazságszolgáltatás érdeke is, hogy az ítélethamisítást elkövetőket felderítsék, tisztségükből mielőbb eltávolítsák és felelősségre vonják. És azonnal fel kell függeszteni a Fővárosi Ítélőtáblán már zajló másodfokú eljárást, és meg kell szüntetni minden kényszer-intézkedést a vádlottakkal szemben.

Ha bebizonyosodik, hogy bűncselekmény(ek) útján született az ítélet, akkor meg is kell szüntetni a terrorcselekmény és más bűncselekmények miatt Budaházyék ellen zajló büntetőeljárást.

Mi, nemzeti jogvédők minden segítséget készek vagyunk megadni a nyomozó ügyészségnek az eddigieken túl is a bizonyítékok rendelkezésre bocsátásával. Mielőbb ki kell hallgatni dr. Kenéz Andreát az ügy volt bíróját is. Hangfelvétel, több tanú, továbbá maga az ítélet egyes képtelen részei támasztják alá, hogy jogállamban megengedhetetlen gaztett történhetett, visszaélve a bírói hatalommal.

Eljött az ideje annak, hogy a hazánk elleni sorozatos támadásokat elősegítő, migránsokat védő és adócsalók jogaira annyira érzékeny liberális jogvédők és baloldali közéleti szereplők is felemeljék végre hangjukat ebben botrányos ügyben és velünk együtt követeljék az igazságtételt.

Csak a Nemzet !

Budapest, 2018. március 7.

Honfitársi üdvözlettel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,
a NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT (www.njsz.hu) ügyvezetője
www.gaudinagytamas.hu
www.facebook/gaudinagytamas

Ps. Alább olvasható a pestisracok.hu erről szóló cikke.
 
Világrendek összecsapása a Pride kapcsán: Normalitáspártiak + NJSZ vs. deviánsok + Helsinki Bizottság
2018. március 02.
Tanulságos tárgyalási tudósítás arról, hogy az értékvédők nem hagyják magukat. Emberi méltóságuk sérelme után jogos védelmi helyzetben visszavágnak a normalitáspártiak a deviánsoknak. Bűnbánat esetén természetesen bűnbocsát jár, de a bűnbánat hiányában ez egyelőre várat magára...

Elbizakodott és könnyű győzelmekhez szokott liberális vélemény-, ízlés- és értékrombolók most - családvédők és nemzeti jogvédők kezében tartott - saját fegyvereikkel találják szembe magukat és nagyon meg vannak lepődve... Pedig az idejük lejárt G. Soros kitartotta társaikkal együtt !

Adjon ez az eset erőt minden magunkfajta értékvédőnek az igazságért és a szabadságért folytatott küzdelmekhez !

Köszönet dr. Téglásy Imrének, Kürti Zoltánnak, Kemenár Zoltánnak és értékvédő társaiknak és köszönet a tudósításért Kelecsényi Nándornak (Turul TV).

Honfitársi üdvözlettel:

Budapest, 2018. március 2.

A NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT (www.njsz.hu) nevében is:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető
www.gaudinagytamas.hu
www.facebook/gaudinagytamas
 
Enyhített és megszüntetett kényszer-intézkedések: Budaházyék egy lépéssel közelebb a szabadsághoz
2018. március 02.

Mai döntésével a Budaházy-Hunnia büntetőper másodfokú szakaszában a Fővárosi Ítélőtábla dr. Lassó Gábor bíró által vezetett tanácsa időmúlásra tekintettel megszüntette Budaházy György és hét vádlott-társa házi őrizetét és a kényszerintézkedést lakhely-elhagyási tilalomra enyhítette, továbbá eddig lakhely-elhagyási tilalom alatt álló hét vádlott esetében megszüntette a kényszerintézkedést.
Az ügyész indokolás nélkül fellebbezést jelentett be, a vádlottak és védők tudomásul vették a döntést, amely a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. Részletek: https://goo.gl/p4Gy1M

Ráadásul a bírói tanács bejelentette, hogy érdemi döntését előreláthatóan április 17-én hozza meg, tehát a választások után, addig még két további tárgyalást tűzött ki: március 20. és 27-re.

Ezzel Budaházyék egy újabb lépéssel közelebb kerültek a szabadsághoz ebben a már több mint 9 éve tartó képtelen koncepciós eljárásban, amelyben első fokon 125 év fegyházat szabtak ki rájuk és amelynek során már éveket ültek előzetes letartóztatásban és házi őrizetben.

A baljós indulás után(https://goo.gl/mNZFQR) ez egy kedvező előjelnek tekinthető, mivel nem kizárhatóan a bírói tanács - az eddig megismert vádlotti és védői fellebbezések miatt - már tisztán látja az elsőfokú ítélet jogellenességét és megalapozatlanságát és erre figyelemmel enyhíteni kívánta a vádlottak szenvedéseit. A döntésre éppen Budaházy már második tárgyalási napot kitöltő, az ítéletet ízekre szedő, rendkívül alapos fellebbezési indokolását követően került sor a tárgyalási nap végén. A bíróság ezek szerinti a választás eredményét is kivárja: egy nagyon nem kívánatos balliberális győzelem üzenete elképzelhetjük milyen hatással lehet... Mindenesetre fontos, hogy megtorpant a Budaházyékból mindenáron, a tények és a jog ellenére terroristákat faragni kívánó gépezet.

Közben pedig Budaházy-Hunnia ítéletet övező bírói és ügyészi bűncselekmények gyanúja miatt a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) által tavaly december 22-én a legfőbb ügyésznél tett feljelentéssel kapcsolatban (háttér: https://goo.gl/sq9Va9) már több mint két hónapja lényegében nem történt semmi érdemleges, de aggasztó esemény annál inkább.

Tegnap értesültem a Központi Nyomozó Főügyészségtől (KNYFÜ), hogy a az NJSZ feljelentés kivizsgálását botrányos módon - azon túl, hogy már eleve abszurd, hogy az elsőfokon a vádat képviselő KNYFÜ hatáskörébe utalták az ügyet - arra az ügyészre bízták, aki a feljelentéssel is érintett dr. Prancz Balázs ügyész mellett a vád képviseletében tevőlegesen is részt vett.

Dr. Bródi Béla már a nyomozati szakban is elutasított több gyanúsítotti indítványt, majd több első fokú tárgyaláson egyedül képviselte vádat, de volt, hogy dr. Prancz Balázs ügyésszel együtt is. Nyilvánvaló, hogy így tőle elfogulatlan eljárás nem várható (Be. 31. § (1) d/ pont) , sőt ő nem kizárhatóan - akár gyanúsítottként, de tanúként mindenképpen - összefüggésbe hozható a feljelentés tárgyát képező hivatali visszaélés és közokirat-hamisítás bűncselekményekkel. A feljelentés nem megfelelő ügyészségre bízása miatt február 19-én a KNYFÜ kizárását kértem, de most ezt a kiegészítem az érintett ügyész kizárására vonatkozó indítvánnyal.

Budaházy György mai rövid értékelése: "Szorgos népünk győzni fog."

A mai történésekről így nyilatkoztam a Pesti Srácoknak:

https://pestisracok.hu/megszuntettek-budahazy-gyorgy-hazi-orizetet/

Budapest, 2018. február 26.

A NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT (www.njsz.hu) nevében is:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető
www.gaudinagytamas.hu
www.facebook/gaudinagytamas

 
Budaházyék terroristának minősítése a Soros-terv része, ezért ennek is megálljt kell parancsolni!
2018. február 23.


2018. február 22-én Kubinyi Tamással az Álmos Király TV élő világhálós adásában beszélgetett dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője a végkifejlet felé tartó és baljós jelekkel kísért Budaházy-Hunnia büntetőperről. Tavalyelőtt nyár végén a terrorizmussal is vádolt 17 hazafit első fokon összesen 125 év fegyházra ítélték egy súlyosan törvénytelen és hatálytalan ítélettel. A másodfokú eljárás szakmai elemzése itt olvasható (szerző: dr. Gaudi-Nagy Tamás).
Kinek az érdeke az,  hogy már több mint 9 éve igyekeznek minden követ megmozgatva terroristának minősíteni nemzeti érzelmű ellenállókat, akik a hazánk függetlenségéért és szabadságáért küzdöttek ? Miért akarják azt, hogy a terrorizmus ne a valódi terroristákkal (iszlám szélsőségesek - legújabban pl. nálunk Ahmed H.,  a gyurcsányi időszak 2006 őszi állami terrorizmusa rendőri segédlettel) legyen a társadalmi tudatban összekapcsolva, hanem nemzetükért áldozatokra is kész hazafiakkal ?
Milyen példátlan törvénytelenségek és milyen bűncselekmények megalapozott gyanúja lengi körül az elsőfokú ítéletet ? Hogy áll a másodfokú eljárás és mi várható ?


Ezekről a témákról is szól a beszélgetés.
(Ez a kérdés feszegeti dr. Morvai Krisztina nemzeti jogvédő európai parlamenti képviselő is minapi tv-interjújában)
George Soros emberei nem csak az Európai Unió vezető testületeiben, számos tagállam kormányában, és hazai nemzetellenes pártokban, álliberális-álcivil-áljogvédő szervezetekben vannak jelen, de a nemzeti jogvédők keserű tapasztalata szerint beszivárogtak a magyar államszervezet számos ágába, így az ügyészségbe és bíróságba is. Így válik lehetővé az, hogy a nemzetállamok felszámolását célzó Soros terv végrehajtását szolgáló koncepciós perek zajlanak magyar bíróságokon a Soros terv ellen küzdő hazafiakkal szemben. Céljuk az, hogy a tömeges bevándoroltatás eszközével is szolgált új, egyformásított, nemzetállamoktól mentes, nemzeti kultúráktól és hagyományoktól megfosztott, kevert népességű Európában teret nyerjen az új embertípus, a homo sorosiensis, amely már tökéletesen alkalmas a háttérhatalmak ördögi terveinek végrehajtására. Céljuk az is, hogy álcázott jogi és politikai módszerekkel, a patrióta európaiakat is megtévesztve  leszámoljanak azokkal, akik készek és képesek határozott és kemény ellenállásra a nemzeti függetlenség és nemzeti értékek megóvása érdekében.  Céljuk, hogy elvegyék a kedvét az ellenállástól azoknak, akik szeretett hazájukat a végveszélyből menteni szeretnék. Ezért akarják Budaházyékat évtizedekre fegyházba csukni terroristának alaptalanul minősítve őket. És ezért mentegetik minden létező fórumon a 2015-ös röszkei, valódi  terrorcselekmény iszlamista elkövetőjét.

A Budaházy-Hunnia koncepciós eljárás folytatása és a vádlottak terroristának minősítése és emiatt drákói megbüntetése  nem nemzeti érdek, nem lehet a kormány érdeke sem. Ezzel szemben kifejezetten Magyarország ellenségeinek érdeke, ezért annak megálljt kell parancsolni. STOP SOROS-ra van szükség tehát nem csak az Országgyűlés napirendjén szereplő, egyébként helyeselhető törvényjavaslatok keretei között, de elengedhetetlen,  hogy STOP SOROS törvénycsomag része legyen a Soros terv ellen harcoló és meghurcolt Budaházyéknak biztosított közkegyelem és jóvátételük.
A BUDAHÁZY ÉS TÁRSAI SZABADSÁGÁÉRT INDÍTOTT PETÍCIÓ ITT ÍRHATÓ ALÁ.

A már csaknem egy évtizede törvénytelenül, Soros érdekeinek megfelelően meghurcolt Budaházy György és 16 társának ügye egész Magyarország ügye !

Budapest, 2018. február 23.

A NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT (www.njsz.hu) nevében is:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető
www.gaudinagytamas.hu
www.facebook/gaudinagytamas
 
Gaudi a magyarellenes békediktátumok szétzúzásáról, a revízió szükségességéről
2018. február 21.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője 2018. február 11-én Budakalászon a Nyers Csaba által szervezett VI. Trianon Emléknap keretében tartott közel egy órás előadást a trianoni és párizsi békediktátumok szétzúzására irányuló, Magyarok Világszövetsége és Trianon Társaság által indított aláírásgyűjtésről ((https://www.facebook.com/nemzetikonzultaciotrianonrol/) és a magyar nemzetpolitika egyes égető, időszerű kérdéseiről.

Kiemelte, hogy a kezdeményezés egy civil faltörő kos, amely alkalmas segítő eszköz lehet arra, hogy átgondolt, bátor és felelős kormányzati stratégiával és taktikával a trianoni és párizsi békediktátumok magyarságot mérgező és sorvasztó status quo-ját meghaladjuk és elérjük a revíziót.

A gyökérokok kezelése kulcsfontosságú, ez pedig az elcsatolt magyarok tekintetében a jogfosztottság, a cél annak megszüntetése a végső megoldás, szükség és igény esetén határváltoztatás eszközével, mivel minden más eszköz csődöt mondott.

Szólt arról is, hogy a szervezett bevándoroltatás, az EU és egyes európai tagállamok áruló vezetése, illetve George Soros és álliberális hálózata nyomása alatt kovácsolódó közép-európai szövetség csak akkor működhet eredményesen, ha az elcsatolt magyar közösségek tagjai egyenjogúságot és önrendelkezést nyernek. Érdekeik és jogaik feladása árán nem lehet szövetséget építeni.

Az ún. "kisebbségi" jogok sem érvényesülnek, de ezek pedig ma már amúgy is alkalmatlanok az elcsatolt, őshonos közösségként, sok helyen tömbben élő nemzetrészeink megmentésére. Nemhogy a társnemzeti státus, vagy a területi autonómia, de még az anyanyelv korlátozásmentes használata és az egyenjogú létezés modellje sem működik a magyarok lakta elcsatolt területeken.

A nemzeti jogvédő egy hallgatósági kérdésre külön szólt az őshonos európai közösségek jogaiért zajló európai uniós polgár kezdeményezésről, a Minority Safepack-ről (https://goo.gl/4kvSyM). Annak támogatására hívott fel (www.jogaink.eu oldalon elektronikusan is lehet aláírni), ugyanakkor óvott a kezdeményezés iránti túlzott naiv reményektől, mivel szerinte a kisebbségi jogok rendszere megbukott, amúgy sem várható ezen a téren érdemi áttörés az EU-ban, ahol kisebbségek körében szinte csak a migránsok, a nemi deviánsok és a cigányok jogaira fókuszálnak, továbbá meggyőződése szerint az elcsatolt magyar közösségek sorsát már csak a közösségi jogi, önrendelkezési megoldásokkal lehet érdemben véglegesen jó irányba fordítani.

 

 
Gaudi a Minority Safepack-ről (EU polgári kezdeményezés az őshonos európai közösségek jogaiért)
2018. február 21.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője 2018. február 11-én Budakalászon a VI. Trianon Emléknap keretében tartott előadást trianoni és párizsi békediktátumok szétzúzására irányuló, MVSZ és Trianon Társaság által indított aláírásgyűjtésről.

Ennek során hallgatósági kérdésre külön szólt az őshonos európai közösségek jogaiért zajló európai uniós polgár kezdeményezésről, a Minority Safepack-ről. Annak támogatására hívott fel: a www.jogaink.eu oldalon lehet elektronikusan aláírni.

Ugyanakkor óvott a kezdeményezés iránti túlzott naiv reményektől, mivel szerinte a kisebbségi jogok rendszere megbukott, amúgy sem várható ezen a téren érdemi áttörés az EU-ban, ahol a kisebbségek körében szinte csak a migránsok, a nemi deviánsok és a cigányok jogaira fókuszálnak, továbbá meggyőződése szerint az elcsatolt magyar közösségek sorsát már csak a közösségi jogi, önrendelkezési megoldásokkal lehet érdemben véglegesen jó irányba fordítani.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Eredmények 1 - 8 / 877
buy generic bactrimn online http://infopillsrx.com/buy-generic-bactrim-cheap.html
metronidazole cost at http://bestpillsforsale.com
buy ivermectin
buy wellbutrin online

Nemzeti Jogvédő Alapítvány © 2010. - Legfrisebb jogvédő hírek, magyar nemzeti jogvédelem